logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Pucov

Titul kostola:
sv. Ondreja (1805).
Iné mená:
Pucov DK/BC orav. 1773 Puczó, 1786 Puczo, 1808 Puczó, Pucow, 1863 Pucov, 1873–1913 Pucó, 1920– Pucov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Pribiš (480), k. sv. Kataríny (1780), 2. Pokryváč (34), 3. Srňacie.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1943 - - - - Žuffa, Michal farár