logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Poprad - Matejovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Štefana. kráľa (1231)
Iné mená:
1251 ako Villa Mathei, 1773 Matejocz, Matsdorf, Maczejowcze, 1786 Maczdorf, Matthejocz, 1808 Matejócz, Mathaei-Villa, Mathsdorf, Matzdorf, Matějowce, 1863 Mathaeóc, 1873–1882 Matheóc, 1888–1913 Mateóc, 1920 Matejovce, 1927–1948 Matejovce, Matzdorf, 1948–1973 Matejovce.
Stručné dejiny:
Kostol sv. Štefana Kráľa bol postavený v gotickom slohu v 1. pol. 14. storočia, v 18. storočí bol zbarokizovaný.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1967 - - 1976 - - Kubičár, Michal správca farnosti
1976 - - - - Kováč, Anton správca farnosti
1984 nov. 15 - - - Tomáň Jozef farský_administrátor