logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nižný Hrušov

Zriadenie:
1712
Titul kostola:
Božieho Tela (1922).
Iné mená:
1602 Nižný Hrušov: okres Vranov nad Topľou/Prešovský kraj (Zemplínska stolica)
1773 Alsó-Kürtvélyes, Nizny Hrussow, 1786 Alschó-Körtwélyesch, Nižný Hrussow, 1808 Alsó-Körtvélyes, Nižní Hrussow, 1863–1913 Alsókörtvélyesch, 1920 Hrušovík, Hrušov, 1927– Nižný Hrušov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Kladzany (20), 2. Kučín (410), k. P. M. Navšt. (1666), 3. Lesné (200), 4. Nižný Hrabovec (1.080), k. sv. Štefana (1666), 5. Poša (210), 6. Rakovec n. O. (260),

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1778 - - 1782-1805 - - Almássy, Alexander
1790 - - 1828 - - Kvartek, Andrej farár
1827 - - 1829 - - Bánoci, Imrich, OFM kaplán
1828 sept. 27. - - - Somossy, Juraj administrátor-farár
1830 - - - - - Kolarcsik, Ján kaplán
1831 - - 1836 - - Bánoci, Imrich, OFM kaplán 
1843 - - 1846 - - Kozma, Valér, OFM kaplán
1844* - - 1850-1853 - - Balcerovič, Apolinár, OFM kaplán
1847* - - 1850-1854 - - Viczent, Viktor, OFM kaplán
1847 - - 1853 - - Rády, Juraj kaplán
1855 - - 1870 - - Forgács, Ján farár
1855* - - 1856-1859 - - Schichta, Pius, OFM kaplán
1856 - - 1856 po - Schönviszky, Ján kaplán
1856 - - 1858 - - Bárány, Ján ml kaplán
1858 - - 1858 - - Blanár, Jozef, ml kaplán
1860 - - 1860 - - Ruzsinszky, Juraj kaplán
1863 - - - - - Nuzák, Rupert, OFM kaplán
1864 - - 1864 - - Szignárovich, Ján kaplán
1865* - - 1867-1870 - - Pláveczky, Vincent kaplán
1865* - - 1869* - - Rendár, Albert, OFM kaplán
1865 - - 1869* - - Némethy, Jozef (1842-1875) kaplán
1866 po - 1866 po - Jaskovits, Ignác kaplán
1866 - - 1866 - - Tomcskó, Alojz kaplán
1867 - - 1867 - - Degro, Imrich kaplán
1868 - - 1870 - - Lazo, Atanáz Štefan, OFM kaplán
1869 - - 1869 - - Antolík, Jozef kaplán
1870 - - 10.7.1874 - - Fodor, Alexander administrátor
1871 - - 1875 - - Lamoš, Roman kaplán
1871 - - 1871 - - Bella, Samuel kaplán
1872 - - 1872 - - Zondlyák, Ján kaplán
1874 - - 1874 - - Mihálffy, Vojtech kaplán
1874 - - 1895 - - Marcinek, Jozef administrátor-farár
1875 - - 1875 - - Hiszem, Koloman kaplán
1877pred - - 1877 - - Liteczky, Jozef kaplán
1879pred - - 1879pred - - Szikora, Ján kaplán
1879 - - 1879 - - Sikors[z]ky, Andrej ml kaplán
1880 - - 1881 - - Makovič, Alexander kaplán
1881 - - 1881 - - Kovács, Jozef (1859-1907) kaplán
1882 - - 1883 - - Raschel, Ján [OFM] kaplán
1883 - - 1884 - - Cifrák, Valér kaplán
1883 - - 1883 - - Mihelyi, Jozef kaplán
1884 - - 1884 - - Krakovský, Jozef kaplán
1884 po - 1888 - - Štofan, Andrej kaplán
1886 po - 1889 - - Weiszer, Karol kaplán
1888 - - 1888 - - Gyagyovszky, Eduard kaplán
1889 - - 1893 - - S[z]kiba, Vincent kaplán
1891 - - 1891 - - Kováč, Alexander kaplán
1893 nov. 26. 29.10.1896 - - Bélafi, Valentín, pôv. Vojtko kaplán
1894 - - 1899 - - Vasskó, Jozef kaplán
1895 - - 1909 - - Novák, Jozef, st administrátor
1899 - - 1899 - - Dvorscsák, Andrej kaplán
1899 - - 1900 - - Harsághy, Andrej kaplán
1899 - - 1899 - - Uhrinovics, Alexander, ml kaplán
1909 - - - - - Matuščák, Ján administrátor
1926 - - 1926 - - Klobušovský, Ján kaplán
1926 po - 1926 po - Pavlík, Jozef kaplán
1927 - - - - - Sedlák, Eduard farár
1928 - - 1928 - - Boľanovský, Ján kaplán
1934 - - 1935 - - Ondrejčák, Michal kaplán
1935 - - 1935 po - Fialka, Jozef kaplán
1936 - - 1936 - - Bečaver, Štefan kaplán
1936 - - 1936 po - Ducko, Štefan kaplán
1937 - - 1938 - - Veréb, Štefan kaplán
1938 po - 1938 po - Winter, Ernest kaplán
1938 - - 1939 - - Dolobáč, Štefan kaplán
1938 - - 1938 - - Dorčo, Michal kaplán
1938 - - 1938 - - Dorčo, Michal kaplán
1939 - - 1940 - - Sijarto, Andrej kaplán
1940 - - 1940 - - Varga, Štefan kaplán
1941 - - 1941 - - Tkáč, Štefan kaplán
1941 po - 1942 - - Jendželovský, Juraj kaplán
1943 - - 1944 - - Pavlík, Valentín kaplán
1945 - - 1945 - - Jenčík, Vojtech kaplán
1945 - - 1945 po - Stravník, Jozef kaplán
1946 - - 1947 - - Petruš, Ján kaplán
1947 - - 1952 - - Árvay, Michal farár
1947 - - 1948 - - Šoffa, Jozef kaplán
1948 - - 1950 - - Majancsik, František kaplán
1950 - - 1951 - - Drotár, Anton kaplán
1952 - - 1958 - - Klasovský, Štefan správca farnosti
1958 - - - - - Mríz, Jozef správca farnosti
1984 - - 1997 - - Stahovec, František administrátor-farár
1985 - - 1987 - - Salka, Bartolomej farár
1997 - - 2001 - - Novák, Peter farár
1997 - - 1998 - - Pristaš, Marek kaplán
1999 - - 2000 - - Jakubík, Ivo kaplán
2000 - - 2001 - - Bartko, Štefan kaplán
2001 - - 2005 - - Pillár, Miroslav kaplán
2001 - - 2004 - - Babčák, Matej farár
2004 - - - - - Ferčák, Stanislav farár
2005 - - - - - Bašišta, Matúš kaplán