logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Sielnica

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol je zasvätený Duchu Svätému
Iné mená:
2107 Sielnica: okres Zvolen/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)
1773 Szielnicza, 1786 Sielnicza, 1808 Szielnicze, Syelnice, Selnice, 1863 Szjelnice, 1873–1882 Szielnic, 1888–1913 Szélnye, 1920– Sielnica
Stručné dejiny:
Farnosť bola starobylá. Založil ju pravdepodobne turč. prepošt na začiatku 13.st. Pozná ju Pázmaň v katalógu, aj Königsbergov testament. Ostala verná katolíckej viere a je aj teraz jedinou katolíckou obcou na okolí.
R. 1626 vypálili Turci a povstalci dedinu i s kostolom. Takisto aj ustupujúci rákoczyovci. Okolo r. 1730 bola farnosť spojená do jednej s badínskou. Matriky však viedli do r. 1829 osobitne. Vydržiavanie farára bolo v takej malej obci problematické, spojenie sa stalo z hospodárskych dôvodov.
1.7.1994 banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž po vyše 260 rokoch znova zriadil farnosť Sielnica.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Gregor(1332,Sielnica) kňaz
1561 sp. - - - - Ladislav (Sielnica, 1561) farár
1580 sp. - - - - Pavol (Sielnica, 1580) farár
1626 sp. - - - - Bosnai Mathias farár
1636 - - - - - Čerín, Michal farár
1648 et. - 1657 - - Hugínyi, Andrej farár
1673 dec. 13. 1679 - - Ďubek, Juraj farár
1689 - - 1689 aug. - Biely, Juraj farár spolu s Badínom
1689 aug. - 1690 apr. 12. Miskay, Michal farár
1690 apr. - 1692 febr. 5. Biely, Juraj farár spolu s Badínom
1692 - - 1696 apr. 6. Pullis, Juraj farár
1696 - - 1705 - - Humay, František Ján farár
1705 nov. 24. 1719 jan. 16. Fábry, Ján Blažej farár
1719 - - 1723 - - Szentkereszty, Jozef (Detva, -1748) farár
1723 apr. 17. 1727 - - Rivolovič, Peter farár
1727 nov. 13. 1730 dec. 9. Fabri Andreas et in Badin farár
1731 jan. 13. 1734 - - Nedecký Adam Michal farár