logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Spišská Teplica

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Najsv. Trojice
Iné mená:
Spišská Teplica: okres Poprad/Prešovský kraj (Spišská stolica) 1946 vyčl. o. Svit.
1786 Teplitz, 1808 Teplicz, Teplica, 1863 Teplic, 1873–1902 Szepesteplic, 1907–1913 Szepestapolca, 1920 Teplica, 1927– Spišská Teplica
Stručné dejiny:
Obec bola pod spravou cisterciátskeho opátstva v Spišskom Štiavniku. V roku 1530 ju panstvo založilo Levoči, v roku 1697 ju vykúpili jezuiti. Od roku 1776 patrila Spišskému biskupstvu.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1706 sp. - - - - Strakovics, Tomáš farár
1769 feb. 27. - - - Dzian, Michal farár
1811 sp. - 1831 sp. - Bednarik Josephus farár
1832 sp. - 1841 sp. - Madánszky Michael farár
1856 sp. - - - - Viltsek Stephanus farár
1954 - - 1960 - - Žolondek, František Anton správca farnosti
1958 - - 1977 - - Janota, Jozef správca farnosti
2016 júl 6 - - - Mgr. Alojz Chmelár farár