logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Sládkovičovo

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nanebovazatia Panny Márie
Iné mená:
Sládkovičovo: okres Galanta/Trnavský kraj (Bratislavská stolica) pred 1863–1943 rozčl. o. Diosek na o. Malý Diosek a Veľký Diosek; 1986 pričl. o. Malá Mača.
1773 Dioszegh, 1786 Dioszeg, 1808, 1943–1945 Diószeg, 1945–1948 Diosek, 1948– Sládkovičovo
---------------
Malý Diosek: 1863–1913, 1938–1943 Németdiószeg, 1920 Nemecký Dióseg, Malý Dióseg, 1927–1938 Malý Diosek, Kis-Diószeg
Veľký Diosek: 1863–1913, 1938–1943 Magyardiószeg, 1920 Maďarský Dióseg, Veľký Dióseg, 1927–1938 Veľký Diosek, Nagy-Diószeg
Malá Mača: 1773 Kis-Macséd, Klein-Macsid, Maly Maczid, 1786 Kisch-Macschéd, 1808 Kis-Macséd, 1863–1913, 1938–1945 Kismácséd, 1920–1938, 1945–1948 Malý Mačad, Kis-Mácséd, 1948–1985 Malá Mača
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Malá Mača (450), k. sv. Margity (11. st.)
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol (Sládkovičovo, 1332) farár
1617 sept. 14. 1620 - - Kolenič, Martin farár
1632 - - 1634 sp. - Székely Stephanus. farár
1647 sp. - - - - Gettmann, Jakub farár
1667 jún 1. 1669 máj 9. Skrukics, recitius Krusics Michael. farár
1669 - - 1673 jan. 23. Körmendy, Imrich farár
1674 nov. 27. 1679 okt. - Szilincsy, vel Szilinszky Joannes. farár
1679 nov. 8. 1682 mar. - Vaskovics Adamus, Joannes. farár Adamus - opr.ed.
1682 apr. 8. 1688 - - Hindy, Juraj farár
1688 feb. 10. 1692 dec. 6. Szalkay Abrahamus farár
1692 dec. 7. 1695 apr. - Zindesák, alias Ürghe Joannes. farár
1695 máj 10. 1698 - - Spátay Gabriel. farár
1698 júl 14. 1706 júl 22. Mednyánszky, Jonáš farár
1708 jún 20. 1730 - - Bede de Baróth, alias Lemhény Nicolaus farár
1730 jún 1. 1735 aug. 26. Lami, Ján farár
1735 aug. 26. 1738 jún 2. Zbiskó de Kis-Kolacsin Josephus, Carolus. farár
1738 jún 15. 1741 jan. 28. Viola Franciscus. farár
1741 feb. 19. 1751 jan. 16. Scsaszni Georgius. farár
1751 jan. 21. +1772 nov. 16. Vadász Joannes. farár
1772 dec. 16. 1777 dec. 15. Kasza, František farár
1777 dec. 20. 1784 - - Harmath, Martin farár
1785 - - 1802 - - Harsányi, Ján (Mošovce) farár
1802 - - 1806 - - Victor Andreas. farár
1806 - - +1812 nov. 8. Mattuš, Martin farár
1812 - - +1847 mar. 11. Nyeregjártó, Juraj farár
1847 - - +1874 apr. 5. Sztarecsek Michael. farár
1858 - - 1859 - - Bószner, Ján kaplán
1874 máj 5. +1891 júl 9. Seffcsik Paulus. farár
1884 - - 1887 - - Bernkopf, Karol kaplán
1887 - - 1891 - - Pathy, Július (1864-po r. 1920) kaplán
1891 - - 1893 - - Pathy, Július (1864-po r. 1920) administrátor
1893 - - 1894 - - Vörösváry, Ernest kaplán
1894 - - 1896 - - Krywald, Oto kaplán
1896 - - 1901 - - Pápay, Július kaplán
1903 jún 24. 1909 - - Luzsicza Stephanus kaplán
1910 - - 1913 - - Tihanyi, Ján kaplán
1912 - - - - - Martinkovits Joannes farár
1913 - - 1915 - - Sántha, Pavol kaplán
1913 - - 1913 po - Kováts, Július kaplán
1927 - - 1929 - - Gaál, František kaplán
1929 - - 1930 - - Gaál, František správca farnosti
1933 po - 1934 - - Szabó, Štefan (1904-1990) kaplán
1941 - - 1944 - - Kurcz, Vojtech kaplán
1942 - - 1973 - - Takáč, Pavol farár 1945 škol. inšpektor, 1971 dekan
1947 - - 1948 - - Malík, Vladimír kaplán
1947 po - 1947 po - Raček Henrich, kaplán
1948 jún 20. 1950 - - Klčo, Michal kaplán
1949 - - 1950 - - Goda, Karol kaplán
1950 - - 1951 - - Jurkech Anton, SVD, Dr. Rom. kaplán
1951 jún 29. 1952 - - Hollý, Ľudovít kaplán
1954 jún 20. 1956 - - Hrbča, Martin kaplán Počas toho zákl. voj. služba
1954 - - 1955 - - Gilányi, Ladislav kaplán
1955 - - 1956 - - Janec, Štefan, SDB kaplán
1956 jún 24. 1957 - - Farkas, Ladislav (1931-2005) kaplán
1956 - - 1956 - - Danišovič, Andrej kaplán
1957 jún 23. 1962 - - Škoda, Augustín kaplán V tom čase zákl. voj. sl.
1957 - - 1958 - - Slezák, Silvester kaplán
1959 - - 1959 - - Barcsek, Alexander kaplán
1965 - - 1967 - - Kelemen, Ján kaplán
1968 - - 1969 - - Chudý, Rudolf kaplán
1970 - - 1973 - - Kurucár Viktor Bernard, CC, kaplán
1973 - - 1974 - - Kurucár Viktor Bernard, CC, správca farnosti
1974 - - 1980 - - Oravec, Silvester správca farnosti
2009 - - 2013 júl - Javor, Ferdinand výpomocný duchovný