logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Šurice

Titul kostola:
sv. Michala A. (1864)
Iné mená:
Šurice LC/BC gemer. 1773 Söregh, 1786 Schöreg, 1808, 1863–1892 Söreg, 1895–1913, 1927–1948 Sőreg, 1920 Šireg, 1948– Šurice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Čamovce (715), k. sv. Anjelov Str. (1910).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Šurice) kňaz
1811 sp - - - - Novák Stephanus kaplán
1811 sp - - - - Halászy Andreas kaplán
1811 sp - 1812 sp. - Lajtos Joannes farár
1821 sp - 1823 sp. - Gallik Josephus farár
1821 sp - - - - Novák Franciscus Xav. kaplán
1821 sp - - - - Sztankovits Adamus kaplán
1823 sp - - - - Szatalay Stephanus kaplán
1825 sp - - - - Teletzky Josephus farár
1825 sp - 1827 sp. - Breznay Josephus kaplán
1827 sp - 1841 sp - Szabó Joannes farár
1828 sp - - - - Csepely Joannes kaplán
1831 sp - 1832 sp. - Gotthárd Josephus kaplán
1838 sp - 1840 sp. - Rozinay Antonius kaplán
1844 sp - 1853 sp - Zachárek Stephanus farár
1844 sp - - - - Katona Paulus kaplán
1853 sp - - - - Martin Ludovicus kaplán
1925 - - 1927 - - Majoroš, Ján kaplán
1928 - - 1928 - - Bial, Ľudovít kaplán
1930 - - 1932 - - Majoroš, Ján kaplán
1932 - - 1932 - - Kovács, Július kaplán
1934 - - 1934 - - Hruboš, Ľudovít kaplán
1934 - - 1937 - - Raschka, Ľudovít kaplán
1938 - - 1939 - - Korpáš, Štefan kaplán
1941 - - 1941 - - Szécsi, Július kaplán
1942 - - 1942 - - Mikóczi, Ondrej kaplán
1974 - - - - - Kucik, Vavrinec správca farnosti