logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Žbince

Zriadenie:
starobylá, obnovená 1810
Titul kostola:
sv. Anny (1843)
Iné mená:
Žbince MI/KI zemplín. po 1808 zlúč. o. Malé Žbince a Veľké Žbince. 1863 Csebb, 1873–1882 Nagycseb és Kiscseb, 1888–1902 Kiscsebb és Nagycsebb, 1907–1913 Nagycseb, 1920 Veľké Žbince, 1927– Žbince Malé Žbince: 1773 Kis-Cseb, Male Zbincze, 1786 Kisch-Cschéb, Male Zbinze, 1808 Kis-Cseb, Malé Zbince Veľké Žbince: 1773 Nagy-Cseb, Welke Zbincze, 1786 Nagy-Cschéb, Welké Zbinze, 1808 Nagy-Cseb, Welké Zbince
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Hatalov (816), k. P. M. Naneb. (1972), 2. Vrbnica (252), k. P. M. Mena (1834), 3. Šamudovce (45).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol(Žbince,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(Žbince,1332) kňaz
1789 - - 1795 - - Kazinczy, Aurel miestna kapelánia
1795 - - 1798 - - Rajeczky, Lukáš, OFM miestna kapelánia
1798 - - 1805 - - Gosztonyi, Jozef miestna kapelánia
1805 - - 1810 - - Šemšej, Juraj Gabriel farár
1810 - - 1811 - - Skopec, Ignác administrátor
1811 - - 1812 - - Kalatay, Martin administrátor
1812 nov. 1. 1815 - - Kažik, Ján Krstiteľ administrátor
1816 - - 1818 - - Pajthényi, Gregor, de Komárom administrátor
1818 - - 1835 - - Šimonský, Michal administrátor-farár
1835 - - 1856 - - Hámorszky, Ján administrátor
1856 - - 1877 - - Gallé, Anton farár
1877 - - 1887 - - Géczy, Štefan, František administrátor, farár
1887 - - 1887 - - Plent, Štefan administrátor
1887 - - 1888 - - Albrecht, Štefan administrátor
1888 - - 1905 - - Miladinovics, Bartolomej farár
1905 - - 1915 - - Bednárik, František administrátor
1915 - - 1923 - - Kurimszky, Ján farár
1924 - - 1933 - - Vinczey, Michal administrátor
1933 - - 1943 - - Mitro, Michal administrátor-farár
1937 po - 1937 po - Ďurčák, Anton kaplán
1943 - - 1966 - - Tomčák, Ladislav excurrendo
1943 - - 1986 - - Pulík, Andrej správca farnosti
1987 - - 1990 - - Andrej, Ján administrátor
1990 - - 2004 - - Čech, Vladimír farár
2004 - - - - - Gostič, Peter, JCDr farár