logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľký Klíž

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Všetkých Svätých
Iné mená:
2622 Veľký Klíž: okres Partizánske/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica) 1964 zlúč. o. Ježkova Ves, Klíž a Klížske Hradište do o. Veľký Klíž; 1990 vyčl. o. Ješkova Ves.
1964– Veľký Klíž
-------------------------
Klíž: 1773 Koloss, Klisch, Kliže, 1786 Kolosch, Kliesch, Kliže, 1808 Kolos, Klješ, Kliš, 1863 Koloss, 1873–1907 Kolos, 1913 Apátkolos, 1920–1964 Klíž
Klížske Hradište: 1808 Kolos-Hradistye, Klíšské Hradisstě, 1863 Kolosshradistye, 1873–1900 Koloshradistye, 1900–1913 Nagykolos, 1920 Klíž Hradište, 1927–1964 Klížske Hradište
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Klíž (660), kap. B. S. J. (1922), 2. Ješkova Ves (600), kap. P. M. Sedemb. (1870).
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ladislav(1332,Veľký Klíž) kňaz
1634 sp. - - - - Gregor, Sebastián farár
1647 sp. - - - - Hlachovics Daniel. farár
1665 okt. 14. 1675 - - Platner, Ján Anton farár
1675 júl 5. 1675 júl 10. Raukay, Štefan farár
1675 júl 24. 1679 - - Breznický, Ján farár
1691 apr. 21. 1692 apr. 24. Pažitný, Ján (Háj, -1693) farár
1692 máj 12. 1693 - - Kolossy, Juraj (Necpaly, 1697) farár aj Klatova Ves
1693 - - 1693 - - Buzáši, Mikuláš farár alebo Klatova Ves
1693 apr. 7. 1693 máj 16. Pudmay, Matej Benjamín farár
1693 máj 22. 1693 - - Strelovič, Ján farár
1693 - - 1698 - - Bojoni, Ondrej farár
1699 aug. 28. 1701 - - Radič, Juraj farár
1701 apr. 5. 1709 - - Blaškovič, Martin z Horných Zeleníc farár
1709 apr. 28. 1709 - - Stephanóczy, Imrich Ján farár
1709 máj 26. 1711 - - Biely, Juraj farár
1711 jún 11. 1711 jún 26. Skorubský, Jakub administrátor
1711 - - 1720 - - Koch, Ján Krištof farár
1720 feb. 26. 1733 - - Rehorovský, Juraj farár
1733 feb. 17. 1736 - - Ďuričkai, Ján farár
1737 apr. 8. 1737 - - Farkaš, Juraj farár
1737 máj 12. 1742 - - Fábry, Jozef z Čerenian farár
1742 jún 22. 1746 - - Illyés, František farár
1746 sept. 2. +1750 jan. 13. Mikeska, Ján farár
1750 feb. 18. +1773 nov. - Nedecký, Juraj farár
1773 - - 1783 - - Trsztyánszky, Ladislav farár
1783 dec. - 1790 - - Laurinec, Andrej farár
1790 - - 1814 - - Turzo, Ondrej farár matrika
1814 okt. - 1851 - - Cserveny, Valentin farár
1852 - - 1856 - - Pirner, Antonius farár
1852 febr. - 1852 máj - Ružička, Ján administrátor
1857 - - 1872 - - Holub, Franciscus farár
1872 - - 1873 - - Molnár, Alojz administrátor
1873 - - 1902 - - Biringer, Adam administrátor
1902 - - 1903 - - Hamar, Vincent Koloman administrátor
1903 - - 1907 - - Kardoš, Viktor Gejza administrátor
1907 - - 1908 - - Tomanóczy, Ľudovit administrátor
1908 - - 1908 - - Rédeky, Michal farár
1908 - - 1909 - - Záškvara, Karol administrátor
1909 - - 1918 - - Velčej, Anton farár
1918 - - 1918 - - Šmotlák, Anton administrátor
1918 - - 1919 - - Oravec, Jozef administrátor
1918 - - 1918 - - Beňuška, Anton kaplán
1919 - - 1937 - - Oravec, Jozef farár
1937 - - 1942 - - Januš, Emil správca farnosti
1942 - - 1953 - - Kosmály, Ignác administrátor, farár
1953 - - +1984 máj 2. Sabo, Florián správca farnosti 1973 č. dekan
1984 - - 1994 - - Jurga, Jozef správca farnosti