logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Plešivec

Titul kostola:
P. M. Naneb. (1901)
Iné mená:
Plešivec: okres Rožňava/Košický kraj (Gemerská [Gemersko-malohontská] stolica)
1773 Pelsűcz, Pelsucz, Pleschnitz, Plessuwcze, 1786 Pelschőtz, Plessowce, Pleschnitz, 1808 Pelsőcz, Pelsűcz, Pleissnitz, Plessiwec, Plěssuwce, 1863–1888, 1907–1913, 1938–1945 Pelsőc, 1892–1902 Pelsüc, 1920 Plešivec, 1927–1938, 1945–1948 Plešivec, Pelsőc, 1948– Plešivec
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Kečovo (520), k. Nanebevst. Pána (1892), 2. Gemerská Hôrka (210), 3. Vidová (50), 4. Slavec (60), 5. Dlhá Ves (60), 6. Ardovo (30), 7. Pašková (30).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz Pôsobí v: Dlhá Ves
1332 medzi 1337 - - - Benedikt(1332,Plešivec) kňaz
1828 sp - 1853 sp - Óváry Andreas farár
1945 - - 1949 - - Szolnoki Tibor Michal správca farnosti
1945 - - 1946 - - Trizna, Vojtech správca farnosti
1949 - - 1953 - - Kulla, Jozef správca farnosti
1951 - - 1951 - - Tóth, Jozef Zoltán, SDB kaplán
1962 - - 1967 - - Czuczor František Melicher, OSB, Dr., správca farnosti
1969 - - 1970 - - Kaľavský Pavol správca farnosti
1970 - - 1970 - - Várközi, Štefan správca farnosti
1978 - - 1978 - - Szabadoš, František, SDB správca farnosti