logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Pezinok

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Iné mená:
Pezinok: okres Pezinok/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica) 1947 pričl. o. Cajla; 1975 pričl. o. Myslenice .
1773 Bazinium, Bazin, Bösing, Pesinek, 1786 Pösing, Bozin, Pezinek, Basinium, 1808 Bazinium, Baziny, Bösing, Pösing, Pezýnek, 1863–1913 Bazin, 1920– Pezinok
--------------------
Cajla: 1773 Czajla, Zayla, Czayla, 1786 Czajla, 1808 Czaila, Zeil, 1863 Caila, 1873–1947 Cajla
Myslenice: 1773 Grinavia, Grinau, Grinawa, 1786 Grünau, Grinavia, 1808 Grünau, Grinavia, Grýňawa, Gříňawa, 1863–1913 Grinád, 1920 Grinava, 1927–1947 Grinava, Grünau, 1947–1975 Myslenice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Vinosady (600), k. sv. Martina (19. st.).
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1561 - - 1562 sp. - Ján (Pezinok, 1561) farár
1630 okt. 4. - sp. - Nahácsy, Mikuláš farár
1631 - - 1634 sp. - Országh, Martin (Pezinok, 1631) farár
1647 sp. - - - - Ludensis, Lukáš farár
1655 sp. - - - - Volffay Georgius. farár
1656 - - - - - Smutko, Štefan (Pezinok, 1656) farár
1665 - - - - - Nyitray Joannes farár
1665 mar. 11. 1666 - - Nyitray, Ján farár
1666 sp. - - - - Brestanovič, Vavrinec farár
1668 sp. - - - - Regius, Izák František farár
1670 jún 3. 1671 jan. - Jelenffy, Ladislav farár
1671 feb. 16. +1673 okt. 16. Lehoczký, Martin farár
1674 jan. 1. 1674 aug. 21. Körmendy, Imrich farár
1674 aug. 21. 1677 apr. - Uhrovics Thomas. farár
1677 máj 7. 1677 - - Šustovič, Imrich Michal Andrej farár
1677 - - 1682 - - Lazi, Adam Juraj farár
1682 feb. 12. 1696 - - Nemeček, Matej Bernard farár
1696 - - 1701 - - Zgurics Franciscus. farár
1701 - - 1708 - - Hacko, Pavol farár
1708 feb. 1. +1724 - - Ugrini Georgius, Josephus. Theologiam in farár
1724 dec. 29. +1727 máj 15. Tajnay Casparus, Alexandar. farár
1727 júl 5. +1731 feb. 20. Ribényi, Adam Jozef farár
1731 Feb. 23. +1766 okt. 26. Najmar, Ján Krstiteľ farár
1766 nov. 27. 1780 mar. - Helmuth, Gašpar farár
1780 apr. 17. +1788 okt. 4. Kubáni, Matej farár
1788 dec. 4 +1803 apr. 19. Dobic, Andrej farár
1803 máj 15. 1821 dec. 20. Benčík, Jozef farár
1822 jan. 1. 1846 dec. 28. Dvoran, Martin farár
1847 jan. - +1875 dec. 1. Matuška, Alexander Ján farár
1863 - - 1865 - - Rastica, Teodor kaplán
1865 - - 1866 - - Farkaš, Alexander kaplán
1866 - - 1867 - - Zlattnyánszky, Ján kaplán
1875 feb. 19. 1910 - - Palkovič, Štefan (1849-1910) farár
1897 po - 1898 - - Kopčany, Eduard František administrátor
1910 - - 1932 - - Platthy, Žigmund farár
1911 - - 1912 - - Wallovits Alexander kaplán
1912 - - - - - Vasák Jozef kaplán
1915 po - 1915 - - Váradi Jozef kaplán
1918 - - 1920 - - Jurkovič, Emil kaplán
1920 - - 1921 - - Oravec, Michal kaplán
1920 po - 1922 - - Zlatoš, Štefan kaplán
1921 po - 1922 - - Zálešák, Ferdinand kaplán
1932 - - 1951 - - Krištúfek, Vendelín farár
1933 mar. 19. 1933 po - Pichňa, Eliáš kaplán
1934 - - 1936 - - Montskó, Tibor kaplán
1935 1936 Ližbin, Karol kaplán
1936 - - 1937 - - Šimúth, Jozef kaplán
1937 jún 29. 1939 - - Čepček, Ján kaplán
1939 jún 29. 1939 po - Mesko, František kaplán
1939 po - 1940 - - Jurišič, Michal kaplán
1940 - - 1942 - - Cibira, Karol kaplán
1941 - - 1942 - - Noll, Vojtech Anton kaplán
1941 - - 1942 - - Kamody, Emil kaplán
1942 - - 1952 - - Horváth, Alojz Karol, OFMCap kaplán
1942 - - 1943 - - Michalík, Ján kaplán
1943 po - 1946 - - Múčka, Anton kaplán
1944 - - 1945 - - Rakovský, Jozef kaplán
1946 po - 1947 - - Morvay, Karol kaplán
1947 - - 1949 - - Tihanyi, František kaplán
1948 - - 1950 - - Wild, Benedikt František, OFMCap kaplán
1948 - - 1959 - - Morvay, Karol duch. spr. nemoc.
1950 dec. 23. 1957 - - Vidovič, Emil kaplán
1951 - - 1952 - - Rak, Silvester kaplán
1951 - - 1957 - - Greguška Jozef farár
1954 - - +1979 jún 16. Dezső, Ladislav dôchodca charitný domov
1957 - - 1959 - - Mokrý, Ján kaplán
1957 - - 1959 - - Varga, Jozef (1915-1986) administrátor
1957 - - +1959 sept. 16. Greguška Jozef dôchodok
1958 - - +1971 - - Juhász, František dôchodca Charitný dom
1959 - - 1962 - - Križan, Ján kaplán
1959 - - 1962 - - Šoka, Silvester správca farnosti okr. dekan
1962 - - 1968 - - Mikulka, Anton správca farnosti
1962 - - 1965 - - Hrebíček, Pavol kaplán
1965 - - 1966 - - Macko, Jozef (1933-1995) kaplán
1968 - - 1971 - - Mitošinka, Jozef farár okresný dekan a cenzor
1968 - - 1973 - - Horváth, Alojz Karol, OFMCap kaplán
1968 - - 1991 - - Sandtner, Štefan, SDB dôchodok charitný domov
1970 - - - - - Čongrády Viliam, dôchodca CHD
1971 - - - - - Konečný, Florián dôchodca predtým Mojmírovce potom charitný domov
1971 - - 1971 - - Dudík, Jozef správca farnosti
1971 - - 1991 - - Žilka, Štefan (1915-2015) správca farnosti dekan
1972 - - 1976 - - Solár, Eduard kaplán
1973 po - +1986 august 8. Timár, Imrich dôchodok charitný domov
1973 jún 9. 1975 - - Mikula Bohumil, kaplán
1975 - - 1978 - - Zaťko, Pavol kaplán 1976 zákl. voj. sl.
1976 - - 1978 - - Zajíček Marián, kaplán
1976 - - - - - Rakovický, Cyril, SDB kaplán
1977 - - +1978 po - Pikna, Jozef dôchodok Charitný domov
1978 - - +1996 febr. 21. Žemla Alojz, SDB, ThDr. dôchodok charitný domov
1978 - - 1981 - - Sucháň Ján, kaplán
1980 - - 1983 - - Lajcha, Peter, SVD dôchodok Charitný domov
1980 - - 1981 - - Škriputa Libor kaplán
1980 - - +1998 apr. 8. Grman, Rudolf dôchodok Charitný domov
1981 - - 1983 - - Tassari Gabriel kaplán
1983 - - +1983 jún 30. Vitek, Alexander dôchodok charitný domov
1983 - - 1984 - - Flajžík Pavol kaplán
1983 - - 1983 - - Gábriš, Jozef kaplán
1984 - - 1987 - - Kršák Koloman kaplán
1984 - - +1997 okt. 30. Horvát, Ľubor dôchodok Charitný domov
1984 - - +2002 apr. 5. Fuska, František, SDB dôchodok Kňazský domov
1985 - - +1991 okt. 24. Chromjak, Ján dôchodok Charitný domov
1987 - - - - - Jaďuď Peter Šebastián, OFM Cap, provinciál
1987 - - 1996 febr. 12. Klimo, Michal dôchodok
1988 po - +2000 febr. 6. Vacval Anton M., SDB dôchodok charitný domov
1989 - - - - - Ivák, Tomáš Rudolf, CCG na odpočinku
1989 - - - - - Krištín, Štefan, CM duchovný správca
1990 - - 1991 - - Vojtíšek, Miloš kaplán
1990 - - - - - MÜLLER Michal na odpočinku
1990 - - 1992 - - KAMAN Jozef kaplán
1990 - - +1994 november 11. Müller, Vojtech, OP dôchodok charitný domov
1991 - - 1997 - - Sandtner, Štefan, SDB direktor saleziánov
1991 - - 2000 júl 15. Chvála, Karol farár dekan
1992 - - 1992 - - Kosorín Marek kaplán
1992 - - - - - Benedikovič Štefan kaplán
1992 - - +1997 január 26. Ondreička, František dôchodok najprv v Novom Meste nad Váhom
1993 - - +1997 marec 6. Markech, Anton dôchodok
1994 - - +2002 júl 8. Foltán, Július dôchodok Charitný domov
1994 - - +2000 febr. 16. Havran, Štefan dôchodok Charitný dom
1995 október 1. +1998 december 3. Masarovič, Jozef dôchodok Charitný domov
1995 - - 2004 - - Šoka, Silvester dôchodok charitný domov
1997 - - +2006 august 14. Sandtner, Štefan, SDB dôchodok charitný domov, výpomoc. duch. far. Pomocnice kresťanov
1997 november 1. +2001 august 16. Sojka, Štefan dôchodok Charitný domov
1997 nov. 15. +2006 júl 30. Kebis, Anton dôchodok od r. 2004 Dom pokojnej staroby Cífer
1998 sept. 15. +2003 nov. 30. Lasab, Andrej dôchodok Charitný domov
1999 - - 2001 - - Bicák (Jeremiáš) Jozef výpomoc
2000 júl 1. 2003 apr. 1. Kupča, Július výpomocný duchovný
2000 - - 2008 - - Kuľka, Tomáš dekan
2000 november 15. 2001 jún 30. Očenáš, František (1938-2018) duchovný správca charitný domov
2002 - - +2006 február 9. Sersen, Leopold, SDB dôchodok Charitný domov
2003 apr. 1. 2006 júl 1. Kupča, Július správca kapucínskeho kostola duchovný spoločenstva kňazov
2003 aug. 1. 2004 dec. 1. Kubíček, Vendelín dôchodok Charitný domov
2013 - - 2014 - - Flajžík Pavol školský dekan