logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Szikszó(Maďarsko)

Titul kostola:
Titul kostola nezistený
Iné mená:

Stručné dejiny:
Szikszó (slov. Siksava aj Siksov, nem. Sicksau) je mesto v Maďarsku v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe v Szikszóskom okrese.
Má rozlohu 3 623 ha a žije tu 5 395 obyvateľov (1. január 2011).
Pramene:
Hišem

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1773 - - 1778 - - Ujházy, Karol farár
1780 - - 1805 - - Briatkay, Matúš, OFM farár
1805 - - 1806 - - Jelenffy, Štefan administrátor
1806 aug. 10. 1818 nov. 18. Szepessy, Alojz farár
1818 dec. - - - - Zalay, Ján, de Hagyáros farár
1847 jul 3. 1862 - - Danilovič, Michal administrátor-farár
1862 - - 1880 - - Mihályffy, Ladislav administrátor-farár
1880 - - - - - Chrismár, Napoleon administrátor-farár
1893 po - 1898 - - Thain, Štefan kaplán
1895 - - 1895 - - Messerschmidt, Gejza kaplán
1898 - - 1898 - - Čintalan, Michal kaplán
1898 - - 1898 - - Pollak, Ján (1875-po r. 1940) kaplán
1899 - - 1899 - - Szepesi, Július kaplán
1899 - - 1899 - - Záhorszky, Štefan kaplán
1900 - - 1900 - - Molnár, Ján kaplán
1901 - - 1902 - - Makovszky, František kaplán
1907 - - - - - Telegdi, Štefan farár
1907 - - 1907 - - Répászky, Jozef, ml kaplán
1910 - - 1917 - - Heszke, Alexander kaplán
1912 - - 1913 - - Kocsiss, Ján kaplán
1913 - - 1914 - - Genschur, Vendelín kaplán
1914 - - 1914 - - Kallós, Ján kaplán
1914 - - 1914 - - Dujsík, Anton kaplán
1914 - - 1918 - - Novák, Ján (1890-1938) kaplán
1916 - - 1916 po - Andrašovský, Ľudovít kaplán
1918 - - 1918 po - Hrabský, Vojtech kaplán
1918 - - 1919 - - Balogh, Jozef (1889-1939) kaplán
1923 - - 1925 - - Sass, Ján (1890-1942) kaplán
1925* - - 1925 - - Szabó, Ferdinand kaplán
1927 - - - - - Kocsiss, Ján farár
1930 - - 1931 - - Stumpf, Matej kaplán
1932 - - 1933 - - Pásztor, Karol kaplán
1933 - - 1936 - - Surányi, Ľudovít [OP] kaplán
1939 - - 1940 - - Bogdányi, František kaplán
1940 - - 1940 - - Balla, Andrej kaplán
1943 - - - - - Körtvélyessy, Mikuláš kaplán