logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Papín

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
P. M. Naneb. (1756).
Iné mená:
Papín: okres Humenné/Prešovský kraj (Zemplínska stolica)
1773, 1786, 1808 Papina, Papin, 1863–1902 Papina, 1907–1913 Papháza, 1920– Papín
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. čukalovce, 2. Hostovice (6), 3. Humenský Rokytov, 4. Nechválová Polianka, 5. Nižná Jablonka (15), 6. Nižné Zbojné (6), 7. Oľšinkov, 8. Parihuzovce (4), 9. Osadné (25), 10. Vyšná Jablonka (5), 11. Vyšné Zbojné, 12. Zbudský Rokytov (10), 13. Zubné (24).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1782 - - 1783 - - Glussák, Štefan farár
1785 - - 1820 - - Kaššay, Anton farár
1820 - - 1826-1827 - - Czupper, Samuel farár
1826 po - - - Dvortsák, Andrej administrátor
1826 - - 1826-1827 - - Poráts, Ján administrátor 2 mesiace
1827 - - - - Zimáni, Michal administrátor
1842 - - - - Piskó, Michal administrátor
1849 - - - - Philipp, Urban, OFM administrátor
1860 - - 1861 - - Kascsák, Juraj administrátor
1861 - - - - Bárány, Ján st administrátor
1876 - - 1882-1892 - - Degro, Imrich administrátor
1882 - - - - Gábry, Vojtech administrátor
1888 - - - - Kozsár, Valentín administrátor
1928 - - 1.4.1933 - - Rusňák, Ján administrátor
1933 - - 1935 - - Liktor, Andrej administrátor
1936 - - 1939 - - Sninčák, Štefan administrátor
1939 po - 1977 - - Dolobáč, Ján správca farnosti
1977 - - 1979 - - Bazár, Pavol, CM farár
1978 - - - - Bazár, Pavol, CM správca farnosti
1979 - - 1979 - - Macko, Ján administrátor
1989 - - 1992 - - Kačo, František farár
2003 - - - - Hoľko, Metod farár