logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Prečin

Zriadenie:
od roku 1740
Titul kostola:
Narodenia Panny Márie (1637)
Iné mená:
Prečín: okres Považská Bystrica/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1979 pričl. o. Zemianska Závada; 1976–1992 pričl. o. Počarová; 1979–1990 pričl. o. Bodiná. 1773 Precsin, Prečin, 1786 Precschin, 1808 Precsény, Přečín, 1863 Precseny, 1873–1902 Precsin, 1907–1913 Soltészperecsény, 1920– Prečín Zemianska Závada: 1773 Zavada, Zawada, 1786 Zawada, 1808 Nemes-Závada, Zemanská Záwada, 1863 Nemeszavada, 1873–1902 Nemeszávada, 1907–1913 Nemeslak, 1920 Zemanská Závada, 1927–1979 Zemianska Závada
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Bodina (450), k. P. M. Mena (16. st.), 2. Počarová (200). 3. Zem. Závada (250).
Stručné dejiny:
Farnosť vznikla pôvodne ako evanjelická okolo roku 1632, roku 1674 pripojená k Považskej Bystrici a spravovaná ako filiálka. Obnovená ako katolícka farnosť až v r. 1740.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1636 sp. - 1642 - - Krušpier, Štefan, ml. evanjelický farár
1646 - - 1646 - - Haller, Michael evanjelický farár
1646 - - 1650 - - Fabiáni, Ján evanjelický farár
1650 - - 1664 - - Doroticius, Žigmund evanjelický farár r. 1664 farnosť prevzali katolíci
1664 - - 1674 - - neznámi duchovní chýbajú záznamy o farárovi r. 1674 farnosť pripojená k Pov. Bystrici
1675 - - 1696 - - Gallik, Mikuláš licenciát
1696 - - 1699 - - Kujaj, František farár
1703 sp. - - - - Čepčíni, Andrej farár
1706 sp. - - - - Germani, Ján evanjelický duchovný
1719 - - 1721 - - Sadovský, Ján farár
1740 - - 1745 - - Rozboril, Joannes farár 1740 obnovená farnosť
1745 - - 1747 - - Kosztolányi, Alexander farár
1747 - - 1748 - - Petrík, Michal farár
1748 - - 1749 - - Illvay, Georgius farár
1749 - - 1785 - - Kristoforszky, Adamus farár
1785 - - 1819 - - Hvorka, Joannes farár
1819 - - 1857 - - Kalinaj, Ignác farár
1857 - - 1880 - - Jelínek, Karol farár
1880 - - 1916 - - Gramantik, Juraj farár
1916 - - 1917 - - Košťál, Gašpar administrátor
1917 - - 1946 - - Židek, Gustáv farár
1946 - - 1950 - - Ďatelinka Ladislav, ThDr. správca farnosti, farár
1950 - - 1952 - - Ivanka, Štefan správca farnosti
1952 - - 1961 - - Masár, Augustín správca farnosti
1957 - - 1958 - - Hedera, Albert kaplán
1961 - - 1961 - - Kalamen, Július správca farnosti
1961 - - 1988 - - Michalík, Anton správca farnosti
1988 - - 1993 - - Baránek, Rudolf správca farnosti
1993 - - 1997 - - Koníček, Karol administrátor
1997 - - 2017 - - Kvašňovský, František správca farnosti, farár