logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Želiezovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Sv.Jakuba staršieho
Iné mená:
Želiezovce: okres Levice/Nitriansky kraj (Tekovská stolica) 1967 pričl. o. Mikula; 1976 pričl. o. Svodov.
1773 Zseléz, Zelizow, 1786 Zscheléz, Zelczow, 1808 Zsellész, Želcowce, 1863 Zseléz, 1873 Zeléz, 1877–1895 Zeliz, 1898–1913, 1938–1945 Zseliz, 1920 Želiezovce, 1927–1938, 1945–1948 Želiezovce, Zseliz, 1948– Želiezovce
---------------------
Mikula: 1773 Garam-Mikola, Garam-Mykola, 1786 Mikola, Garam-Mikola, 1808 Garam-Mikola, 1863–1913, 1938–1945 Garammikola, 1920 Mikuľa, 1927–1938, 1945–1967 Mikula
Svodov: 1773 Szodo, Sodo, 1786 Sodo, 1808 Szodó, Sodow, 1863 Szodo, 1873–1888, 1907–1913, 1938–1945 Szodó, 1892–1902 Szódó, 1920 Sudovce, 1927–1938, 1945–1948 Sudov, Szódó, 1948–1975 Svodov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Nýrovce (800), k. s v. Jána Nep. (1750), 2. Mikula (530), kap. sv. Ladislava (1925), 3. Vozokany-Hronovce (150) kap. sv. Anny (1966), 4. Šálov (360). - K 74, p 47, s 20. Duchovný správca: Imrich Timár. Kňaz bývajúci vo farnosti: Róbert Oskar Raffesberg, OFM.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Michal (Želiezovce, 1332) kňaz
1730 aug. 23. 1733 feb. - Bolgár, Ondrej farár
1733 feb. 4. +1745 sept. 15. Bartoš, Jakub farár
1745 sept. 22. 1751 okt. 20. Vincze Joannes. farár
1751 okt. 20. 1752 - - Botlik, Juraj Alexius farár
1752 okt. 18. 1764 dec. 24. Szenczy, Ján farár
1765 jan. 1. 1765 apr. 4. Németh Paulus,OFM farár
1765 mar. 27. +1767 apr. 8. Palugyay, Jozef farár
1767 apr. 12. 1773 - - Biró, František (?-1773) farár
1773 apr. 26. 1779 sept. - Bartalóczky, Jozef farár
1779 - - +1805 feb. 23. Katona, František farár
1805 apr. 20. +1818 jan. 3. Janek, Jozef farár
1818 jan. 28. +1837 nov. 4. Horváth, Mikuláš farár
1837 nov. 12. 1869 - - Sulhay, Ján farár
1869 sept. - +1876 nov. 30. Hýroš, Žigmund farár
1872 - - 1874 - - Viszolajszky Karol kaplán
1876 nov. 30. 1879 okt. 1. Kudora, Ján administrátor, farár 6. feb. 1877 farár
1879 okt. 1. +1883 feb. 13. Kendfalvay, Ľudovít farár
1883 máj 10. 1896 - - Rózsa, Jozef farár
1892 - - 1894 - - Csögley, Koloman kaplán
1896 - - 1910 - - Vass Edmundus farár
1896 - - 1896 po - Fieber, Henrich kaplán
1897 - - 1898 - - Kanyó, Jozef kaplán
1899 - - 1904 - - Jankó Ernest kaplán
1904 - - 1909 - - Kovács Štefan kaplán
1909 - - 1911 - - Juhász, Vojtech kaplán
1911 - - 1911 - - Juhász, Vojtech administrátor
1911 - - 1932 - - Fekete Vincent, ThDr. farár 1917 zást. dekana, 1925 dekan
1912 - - 1914 - - Zsigovits, Vojtech kaplán
1914 - - 1915 - - Klima, Štefan kaplán
1915 po - 1916 - - Holczinger, Ignác kaplán
1915 - - 1915 po - Rákosi, František kaplán
1916 - - 1917 - - Moser, Ján kaplán
1922 jún 18. 1923 - - Gaál, František kaplán
1923 po - 1924 - - Balázsy Dezider kaplán
1928 - - 1930 - - Kuzma Ján kaplán
1930 - - 1933 - - Mészáros Štefan kaplán
1933 - - 1958 - - Mészáros Štefan administrátor, farár
1934 - - 1935 - - Presinszky František kaplán
1937 po - 1939 - - Guba Jozef kaplán
1937 jún 29. 1938 - - Csaplár Ján, kaplán
1943 po - 1946 - - Juhász Anton kaplán
1943 - - 1943 - - Horony, Andrej kaplán
1946 jún 23. 1946 po - Koller, Július kaplán
1947 - - 1949 - - Kebis, Anton kaplán
1948 jún 20. 1949 - - Valach, František kaplán
1949 po - 1951 - - Rablánsky, Silvester kaplán
1949 - - 1950 - - Tihanyi, František kaplán
1951 - - 1954 - - Ščepan, Viliam kaplán 1952 zákl. voj. sl.
1952 - - 1955 - - Páleš, Emil kaplán
1955 - - 1956 - - Koller, Jozef kaplán
1956 - - 1957 - - Gilányi, Ladislav kaplán
1957 - - 1958 - - Farkas, Ladislav (1931-2005) kaplán
1958 - - 1971 - - Juhász Anton správca farnosti
1958 - - 1962 - - Hrbča, Martin kaplán
1967 - - 1972 - - Bohňák, Títus František, OFM kaplán
1971 - - 1973 - - Gilányi, Ladislav správca farnosti
1972 jún 17. 1972 po - Marko Jozef, kaplán
1973 - - 1981 - - Timár, Imrich administrátor
1981 - - 1985 - - Sztyahula, Ladislav farár
1990 - - 1991 - - Szakál Ladislav Ján farár
1991 - - 1999 - - Szakál Ladislav Ján dekan
1999 - - 2000 - - Szakál Ladislav Ján farár