logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Rabčice

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Všetkých svätých
Iné mená:
Rabčice : okres Námestovo/Žilinský kraj (Oravská stolica)
1773 Rabcsicza, Rabcžicza, 1786 Rabcschicza, 1808 Rabcsicza, Rapčica, 1863, 1888–1913 Rabcsice, 1873–1882 Rapcsice, 1920– Rabčice
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1706 jan. 13. 1709 okt. 7. Filovič, Pavol farár
1710 feb. 19. 1712 okt. 17. Hribovský, Ján farár
1712 - - 1713 - - Vakay, Michal farár
1713 máj 13. 1721 - - Kuchtík, Martin Jozef farár
1721 júl 16. 1726 máj 3. Filovič, Martin farár
1726 júl 20. 1731 - - Morvay, Juraj farár
1731 sept. 20. - - - Zubriczky Andreas. farár
1762 apr. 20. +1765 júl 25. Závadszky Nicolaus. farár
1766 sept. 3. - - - Sádecký, Mikuláš (Rabčice) farár
1811 sp. - 1812 sp. - Monyak Michael farár
1821 sp. - 1838 sp. - Szalatkay Andreas farár
1839 sp. - - - - Sztranyay Crescentius farár
1841 sp. - 1843 sp. - Kubantsik Antonius farár
1856 sp. - - - - Petyerecz Daniel farár
1954 - - 1958 - - Garaj, Štefan (1915-1998) správca farnosti
1958 - - 1970 - - Sula, Andrej správca farnosti
1970 - - - - - Kajan, Ján správca farnosti