logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľké Trakany

Zriadenie:
zmienka 1333
Titul kostola:
P. M. Narod. (1724)
Iné mená:
Veľké Trakany TV/KI zemplín. 1773, 1786 Nagy-Tarkány, 1808 Nagy-Tárkány, 1863–1920, 1938–1945 Nagytárkány, 1927–1938, 1945–1948 Veľký Tarkan, Nagy-Tárkány, 1948– Veľké Trakany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Malé Trakany (800), 2. Bieľ (700), kap. P. M. Nep. Srdca (1854), 3. Dobrá (200), 4. Čierna nad Tisou (1.700).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - peter(Veľké Trakany,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Klement(Biel,1332) farár
1332 medzi 1337 - - - Gregor(Veľké Trakany,1332) kňaz
1770 - - 1814 - - Šlosárik, Štefan farár
1808 okt. 25. 22.10.1812 - - Bánoci, Ignác kaplán
1813 - - 1814 - - Jeszenszky, Andrej kaplán
1814 septe - - 1821 febru - - Szentmariay, Ladislav, Michal kaplán
1814 - - 1830 - - Vesselényi, Jozef farár
1821 - - 1824 - - Krizsanovszky, Jozef kaplán
1824 okt. 1. 1.1.1826 - - Kiss, Jozef, st kaplán
1826 - - 1827 - - Kocsis, Ján kaplán
1828 - - 1829-1839 - - Kovács, Andrej (1802-1839) pôsobil
1829 - - 23.9.1831- - - Bessenyey, Pavol, de Eadem kaplán
1830 - - - - - Krizsanovszky, Jozef farár
1831 po - - - - Lengyel, Jozef kaplán
1832 - - 1833-1855 - - Horváth, Ján (1808-1855) kaplán
1833* - - 1838-1845 - - Gőcze, Imrich, de Szendrő kaplán
1842 po - 1845 - - Nátafalusy, Štefan kaplán
1845 - - 1845 - - Beszterczey, František kaplán
1845 po - 1855 - - Beszterczey, František kaplán
1857* - - 1861-1869 - - Kazinczy, Ján kaplán
1859 po - 1871 - - Šoltés, Juraj kaplán
1869 po - 1869 po - Sándor, Ján kaplán
1870 po - 1884 - - Lahočinský, Adolf kaplán
1871 - - 1872 - - Sokoli, Ján kaplán
1871 po - - - - Illés, Štefan kaplán
1873 po - 1873 po - Kolbay, Juraj kaplán
1873 po - - - - Ignácz, Ján kaplán
1874 po - 1874 po - Dragóner, Vojtech; kaplán
1874 po - 1879 - - Lojda, Jozef kaplán
1877 po - 1877 po - Szekeresi, Ján kaplán
1879 - - 1884 - - Lojda, Jozef koadjútor
1884 - - - - - Lahočinský, Adolf administrátor
1884 po - 1884 po - Bódy, Barnabáš kaplán
1890 po - 1895 - - Tomori, Štefan, predtým Tohó kaplán
1893 po - 1899 - - Kiss, Jozef, ml kaplán
1898 po - 1904 - - Tomcsányi, Koloman kaplán
1907 - - 1908 - - Lukáč, Jozef kaplán
1910 - - 1911 - - Sopko, Štefan kaplán
1914 - - 1914 - - Novák, Ján (1890-1938) kaplán
1914 - 1915 - - Bárdos, Anton kaplán
1917 - - 1918 - - Arányi, Róbert kaplán
1917 - - 1918 - - Kofrit, Florián kaplán
1919 - - 1914 - - Kallós, Ján kaplán
1920 po - 1925 - - Szmrecsányi, Alexius kaplán
1925 - - 1951 - - Szmrecsányi, Alexius administrátor
1936 - - 1940 - - Balla, Andrej kaplán
1941 - - 1942 - - Visi, Ernest kaplán
1942 po - - - - Bernát, Ľudovít kaplán
1946 - - 1950 - - Novelly, Karol kaplán
1950 - - 1950 po - Majancsik, František kaplán
1950 po - 1952 - - Majancsik, František správca farnosti
1952 - - 1973 - - Manczos Anton správca farnosti
1973 - - - - - Vanyo, Ernest správca farnosti
1995 - - 1997 - - Seman, Tibor farár
1997 - - 1998 - - Danko, Štefan farár
1998 - - 2002 - - Smolnický, Vojtech kaplán
2002 - - - - - Vranai, Alfréd farár