logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Poprad

Titul kostola:
Kostol sv. Egidia (13. st.)
Iné mená:
1256 ako Poprad, neskôr ako Villa Theutonicalis (1268), Popprat (1300), Villa Tedescha (1310), Teutschendorff (1328), Popradzaza (1346), Dewchendorff (1412), 1786 Deutschendorf, Poprad, 1808 Poprad, Deutschendorf, 1863–1913 Poprád, 1920– Poprad.
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Poprad-Stráže (400), k. sv. Jána Krst. (14. st.), 2. Poprad-Kvetnica (200), k. sv. Heleny (19. st.).
Stručné dejiny:
Prvý písomný záznam o existencii tunajšej sakrálnej stavby (kostol Sv. Egidia) pochádza z roku 1326 v súvislosti s udelením odpustkov návštevníkom kostola pápežom Jánom XXII. I keď bol kostol stavaný pre potreby veriacich rímskokatolíckej cirkvi, vzhľadom k prílivu obyvateľstva nemeckej národnosti a s tým súvisiaceho nárastu príslušníkov evanjelickej cirkvi, však kostol takmer sto rokov (v rokoch 1575 - 1671) slúžil evanjelikom. V roku 1708 vypukol v meste rozsiahly požiar, ktorý zničil nielen drevenú faru a jej archív ale poškodil aj kaplnku svätého Valentína. V roku 2018 sa od popradskej farnosti vyčlenila nova farnosť Poprad – Juh s farským kostolom Sv. Cyrila a Metoda.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1493 sp. - - - - Catnisias, Peter farár
1944 - - 1946 - - Kertis, Jozef správca farnosti
1953 - - 1954 - - Maslančík, Ján správca farnosti
1953 - - 1954 - - Žolondek, František Anton správca farnosti
1954 - - 1958 - - Novotný, Andrej Dominik, OFMConv farár
1958 - - 1961 - - Bugár, Eduard správca farnosti
1961 - - 1971 - - Záhora, Šimon (1911-1979) farár
1970 - - 1972 - - Garaj, Štefan (1915-1998) správca farnosti
1972 - - 1976 - - Žolondek, František Anton správca farnosti
1976 - - - - Mikula, Michal správca farnosti