logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Pezinok

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Iné mená:
Pezinok: okres Pezinok/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica) 1947 pričl. o. Cajla; 1975 pričl. o. Myslenice .
1773 Bazinium, Bazin, Bösing, Pesinek, 1786 Pösing, Bozin, Pezinek, Basinium, 1808 Bazinium, Baziny, Bösing, Pösing, Pezýnek, 1863–1913 Bazin, 1920– Pezinok
--------------------
Cajla: 1773 Czajla, Zayla, Czayla, 1786 Czajla, 1808 Czaila, Zeil, 1863 Caila, 1873–1947 Cajla
Myslenice: 1773 Grinavia, Grinau, Grinawa, 1786 Grünau, Grinavia, 1808 Grünau, Grinavia, Grýňawa, Gříňawa, 1863–1913 Grinád, 1920 Grinava, 1927–1947 Grinava, Grünau, 1947–1975 Myslenice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Vinosady (600), k. sv. Martina (19. st.).
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1561 - - 1562 sp. - Ján (Pezinok, 1561) farár
1630 okt. 4. - sp. - Nahácsy, Mikuláš farár
1631 - - 1634 sp. - Országh, Martin (Pezinok, 1631) farár
1647 sp. - - - - Ludensis, Lukáš farár
1655 sp. - - - - Volffay Georgius. farár
1656 - - - - - Smutko, Štefan(1656) farár
1665 - - - - - Nyitray Joannes farár
1665 mar. 11. 1666 - - Nyitray, Ján farár
1666 sp. - - - - Brestanovič, Vavrinec farár
1668 sp. - - - - Regius, Izák František farár
1670 jún 3. 1671 jan. - Jelenffy, Ladislav farár
1671 feb. 16. +1673 okt. 16. Lehoczký, Martin farár
1674 jan. 1. 1674 aug. 21. Körmendy, Imrich farár
1674 aug. 21. 1677 apr. - Uhrovics Thomas. farár
1677 máj 7. 1677 - - Sustovics Emericus, Michael, Andreas. farár
1677 - - 1682 - - Lazi, Adam Juraj farár
1682 feb. 12. 1696 - - Nemeček, Matej Bernard farár
1696 - - 1701 - - Zgurics Franciscus. farár
1701 - - 1708 - - Hacko, Pavol farár
1708 feb. 1. +1724 - - Ugrini Georgius, Josephus. Theologiam in farár
1724 dec. 29. +1727 máj 15. Tajnay Casparus, Alexandar. farár
1727 júl 5. +1731 feb. 20. Ribényi, Adam Jozef farár
1731 Feb. 23. +1766 okt. 26. Najmar, Ján Krstiteľ farár
1766 nov. 27. 1780 mar. - Helmuth, Gašpar farár
1780 apr. 17. +1788 okt. 4. Kubáni, Matej farár
1788 dec. 4 +1803 apr. 19. Dobic, Andrej farár
1803 máj 15. 1821 dec. 20. Benčík, Jozef farár
1822 jan. 1. 1846 dec. 28. Dvoran, Martin farár
1847 jan. - +1875 dec. 1. Matuška, Alexander Ján farár
1863 - - 1865 - - Rastica, Teodor kaplán
1865 - - 1866 - - Farkaš, Alexander kaplán
1866 - - 1867 - - Zlattnyánszky, Ján kaplán
1875 feb. 19. - - - Palkovič, Štefan (1849-1910) farár
1910 - - - - - Platthy, Žigmund administrátor
1933 mar. 19. 1933 po - Pichňa, Eliáš kaplán
1934 - - 1936 - - Montskó, Tibor kaplán
1935 1936 Ližbin, Karol kaplán
1936 - - 1937 - - Šimúth, Jozef kaplán
1937 jún 29. 1939 - - Čepček, Ján kaplán
1939 jún 29. 1939 po - Mesko, František kaplán
1939 jún 29. 1939 po - Supek Michal, OFM Cap., rehoľný duchovný Cap.
1939 po - 1940 - - Jurišič, Michal kaplán
1940 jún 29. 1952 - - Horváth, Alojz Karol, OFMCap kaplán
1941 - - 1942 - - Noll Vojtech, kaplán
1941 - - 1942 - - Kamody, Emil kaplán
1942 - - 1943 - - Michalík Ján, kaplán
1943 po - 1946 - - Múčka, Anton kaplán
1944 - - 1944 po - Foltán, Július kaplán
1946 - - 1946 po - Morvay, Karol kaplán
1947 máj 15. 1950 - - Wild, Benedikt František, OFMCap kaplán
1947 - - 1959 - - Morvay, Karol duch. spr. nemoc.
1947 - - 1949 - - Tihanyi, František kaplán
1950 - - - - - Jaďuď Peter Šebastián, OFM Cap, mimo pastorácie Charitný dom
1950 dec. 23. 1957 - - Vidovič, Emil kaplán
1951 - - 1952 - - Rak, Silvester kaplán
1951 - - 1957 - - Greguška Jozef farár
1953 - - - - - Horniak, Marcel, SDB dôchodca Charitný dom
1954 - - - - - Dezső, Ladislav dôchodca charitný domov
1957 jún 29. 1939 - - Čepček, Ján kaplán
1957 - - 1959 - - Mokrý, Ján kaplán
1957 - - 1959 - - Varga, Jozef (1915-1986) správca farnosti
1958 - - +1971 - - Juhász, František dôchodca Charitný dom
1959 - - 1962 - - Križan, Ján kaplán
1959 - - 1962 - - Šoka, Silvester správca farnosti okr. dekan
1959 - - 1959 po - Morvay, Karol kaplán
1962 - - 1965 - - Hrebíček, Pavol kaplán
1965 - - 1966 - - Macko, Jozef (1933-1995) kaplán
1968 po - - - - Danišovič, Andrej dôchodca charitný domov
1968 - - 1991 - - Sandtner, Štefan, SDB dôchodok charitný domov
1969 - - 1971 - - Mitošinka, Jozef farár okresný dekan a cenzor
1970 po - - - - Ďurdík, Aemilián Jozef, OFM dôchodca CHD
1970 - - - - - Čongrády Viliam, dôchodca CHD
1971 - - +1983 október 25. Sersen, Karol, SDB dôchodok najprv Hronský Beňadik potom Pezinok charitný domov
1971 - - +2015 jan. 1. Žilka, Štefan (1915-2015) správca farnosti dekan obvodu Pezinok a okresu Bratislava-vidiek
1971 - - - - - Konečný, Florián dôchodca predtým Mojmírovce potom charitný domov
1971 - - 1971 - - Dudík, Jozef správca farnosti
1972 - - 1976 - - Solár, Eduard kaplán
1972 - - +1979 marec 21. Jurovský, Stanislav dôchodca Charitný domov
1973 - - 1975 - - Horváth, Alojz Karol, OFMCap kaplán
1973 jún 9. 1975 - - Mikula Bohumil, kaplán
1974 - - - - - Kollár, František, SDB duchovný správca charitný dom
1975 - - 1978 - - Zaťko, Pavol kaplán 1976 zákl. voj. sl.
1976 - - 1978 - - Zajíček Marián, kaplán
1976 - - - - - Rakovický, Cyril, SDB kaplán
1976 - - +1988 máj 17. Kostolanský, Anton dôchodca najprv Špačince potom Charitný domov
1977 - - +1978 po - Pikna, Jozef dôchodok Charitný domov
1980 - - 1983 - - Lajcha, Peter, SVD dôchodok Charitný domov
1980 po - - - - Krištín, Štefan, CM duchovný správca
1980 - - +1998 apr. 8. Grman, Rudolf dôchodok Charitný domov
1980 - - +1992 máj 1. Minárik, Polykarp Alojz, OFM dôchodok Charitný domov
1984 - - +1997 okt. 30. Horvát, Ľubor dôchodok Charitný domov
1984 - - +2002 apr. 5. Fuska, František, SDB dôchodok Kňazský domov
1985 po - +1989 júl 23. Pluhár, Karol, SDB dôchodok
1987 - - 1996 febr. 12. Klimo, Michal dôchodok
1990 - - 1991 - - Vojtíšek, Miloš kaplán
1990 - - +1994 november 11. Müller, Vojtech, OP dôchodok charitný domov
1991 - - 1997 - - Sandtner, Štefan, SDB direktor saleziánov
1991 - - 2000 júl 15. Chvála, Karol farár dekan
1992 - - +1997 január 26. Ondreička, František dôchodok najprv v Novom Meste nad Váhom
1993 - - +1997 marec 6. Markech, Anton dôchodok
1994 - - +2002 júl 8. Foltán, Július dôchodok Charitný domov
1994 - - +2000 febr. 16. Havran, Štefan dôchodok Charitný dom
1995 október 1. +1998 december 3. Masarovič, Jozef dôchodok Charitný domov
1996 - - +2002 august 23. Mikovič, Ján dôchodok Charitný domov
1997 - - +2006 august 14. Sandtner, Štefan, SDB dôchodok charitný domov, výpomocný duchovný Farnosť Pomocnice kresťanov
1997 november 1. +2001 august 16. Sojka, Štefan dôchodok Charitný domov
1997 nov. 15. +2006 júl 30. Kebis, Anton dôchodok od r. 2004 Dom pokojnej staroby Cífer
1998 sept. 15. +2003 nov. 30. Lasab, Andrej dôchodok Charitný domov
2000 júl 1. 2003 apr. 1. Kupča, Július výpomocný duchovný
2000 november 15. 2001 jún 30. Očenáš, František (1938-2018) duchovný správca charitný domov
2002 - - +2006 február 9. Sersen, Leopold, SDB dôchodok Charitný domov
2003 apr. 1. 2006 júl 1. Kupča, Július správca kapucínskeho kostola duchovný spoločenstva kňazov
2003 aug. 1. 2004 dec. 1. Kubíček, Vendelín dôchodok Charitný domov