logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Plavecký Peter

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1737
Titul kostola:
Kostol sv. Petra a Pavla, apoštolov
Iné mená:
1795 Plavecký Peter: okres Senica/Trnavský kraj (Bratislavská stolica) 1951 vyčl. v. o. Záhorie.
1773 Detrekő-S[an]cti-Petri, Detrekő-Sz[ent]-Péter, Blazenstein-S[ank]t-Peter, Blawaczky Sw[aty] Peter, 1786 Detrekő-S[ent]-Péter, 1808 Detrekő-Szent-Péter, Blasenstein-Sankt-Peter, Plawecký Swatý Pěter, 1863–1913 Detrekőszentpéter, 1920–1960 Plavecký Svätý Peter, 1960– Plavecký Peter
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1737 jún 1. +1743 máj 5. Erdélyi, Štefan (1678-1743) farár
1748 júl 28. +1760 jan. 2. Bajan, Pavol farár
1760 Feb.. 14. 1764 sept. 20. Kolbach, Jozef farár
1764 sept. 12. 1772 - - Skulteti Andreas. farár
1772 jún 27. 1776 okt. 25. Foris Antonius. farár
1777 okt. 31. 1779 - - Janičkovič, František farár
1779 - - 1781 - - Javorek, Pavol farár
1781 - - +1821 jún 7. Szlabigh Josephus. farár
1821 - - 1830 - - Wolff Paulus. farár
1830 - - 1876 - - Köntös, Jozef farár
1876 jan. 28. - - - Aujeský, František farár
1941 - - 1953 - - Toman, Augustín správca farnosti
1954 - - 1957 - - Hoťka, Viliam správca farnosti
1964 - - 1968 - - Tóth, Dominik správca farnosti
1970 - - 1983 - - Franta, Jozef správca farnosti
1988 - - 1992 - - Végh, Imrich (1945) správca farnosti