logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Modrová

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala, archanjela
Iné mená:
Modrová: okres Nové Mesto nad Váhom/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica)
1773 Nagy-Modro, Grosz-Modro, Welka Modrova, 1786 Nagy-Modró, 1808 Nagy-Modro, Welká Modrowka, 1863–1913 Nagymodró, 1920 Veľká Modrovka, 1927– Modrová
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Modrovka (96).
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1666 máj 25. 1667 máj 7. Čermák, Mikuláš farár
1668 máj 24. 1669 máj 7. Breznický, Ján farár
1669 júl 17. 1675 feb. - Matkovič, Juraj farár
1675 Fabr. 24. 1688 - - Grzay, Pavol farár
1688 feb. 15. 1690 mar. 31. Bašnai, Juraj farár
1690 apr. 5. 1697 jún 11. Petráš, Michal (1666-1737) farár
1697 júl 11. 1698 apr. 18. Ďurkovič, Martin (?-1715) farár
1698 máj 23. 1700 - - Mohos, Peter Juraj farár
1701 apr. 23. 1702 apr. 29. Simo, Ján farár
1702 máj 17. 1702 aug. - Radič, Juraj farár
1702 aug. 29. 1705 apr. 16. Sismovics, Michal Jozef farár
1705 máj 1. 1708 - - Turnay, Michal farár
1708 máj 18. 1716 sept. 11. Fábry, Michal farár
1717 okt. 25. 1719 dec. 5. Karas, Žigmund farár
1719 dec. 30. 1727 - - Turkovics, Martin (Modrová) farár
1727 okt. 11. 1732 - - Tauch, Tobiáš Vavrinec farár
1732 jan. 14. 1737 jún 28. Kubovič, Andrej farár
1737 júl 20. 1754 - - Šulgan, Juraj Ján farár
1754 - - +1756 aug. 1. Balluš, František farár
1756 sept. 4. 1756 - - Šándor, František (18. storočie) farár
1756 - - 1759 aug. 15. Bán, Imrich Ladislav farár
1759 aug. 17. 1761 - - Szigethy Stephanus farár
1761 jún 3. 1771 nov. 3. Viscán Matthaeus. farár
1771 nov. 10. 1782 - - Gábor, Michal farár
1782 - - +1784 aug. 12. Bachtovics, Peter farár
1784 - - +1809 jan. 27. Hill, Imrich farár
1809 - - 1814 - - Rybár, Jakub farár
1814 - - 1820 - - Vranovics Georgius. farár
1820 - - 1835 sept. 30. Maločaj, Jozef (1782-1843) farár
1835 - - +1838 júl 9. Fabianič, Juraj farár
1838 - - 1843 aug. 10. Karaba, Štefan farár
1843 aug. 10. 1860 - - Dinkay, Jozef farár
1860 aug. 26. +1879 feb. 1. Marko, Ján (1806-1879) farár
1879 feb. 5. 1879 okt. 11. Molnár, Augustinus farár
1879 okt. 11. 1882 - - Janiš, František (1838-1899) farár
1882 mar. 19. 1888 - - Böhm, Karol farár
1888 - - 1895 - - Pollák, František administrátor
1895 - - 1901 - - Knöpfler Paul. Steph. administrátor
1901 nov. 1. 1903 - - Csögley, Koloman administrátor
1903 - - 1903 - - Sasvári, Linus Ján administrátor
1903 - - 1926 - - Sasinek, Nilus Ján, OFM farár
1927 - - 1928 - - Horečný, Jozef farár
1928 - - 1929 - - Hric, Ondrej administrátor
1930 - - 1965 - - Rummel Rudolf administrátor
1930 - - 1930 - - Beregszegi Andrej administrátor
1965 - - 1988 - - Rak, Silvester správca farnosti 1972 č. dekan
1988 - - 1992 - - Markech, Anton farár
1992 - - 2006 júl 1. Lefler, Jozef farár