logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Visolaje

Zriadenie:
od XIV. storočia
Titul kostola:
sv. Gála (XIV. st.)
Iné mená:
Visolaje: okres Púchov/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica)1773 Viszolaj, Wisolaj, 1786 Wiszolai, 1808 Viszolaj, Wysolaj, 1863–1913 Viszolaj, 1920 Visolaj, 1927– Visolaje
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Sverepec (1.065).
Stručné dejiny:
Farnosť je starodávna. Spomína sa už v rokoch 1332 a 1337 v súpise pápežských desiatkov. Do farského kostola vo Visolajách chodili veriaci z filiálnych obcí Visolaje, Sverepec, Horný a Dolný Lieskov. Farnosť neskoršie zanikla, spravovali ju farári zo Slopnej alebo Beluše. Obnovená bola v r. 1788.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter(1332,Visolaje) farár
1762 - - 1780 - - Szitkay, Joannes miestny kaplán
1781 - - 1804 - - Farszky, Joannes farár prvý farár po obnovení f.
1804 - - 1806 - - Fábry, Joannes excurrendo z Beluše
1806 - - 1808 - - Tvrdý, Juraj farár
1808 - - 1814 - - Molnár, Antonius farár
1814 - - 1826 - - Csajkó, Joannes farár
1826 - - +1841 - - Zubacher, Franciscus farár
1841 - - 1847 - - Blaškovič, Peter farár
1848 - - 1850 - - Tóth, František (1810-1891) farár
1850 - - 1860 - - Chorényi, Jozef (1818-1889) farár
1860 - - 1861 - - Jarábek, Emericus administrátor
1861 - - 1880 - - Čorba, František farár
1880 - - 1900 - - Fraštacký, Jozef farár
1900 - - 1911 - - Mihályfi, Ján administrátor
1911 - - 1912 - - Kulifaj, Anton administrátor
1912 - - 1930 - - Juráček, Štefan administrátor
1930 - - 1931 - - Formánek, Jozef (1865-1945) excurrendo zo Slopnej
1931 - - 1937 - - Diera, Ignác (1865-1940) administrátor
1937 - - 1942 - - Slivka, Ján (1911-1962) správca farnosti
1942 - - 1949 - - Kempný, Juraj farár
1949 dec. - 1956 okt. 1. Smatana, Teodor správca farnosti
1956 - - 1957 - - Klimek, Ján administrátor
1957 - - 1967 - - Ivanov, Boris správca farnosti
1967 - - 1967 po - Mazúr, Ján zást.správca farnosti
1967 - - 1968 - - Bednárik, Ľudovít administrátor
1968 - - 1974 - - Kosper, Štefan správca farnosti
1974 - - 1982 - - Kubica, Anton (1945-2021) správca farnosti
1982 - - 2003 - - Trnka, Pavol správca farnosti 2002 honorárny dekan
2003 - - 2012 - - Oprchal, Miroslav farár
2009 - - 2011 - - Kubica, Anton (1945-2021) výpomocný duchovný
2012 - - 2017 - - Janech, Michal farár