logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Szerencs(Maďarsko)

Titul kostola:
Titul kostola nezistený
Iné mená:

Stručné dejiny:
Szerencs je mesto v Maďarsku v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe v Szerencsskom okrese.
Má rozlohu 3 668 ha a žije tu 9 173 obyvateľov (1. január 2011).
Pramene:
Hišem

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1791 - - 1795 - - Tatay, Imrich st farár
1794 dec. 5. 1826 - - Kassay, Jozef farár
1806 - - 1810 - - Petrovič, Štefan kaplán
1809 po - 8.2.1821 - - Ruzsicska, Michal kaplán
1810 - - 1813 - - Šimonský, Michal kaplán
1821 febr. - 1824 dec. - Szentmariay, Ladislav, Michal kaplán
1825 - - 1845 - - Paulovič, Imrich farár
1825 - - 1826 - - Halász, Juraj [Ribár] kaplán
1826 - - 1828 - - Roth, Michal kaplán
1827 po - 1827 po - Balázsy, Alojz kaplán
1828 - - 1829 - - Sikora, Jozef kaplán
1828 - - 1828 - - Bessenyey, Pavol, de Eadem kaplán
1830 - - 1832 - - Záborszky, Štefan, de Záborie kaplán
1830 - - 1830 - - Szilágyi, Štefan kaplán
1837 ? - 1839 ? - Makranczy, Ján administrátor
1839 ? - - - - Pölöskey, Ján, OP dočasný kaplán
1840 - - 1840 - - Majlát, Michal kaplán
1840 - - 1840 - - Kraus, Ján kaplán
1843 - - 1846 - - Képeš, Ján kaplán
1843 po - 1843 po - Bodnár, Jozef, st kaplán
1844 - - 1844 - - Bodnár, Ján, ml kaplán
1845 nov. - - - - Homonnay, Jozef farár
1847 ? - 1847 ? - Barvulský, Ján kaplán
1847 - - 1853 - - Justus, Ján kaplán
1848 - - 1850 - - Grofcsik, Jozef kaplán
1848 - - 1848 - - Láczay, Gabriel kaplán
1848 - - 1848 - - Kapossy, Melichar kaplán
1848 - - 1856 - - Kapossy, Melichar kaplán
1850 - - 1853 - - Képeš, Ján kaplán
1850 - - 1850 po - Jelenko, Anton kaplán
1851 - - 1851 - - Tatay, Imrich, ml kaplán
1853 - - 1888 - - Horváth, Imrich administrátor-farár
1855 po - - - - Tamáš, Matúš kaplán
1856 - - 1866 - - Fazekas, Jozef kaplán
1857 - - 1864 - - Lubik, Imrich kaplán
1858 - - 1858 - - Szepesy, Eduard kaplán
1861 - - 1861 - - Sokoli, Ján kaplán
1864 - - 1870 - - Miller, Juraj kaplán
1866 - - 1866 - - Baňás, Edmund kaplán
1866 - - 1866 - - Hankovič, František kaplán
1868 po - 1868 po - Kručilák, Štefan kaplán
1870 - - 1870 po - Katinszky, Gejza kaplán
1871 - - 1881 - - Bella, Samuel kaplán
1872 - - 1895 - - Biloveský, Andrej kaplán
1873 - - 1886 - - Belky, Karol kaplán
1874 - - 1874 - - Mihálffy, Vojtech kaplán
1876 - - 1876 - - Laczkó, Michal kaplán
1877 - - 1877 - - Malárcsik, Ladislav kaplán
1878 - - 1882 - - Bartay, Štefan kaplán
1882 - - 1882 - - Iványi, Karol kaplán
1884 - - 1884 po - Bódy, Barnabáš kaplán
1884 - - 1884 po - Nagy, Alexander (1859-1891) kaplán
1886 - - 1890 - - Hankó, Július kaplán
1889 - - 1899 - - Paszlavszky, Alexander administrátor
1890 - - 1891 - - Regéczy, Július kaplán
1891 - - 1891 - - Kováč, Alexander kaplán
1892 - - 1892 - - Malicsky, Jozef kaplán
1896 - - 1902 - - Csillag, Martin kaplán
1899 - - 1899 - - Vay, Matúš kaplán
1899 - - 1899 - - Szepesi, Július kaplán
1900 - - 1902 - - Kováč, Alexander farár
1901 - - 1909 - - Bujnovszky, Tomáš kaplán
1902 - - - - - Szekeresi, Ján administrátor
1903 po - 1903 po - Fercsák, Jozef kaplán
1909 - - 1918 ? - Hvaszta, Jozef kaplán
1909 - - 1911 - - Frisnyák, Ján [FRANKÓNI] kaplán
1911 - - 1913 - - Sončo, Jozef kaplán
1913 - - 1922 - - Urban, Imrich kaplán
1913 - - 1914 - - Juhász, Jozef kaplán
1915 - - 1916 - - Vaskó, Juraj kaplán
1917 - - - - - Csillag, Martin administrátor-farár
1917 - - 1918 - - Gőtz, Valentín kaplán
1917 po - - - - Török, Andrej kaplán
1918 - - 1919 - - Füzesséry, Karol, de Vrbnica a Trnovec kaplán
1919 - - 1919 - - Kofrit, Florián kaplán
1920 - - 1921 - - Dugas, Ľudovít kaplán
1922 - - 1922 - - Sass, Ján (1890-1942) kaplán
1926 - - 1927 - - Dunajszky, Vojtech kaplán
1930 - - 1930 - - Pásztor, Karol kaplán
1931 - - 1933 - - Stumpf, Matej kaplán
1935 - - - - - Karácson, Imrich na dôchodku
1936 - - 1939 - - Pálffy, Štefan kaplán
1940 - - 1942 - - Braun, Štefan kaplán
1941 - - - - - Gál, František kaplán
1942 - - 1943 - - Hettmanek, Ján kaplán
1943 - - 1945 - - Rozum, Michal kaplán