logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ždiar

Titul kostola:
P. M. Navšt. (1831), kap. sv. Anny (1797)
Iné mená:
1282 ako Stragar, 1773 Zdyar, 1786 Zdyar, Zar, Dzar, Morgenröthe, 1808 Zsjár, Schjar, Morgenröthe, Žjár, 1863–1902 Zsdjár, 1907–1913 Zár, 1920–1947, 1960– Ždiar.
Stručné dejiny:
V roku 1693 na rozkaz pána Samuela Lušenského si obyvatelia Ždiaru postavili na nižnom konci obce kaplnku. Bohoslužby sa vykonávali jedenkrát mesačne a mala patrocínium Navštevy Panny Márie, ktorej obraz sa nachádzal na hlavnom tehlovom oltári. Druhý kostol bol postavený na tom istom mieste v roku 1768 tiež z dreva a slúžil až do roku 1831.
V roku 1739 bola zriadená samostatná farnosť. V r. 1831 bol postavený súčasný kostol.
Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1950 - - 1950 - - Garaj, Štefan (1915-1998) správca farnosti
1970 - - 1974 - - Kupčov, Štefan správca farnosti
1974 - - - - Šlepecký, Ľudovít správca farnosti