logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Prosiek

Titul kostola:
sv. Alžbety Dur. (1322).
Iné mená:
Prosiek LM/ZI liptov. po 1882 pričl. o. Zádiel (po 1877 zlúč. o. Nižný Zádiel a Vyšný Zádiel). 1808 Jób-Proszek et Kubinyi-Proszek, Prosýk, 1863 Proszek, 1873–1882 Proszék, 1888–1913 Prószék, 1920– Prosiek Zádiel: 1882 Alsózadjel és Felsőzadjel Nižný Zádiel: 1773 Bölcsháza, Zadiel, 1786 Bölcschhása, Zadiel, 1808 Alsó-Zadiél, Bölcsháza, Nižní Zadíl, 1863 Bölcsháza, Alsózadjel, 1873–1877 Alsózadjel Vyšný Zádiel: 1773 Zadiel, Wissny Zadiel, 1786 Zadiel, 1808 Felső-Zadiél et Közép-Zadiél, Wyssní Zadíl et Prostřední Zadíl, 1863 Zadjel, Felsőzadjel, 1873–1877 Felsőzadjel
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Lipt. Anna (48), k. sv. Anny (st. got. zr.), 2. Hliník, 3. Ižipovce, 4. Jánošovce-Bukovina (80).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1898 - - 1898po - - Herbst, Ladislav farár
1969 - - 1975 - - Vojtaššák, Štefan správca farnosti