logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľké Zálužie

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Všetkých Svätých
Iné mená:
Veľké Zálužie: okres Nitra/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica)
1773, 1786, 1920–1948 Ujlak, 1808, 1863–1888 Újlak, 1892–1913 Nyitraújlak, 1948– Veľké Zálužie
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol(1332,Veľké Zálužie) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Štefan(1332,Veľké Zálužie) kňaz
1559 sp. - - - - Matúš (Veľké Zálužie, 1559) farár
1641 sp. - - - - Szent-Benedeki Franciscus. farár
1678 apr. 19. 1678 júl - Hanula, Juraj farár
1678 júl 29. 1679 - - Mihályffy, Vavrinec farár
1679 dec. 13. 1679 dec. - Germani, Ján (17. stor.) farár
1679 dec. 24. 1681 jún 23. Tardoskeddi Stephanus. farár
1681 aug. 26. 1687 jan. 29. Kövér, Ján farár
1687 júl 8. 1689 - - Berényi, František farár
1689 apr. - 1691 apr. 6. Lovčáni, Juraj farár
1691 máj 17. 1692 - - Czerlik, František farár
1692 júl 29. 1693 apr. - Abrahamovič, Michal farár spolu s Lehotou
1693 apr. 20. 1693 máj - Lendvay, Juraj (Bratislava, -1717) farár
1693 jún 2. 1701 - - Makovicz Joannes farár
1701 aug. 24. 1704 mar. 28. Maršovský, Andrej farár
1706 - - 1706 - - Csitáry, Ján farár
1706 - - 1708 apr. 30. Spravuje sa z farnosti Báb excurrendo
1708 apr. 30. 1710 - - Papánek, Ján farár
1710 apr. 30. 1711 - - Gál, Adam farár
1711 máj 8. 1711 máj 10. Svehlovics Michael, Antonius. farár
1712 jan. 1. 1712 - - Kralinovič, Matej farár
1712 apr. 17. 1713 - - Abrahamovič, Michal farár
1713 - - 1716 dec. 11. Haláči, Mikuláš farár
1717 jan. 20. 1718 - - Gunda, Ján farár
1718 apr. 16. 1727 - - Remenka, Michal farár
1727 júl 9. 1735 jan. 11. Sichma Georgius. farár
1735 feb. 1. 1736 - - Ballon, Ján farár
1736 apr. 20. 1739 - - Bányay, Ladislav farár
1740 máj 6. 1743 - - Čáki, Ondrej Juraj farár
1743 jan. 30. 1751 - - Jelenčič, Jozef farár
1751 feb. 5. +1779 máj 22. Tajnay Alexander. Nobilis de eadem in cottu farár
1779 - - +1795 júl 9. Schott Josephus. farár
1795 - - +1837 dec. 10. Lieb, Ignác farár
1837 - - +1871 máj 1. Palkovič, Jozef farár
1871 - - +1886 jún 2. Jánossy, Ján farár
1886 - - - - - Steinhöfer, Júllius farár
1890 - - 1902 - - Ott, Adam farár
1894 - - 1897 - - Konyakovszky Just. Fr. kaplán
1897 po - 1898 - - Herold, Herman kaplán
1898 - - 1902 - - Bleskáň, František administrátor
1898 - - 1898 po - Bachraty, Valerián Ján kaplán
1899 po - 1900 - - Ghimessy, Žigmund kaplán
1901 - - 1903 - - Benes, Martin kaplán
1903 jún 24. 1904 - - Nemetz Michael kaplán
1911 jún 25. 1913 - - Martini Karol kaplán
1914 - - - - - Tóth Štefan kaplán
1938 - - 1939 - - Sedlák, Jarolím kaplán
1940 - - 1941 - - Gajdoš, Pavol (1910-) kaplán
1941 po - 1941 po - Bača, Jozef správca farnosti
1941 - - 1942 - - Miklovič, Alojz kaplán
1942 - - 1943 - - Mesko, František kaplán
1943 - - 1944 - - Zimányi, Gejza kaplán
1944 - - 1947 - - Benčat, Štefan kaplán
1947 - - 1953 - - Ďuriš, Andrej správca farnosti od r. 1948 biskupský školský komisár
1947 po - 1947 po - Matuška, Pavol kaplán
1949 po - 1950 - - Tomašovič, Michal kaplán
1955 - - 1957 - - Lormusz, Ľudovít kaplán
1960 - - 1962 - - Scheimer, Emil správca farnosti
1968 - - 1973 - - Minarovič, Jozef správca farnosti
1973 - - 1978 - - Jakúbek, Ján správca farnosti
1973 - - 1973 po - Mikovič, Ján správca farnosti
1978 - - - - - Srholec, Anton, SDB správca farnosti
1978 - - 1982 - - Srholec, Anton, SDB farár
2009 - - 2014 - - Daško, Jozef farár