logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Podbiel

Titul kostola:
P. M. Navšt. (1911).
Iné mená:
Podbiel: okres Tvrdošín/Žilinský kraj (Oravská stolica)
1773 Podbielya, Podbyelya, 1786 Podbielya, 1808 Podbiela, Podběly, 1863, 1888–1913 Podbjel, 1873–1882 Podbjél, 1920– Podbiel

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1969 - - 1977 - - Uhlárik, Karol správca farnosti
1977 - - - - Hrubec, Adolf správca farnosti
1994 - - 1997 jún 30. Lihosit, Karol farár
2017 júl 4 - - - Kaník, Stanislav farár