logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Pružina

Zriadenie:
1788
Titul kostola:
sv. Žofie (1760)
Iné mená:
Pružina: okres Považská Bystrica/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) pred 1863 vyčl. o. Mojtín; 1971 pričl. o. Briestenné; 1976–1990 pričl. o. Ďurďové. 1773 Prussina, Prusina, Pruzina, 1786 Pruzschina, 1808 Pruszina, Prusyna, 1863–1902 Pruzsina, 1907–1913 Barosháza, 1920– Pružina Briestenné: 1808 Bresztenye, Břestěnné, 1863, 1888 Bresztennye, 1873 Bresztyenje, 1877–1882 Bresztyenne, 1892 Briesztyenne, 1895 Briesztenne, 1898–1902 Briesztennye, 1907–1913 Beresztény, 1920–1960 Briestené, 1960–1971 Briestenné
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Ďurďové (292), kap. P. M. Navšt. (1830), 2. Briestené (46).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 - - 1796 - - Szádeczky, Casparus farár
1796 - - 1796 - - Balgha, Josephus farár
1796 mar. 28. 1798 - - Heszterényi, Stephanus farár
1798 júl 13. 1800 - - Psenko, Joannes farár
1800 - - 1802 - - Slušný, Anton farár
1802 - - 1809 - - Gutthausz, Ignatius farár
1809 dec. 6. 1826 - - Zubacher, Franciscus farár
1826 sept. 11. 1838 - - Zermegh, Georgius farár
1838 - - +1839 Január 27 Lipták, Joannes farár
1840 - - 1850 - - Horečný, Adam farár
1842 - - 1845 - - Hanzel, Andrej kaplán
1850 - - 1885 - - Závodník, Štefan farár
1885. - - 1914 - - Pápaj, Andrej farár
1898. - - 1899. - - Bárdy, Anton (1870-1929) kaplán
1910 - - 1911 - - Štrba, Ján (1884-1957) kaplán
1911 - - 1913 - - Kempný, Juraj kaplán
1913 - - 1913 - - Šimek, Ľudovít kaplán
1913 - - 1914 - - Gallo, Šimon kaplán
1914 - - 1914 - - Augustín, Alojz Emil administrátor
1915 - - 1936 - - Herman, Štefan farár
1934 po - 1935 - - Mikuš, Félix kaplán
1936 - - 1940 - - Foltán Ferdinand, Ing. správca farnosti
1940 - - 1940 - Borčin, Michal administrátor
1940 - - 1958 - - Dalloš Juraj, PhDr. farár
1958 - - 1971 - - Rašovec Viktor, ThDr. správca farnosti 1971 ThDr.
1971 - - 1974 - - Korec, Rudolf správca farnosti
1974 - - 1975 - - Vanko, Pavol správca farnosti
1976 - - 1996 - - Roman, Jaroslav správca farnosti
2004 - - 2013 - - Gavenda, Pavol správca farnosti 2005 honor. dekan
2013 - - 2018 - - Gavenda, Pavol farár 2017 člen redakčnej rady DP