logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Pobedim

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala, archanjela
Iné mená:
Pobedim: okres Nové Mesto nad Váhom/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica)
1773 Pobiedin, 1786 Popjedin, 1808 Pobedin, Pobědín, 1863, 1888–1907 Pobedim, 1873–1882 Pobedinc [!], 1913 Pobedény, 1920 Pobedím, 1927– Pobedim
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Bašovce,m. č. Orvišťa, (540), k. P. M. Ruž. (1906).
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1647 sp. - 1647 - - Budocz, Martin farár
1647 - - 1657 - - Mindrid, Michal farár
1657 - - 1660 máj - Stvrteczky, vel Csverteczky Michael. farár
1660 máj - 1663 - - Andrašovský, Martin farár
1663 apr. 10. 1666 - - Bočkaj, Juraj František farár
1666 máj 14. 1668 sept. - Sutovics Stephanus, Georgius, Joannes. farár
1668 okt. 8. 1695 apr. - Visnyovszky, alias Viszervicz Joannes. farár
1695 apr. 6. 1710 máj - Dreikovič, Pavol farár
1710 okt. 19. 1711 mar. - Simoncsics, Andrej Alexius farár
1711 máj 28. 1715 apr. - Urbanek Adamus. farár
1715 apr. 27. 1719 dec. 5. Mednyánszky, Jonáš farár
1719 dec. 5. 1728 feb. 2. Karas, Žigmund farár
1728 apr. 22. 1729 apr. - Raukay, Štefan Ignác farár
1729 apr. 30. +1748 sept. 3. Masarovič, Augustín farár
1748 sept. 5. 1753 nov. - Bánoci, Ján farár
1753 dec. 18. +1779 mar. 31. Čech, Jozef farár
1779 - - 1803 - - Piaček, Ján, kanonik farár
1803 - - +1810 máj 8. Stephanecz Joannes. farár
1810 - - 1844 feb. 3. Polakovič, Ignác farár
1844 - - 1866 feb. - Mráz, Imrich farár
1866 máj - +1878 júl 14. Malatinský, Ján farár
1878 júl 19. 1885 máj 26. Revický, Bartolomej farár
1885 aug. 28. - - - Turček, Jozef farár
1888 júl 8. 1890 - - Lenkei, Karol kaplán
1890 - - 1891 - - Schurmann, Jozef kaplán
1890 po - 1891 - - Plechlo, Ján kaplán
1891 po - 1898 - - Perczely Karol kaplán
1891 - - 1892 - - Horváth, Žigmund kaplán
1892 - - 1899 - - Šándorfi-Škrabánek, Eduard kaplán
1892 - - 1899 - - Sándorfi, Eduard kaplán
1899 - - 1905 - - Moyš Anton Chryzostom kaplán
1899 - - 1905 - - Moys Chrysost. Ant. kaplán
1907 - - 1908 - - Sztollár, Tomáš kaplán
1908 - - 1909 - - Fleischer, Ján kaplán
1908 - - 1810 - - Prochádzka, Imrich kaplán
1910 - - 1912 - - Horváth, Ján (1882) kaplán
1912 po - 1913 - - Puhán František kaplán
1914 - - - - - Zsolnai Vojtech farár
1914 - . 1919 - - Pánik Anton kaplán
1919 - - 1920 - - Pušker, František kaplán
1920 - - 1921 - - Palovčík, Jozef kaplán
1922 - - 1930 - - Ščepko, Jozef kaplán Ten istý rok v Bratislave v chráme sv. Martina.
1938 jún 26. 1940 - - Valo, Bartolomej kaplán
1939 - - 1941 - - Hoťka, Viliam kaplán
1943 - - 1945 - - Krogman, Viktor kaplán
1945 mar. 31. 1946 - - Packa, Vojtech kaplán
1946 jún 23. 1947 - - Andódi, Andrej kaplán
1949 - - 1949 po - Nagy, Anton (1917-1981) kaplán
1949 po - 1949 po - Nagy, Anton (1917-1981) správca farnosti
1968 - - 1968 po - Ondreička, František správca farnosti okr. dekan
1989 - - 1999 august 1. Nagy, Jozef (1943-2021) správca farnosti