logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Zeleneč

Zriadenie:
1807
Titul kostola:
Kostol Narodenia Panny Márie
Iné mená:
Zeleneč: okres Trnava/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1773 Szilincs, Lincž, 1786 Silinz, Linz, 1808 Szi-Lincs, Szilincs, Sylinč, 1863–1907 Szilincs, 1913 Szelincs, 1920 Linč, 1927– Zeleneč
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1807 - - 1808 - - Szajtler, Jozef farár
1808 - - 1811 - - Kubica, Jozef (-1817) farár
1811 - - 1811 - - Navrátil, Ignác farár účinkoval len 2 mesiace
1811 marec - 1811 jún - Laipold, Jozef farár účinkoval len 2 mesiace
1811 - - 1820 - - Maločaj, Jozef (1782-1843) farár
1820 - - 1830 - - Machovič, Štefan farár
1830 - - 1831 - - Vanyek Joannes. farár
1831 - - 1844 - - Feger, Placidus Jozef, OSB farár
1844 - - 1857 - - Török, Ignác farár
1857 - - +1863 máj 10. Holba, Jozef farár
1863 júl 20. 1866 mar. 24. Čizmazia, Ján (1798-1870) farár
1866 apr. 1. +1894 okt. 26. Klempa, Ján farár
1894 - - 1894 - - Budaváry, Augustín Andrej administrátor
1894 dec. 7. 1909 - - Orlický, František farár
1909 - - 1939 - - Klas, Imrich farár
1939 - - 1946 - - Polerecký, Ján administrátor
1946 - - 1980 dec. 31. Venger, Ján farár 1973 č. dekan, 1978 archipresbyter
1981 jan. 1. +1987 máj 6. Sloboda, Augustín správca farnosti
1988 febr. 22. 1990 febr. - Moravčík Anton, farár
1990 - - 1991 - - Kurilla, Viliam farár archivár BÚ Trnava, 1991-2006 obhajca zväzku
1991 - - 2010 - - Kurilla, Viliam aulista BÚ archivár BÚ Trnava, 1991-2006 obhajca zväzku, sekretár
1991 2009 Adamkovič, Anton farár