logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Plechotice

Zriadenie:
zmienka 1333
Titul kostola:
Najsv. Trojice (1333).
Iné mená:
Plechotice: okres Trebišov/Košický kraj (Zemplínska stolica)
1773, 1786 Pelejthe, Plehoczicze, 1808 Pelejte, Plechocyce, Plechotice, 1863–1913 Pelejte, 1920 Plechovčice, 1927– Plechotice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Čeľovce (312), k. sv. Anny (1802), 2. Egreš (161), 3. Nový Ruskov (101).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Dionýz(1332,Egreš) kňaz
1332 medzi 1337 - - - johannes(Plechotice,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Juraj(Plechotice,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Gregor(Plechotice,1332) kňaz
1813 - - 1816 - - Jánossy, Pavol farár
1816 - - 1856 - - Hronkovics, František administrátor-farár
1856 - - - - Zsolner, Ladislav farár
1882 - - - - Gosztonyi, Pavol administrátor-farár
1887 - - 1887 - - Plent, Štefan administrátor
1888 - - neskôr - - Géczy, Štefan, František administrátor
1921 - - 1948 - - Gergely, Michal administrátor-farár
1947 - - 1947po - - Timko, Juraj správca farnosti
1948 - - 1953 - - Kostráb, Ján administrátor
1953 - - 1961 - - Varga Andrej správca farnosti
1961 - - - - Bubán, Ján správca farnosti
1989 - - 1990 - - Mihaľ, František, , Mjr administrátor
1990 - - 2002 - - Vaňo, Štefan farár
2002 - - - - Petrík Juraj farár