logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Rimavská Sobota

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Sťatia sv.Jána Krstiteľa
Iné mená:
Rimavská Sobota: okres Rimavská Sobota/Banskobystrický kraj (Gemerská, resp. Gemersko-malohontská stolica) 1926–1973 vyčl. o. Bakta; 1948 pričl. o. Tomášová; 1975 pričl. o. Dúžava, Mojín, Nižná Pokoradz, Vyšná Pokoradz; 1976–1990 pričl. o. Zacharovce.
1773 Rima-Szombath, Rimanska Sobotta, 1786 Rima-Szombath, Groß-Steffelsdorf, Rimawská Sobota, 1808 Rima-Szombath, Stephanopolis, Groß-Steffelsdorf, Rymawská Sobota, 1863–1913, 1938–1945 Rimaszombat, 1920 Rimavská Sobota, 1927–1938, 1945–1948 Rimavská Sobota, Rima Szombat, 1948– Rimavská Sobota
-----------------
Bakta: 1926–1938, 1945–1948 Bakta, Bakti, 1938–1945 Bakti, 1948–1973 Bakta
Tomášová: 1773 Tamasfalva, 1786 Tamaschfalwa, 1808 Tamásfalva, Tomássowa, 1863, 1877–1888 Tamásfala, 1873 Tamásfalu, 1892–1902 Tamásfalva, 1907–1913, 1938–1945 Rimatamásfalva, 1920 Tomašovce, 1927–1938, 1945–1948 Tomášová, Tamásfalva
Dúžava: 1773, 1892–1913, 1938–1945 Dúsa, 1786 Duscha, 1808 Dúzsa, Dúsa, Dúžawa, 1863–1888 Dusa, 1920 Dúžava, 1927–1938, 1945–1948 Dúžava, Dúsa, 1948–1974 Dúžava
Mojín: 1773, 1786, 1808, 1863–1902, 1927–1938, 1945–1948 Majom, 1907–1913, 1938–1945 Mezőtelkes, 1920 Mojim, 1948–1974 Mojín
Nižná Pokoradz: 1773 Alsó-Pokoragy, 1786 Alschó-Pokoragy, 1808 Alsó-Pokorágy, Dolní Pokoráď, 1863 Alsópokorágy, Magyarpokorágy, 1873–1913, 1938–1945 Alsópokorágy, 1920 Dolná Pokoradz, 1927–1938, 1945–1948 Nižná Pokoradz, Alsó-Pokoradz, 1948–1974 Nižná Pokoradz
Vyšná Pokoradz: 1773 Felső-Pokoragy, 1786 Felschő-Pokoragy, 1808 Felső-Pokorágy, Horní Pokoráď, 1863 Felsőpokorágy, Tótpokorágy, 1873–1913 Felsőpokorágy, 1920 Horná Pokoradz, Slovenská Pokoradz, 1927–1974 Vyšná Pokoradz
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Dúžava (200), 2. Mojín, os. Majša (200), kap. (1929), 3. Čerenčanv (200), 4. Zacharovce (160), 5. Nižná Pokoradza (100), kap. P. Nep. Poč. (1930), 6. Vyšná Pokoradza (60).
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1462 sp. - - - - spravujú rôzni kňazi
1559 sp. - - - - Csehy, Michal farár
1626 jún 5. - - - Érsekujváry, Wolfgang farár
1639 máj 23. - - - Mihályi, Štefan farár
1700 - - - - - Ghillány, Juraj farár
1731 sp. - - - - Samuel (Rimavská Sobota) farár
1771 - - 1776 - - Karaba, Juraj farár
1776 - - 1808 - - Török, Jozef farár
1808 - - 1832 - - Makay Thaddaeus, Can. farár
1811 sp - 1812 sp - Koffius Franciscus kaplán
1821 sp - 1823 sp - Szabó Joannes kaplán
1825 sp - - - - Óváry Andreas kaplán
1827 sp - - - - Klukovszky Andreas kaplán
1828 sp - - - - Somoskoy Antonius, Can. kaplán
1829 sp - 1833 sp - Hodermarszky Josephus kaplán 1832 administrátor
1832 - - 1842 - - Zabka Martinus, Can. farár
1834 sp - - - - Hodermarszky Josephus kaplán
1838 sp - 1841 sp - Petrus Theodorus kaplán
1838 sp - - - - Schurger Tomas kaplán
1840 sp - - - - Csutor Georgius kaplán
1841 sp - - - - Nagy Paulus kaplán
1843 - - 1850 - - Somoskoy Antonius, Can. farár
1844 sp - 1853 sp - Molnár Victor kaplán
1844 sp - - - - Hoky Stephanus kaplán
1844 sp - - - - Lesnyiczky Michael kaplán
1850 - - 1877 - - Trémel Nicolaus farár
1853 sp - - - - Szabó Franciscus, sen. kaplán
1878 - - 1895 - - Meszaros, Valentinus farár
1896 - - 1898 - - Vebjár, Petrus farár
1899 - - 1929 - - Széman Andreas farár
1916 - - 1921 - - Kostecký, Jozef kaplán
1929 - - 1940 - - Sándor Joannces farár
1932 - - 1932 - - Bial, Ľudovít kaplán
1936 - - 1936 - - Sklenárik, Anton kaplán
1937 - - 1940 - - Raschka, Ľudovít kaplán
1937 - - 1939 - - Sklenárik, Anton kaplán
1940 - - 1962 ? - Radány Ludovicus farár
1940 - - 1942 - - Ádám, Anton (1915-1994) kaplán
1945 - - 1945 - - Szolnoki Tibor Michal kaplán
1945 - - 1946 - - Páczer, Alexander kaplán
1945 - - 1948 - - Kabla, Ján kaplán
1948 - - 1948 - - Filo, Pavol kaplán
1949 - - 1951 - - Štepanovský, Vendelín kaplán
1950 - - 1951 - - Kubus, Ján kaplán
1951 - - 1952 - - Hlavatý, Vavrinec Ján, OFMConv kaplán
1953 - - 1953 - - Szabó, Pavol (1922-) kaplán
1953 - - 1954 - - Rus, Peter kaplán
1955 - - 1956 - - Gonda, Ondrej kaplán
1957 - - 1957 - - Hamráček, František kaplán
1957 - - 1957 - - Oravecz, Pavol kaplán
1958 aug. 15. 1961 okt. 31. Litvin, Matej kaplán
1962 - - 1964 - - Loja, Konštantín kaplán
1962 - - 1971 - - Mikóczi, Ondrej správca farnosti
1964 - - 1967 - - Podolinský, Štefan kaplán
1968 - - 1969 - - Kaľavský Pavol kaplán
1969 - - 1971 - - Kostolný, Jozef kaplán
1970 - - 1971 - - Javorský, Štefan, SDB kaplán
1971 - - 1985 ? - Szécsi, Július správca farnosti
1971 - - 1974 - - Opálka, Štefan kaplán
1973 - - 1973 - - Lipták, Jozef (1949 -) kaplán
1974 - - 1978 - - Oráč, Ján kaplán
1985 - - 1990 - - Mics, Imrich farár
1991 - - 1992 - - Škrobák, Ján kaplán