logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Poprad

Titul kostola:
Kostol sv. Egidia (13. st.)
Iné mená:
1256 ako Poprad, neskôr ako Villa Theutonicalis (1268), Popprat (1300), Villa Tedescha (1310), Teutschendorff (1328), Popradzaza (1346), Dewchendorff (1412), 1786 Deutschendorf, Poprad, 1808 Poprad, Deutschendorf, 1863–1913 Poprád, 1920– Poprad.
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Poprad-Stráže (400), k. sv. Jána Krst. (14. st.), 2. Poprad-Kvetnica (200), k. sv. Heleny (19. st.).
Stručné dejiny:
Prvý písomný záznam o existencii tunajšej sakrálnej stavby (kostol Sv. Egidia) pochádza z roku 1326 v súvislosti s udelením odpustkov návštevníkom kostola pápežom Jánom XXII. I keď bol kostol stavaný pre potreby veriacich rímskokatolíckej cirkvi, vzhľadom k prílivu obyvateľstva nemeckej národnosti a s tým súvisiaceho nárastu príslušníkov evanjelickej cirkvi, však kostol takmer sto rokov (v rokoch 1575 - 1671) slúžil evanjelikom. V roku 1708 vypukol v meste rozsiahly požiar, ktorý zničil nielen drevenú faru a jej archív ale poškodil aj kaplnku svätého Valentína. V roku 2018 sa od popradskej farnosti vyčlenila nova farnosť Poprad – Juh s farským kostolom Sv. Cyrila a Metoda.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1493 sp. - - - - Catnisias, Peter farár
1811 sp. - - - - Nimetz Joannes Nep. farár
1811 sp. - 1812 sp. - Keill, Alexius farár
1821 sp. - 1823 sp. - Kissko Martinus farár
1821 sp. - 1823 sp. - Pribissovszky Joannes kaplán
1824 sp. - 1827 sp - Petrik Nep. Joannes farár
1825 sp. - 1835 sp. - Nalencz Ignatius farár
1828 sp. - - - - Vitkovszky Josephus kaplán
1829 sp. - 1831 sp. - Havass Michael kaplán
1832 sp. - 1833 sp. - Bohinszky Joannes kaplán
1833 sp. - - - - Popovič, Imrich kaplán
1834 sp. - 1835 sp. - Jantsik Jacobus kaplán
1836 sp. - - - - Maydon, Anton farár
1836 sp. - - - - Drabinszky Samuel kaplán
1837 sp. - - - - Drabinszky Samuel farár
1837 sp. - - - - Canczler Robertus farár
1838 sp. - 1843 sp. - Scholcz Franciscus farár
1838 sp. - - - - Korponay, Eduard kaplán
1839 sp. - - - - Kuchár Mathias kaplán
1841 sp. - - - - Lányi, Rudolf kaplán
1843 sp. - - - - Pisch Carolus kaplán
1856 sp. - - - - Liptay Franciscus farár
1856 sp. - - - - Popovics Ladislaus kaplán
1905 - - 1906 - - Tománek, Florián kaplán
1930 - - 1931 - - Glatz, J. Anton kaplán
1935 - - 1936 - - Čierny, Juraj kaplán
1935 - - 1936 - - Kotík, Július kaplán
1936 - - 1938 - - Bujna, František kaplán
1938 - - 1940 - - Števček, Martin kaplán
1943 - - 1944 - - Kertis, Jozef kaplán
1944 - - 1946 - - Kertis, Jozef správca farnosti
1946 - - 1949 - - Garaj, Štefan (1915-1998) kaplán
1946 - - 1946 - - Klubert, Štefan kaplán
1949 - - 1950 - - Kožár, Jozef (1923-1986) kaplán
1950 - - 1952 - - Čakánek, Jozef, SDB kaplán
1952 - - 1953 - - Žolondek, František Anton kaplán
1953 - - 1954 - - Maslančík, Ján správca farnosti
1953 - - 1954 - - Žolondek, František Anton správca farnosti
1954 - - 1958 - - Novotný, Andrej Dominik, OFMConv farár
1954 - - 1955 - - Lihosit, Karol kaplán
1956 - - 1960 - - Piovarči, Ľudovít kaplán zákl.voj.sl.
1956 - - - - - Ondrejčák, Michal na dôchodku
1957 po - 1957 po - Senaj, Albín (1932-1999) kaplán
1958 - - 1961 - - Bugár, Eduard správca farnosti
1958 - - 1962 - - Gašaj, Viktor kaplán
1961 - - 1971 - - Záhora, Šimon (1911-1979) farár
1962 - - 1962 - - Piovarči, Ľudovít kaplán
1962 - - 1965 - - Olos, Vladimír Juraj kaplán
1966 - - 1967 - - Kožár, Jozef (1923-1986) kaplán
1967 - - 1967 - - Marton, Ferdinand kaplán
1967 - - 1972 - - Mikula, Michal kaplán
1968 - - 1971 - - Lapšanský, Štefan, SVD kaplán
1970 - - 1972 - - Garaj, Štefan (1915-1998) správca farnosti
1971 - - 1973 - - Tomaľa, Jozef kaplán
1972 - - 1976 - - Žolondek, František Anton správca farnosti
1972 - - 1974 - - Bieľak, Jozef kaplán
1973 - - 1976 - - Kováč, Anton kaplán
1976 - - - - - Mikula, Michal správca farnosti
1976 - - 1978 - - Kráľ Mikuláš kaplán
1982 aug. 15 - - - Jozef Barilla kaplán
1990 - - - - - Miloslav Marušiak kaplán
2017 júl 4 - - - Vrábel, Ladislav (1947-2021) výpomocný_duchovný