logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Liptovské Matiašovce

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1809
Titul kostola:
Kostol Sv. Ladislava
Iné mená:
Liptovské Matiašovce: okres Liptovský Mikuláš/Žilinský kraj (Liptovská stolica) 1924 zlúč. o. Dolné Matiašovce a Horné Matiašovce do o. Liptovské Matiašovce.
1924– Liptovské Matiašovce
---------------------
Dolné Matiašovce: 1773 Alsó-Mattyasocz, Nižne Mattyassowice, 1786 Alschó-Matyaschócz, Nižné Matyassowice, 1808 Alsó-Matyasócz, Dolní Maťássowce, 1863–1888 Alsómatyasóc, 1892–1913 Alsómattyasóc, 1920–1924 Dolné Matiašovce
Horné Matiašovce: 1773 Felső-Mattyasocz, Wissne Mattyassowice, 1786 Felschő-Matyaschócz, Wissne Matyasowice, 1808 Felső-Matyasócz, Horní Maťássowce, 1863–1888 Felsőmatyasóc, 1892–1913 Felsőmattyasóc, 1920–1924 Horné Matiašovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Vyšné Matiašovce.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1560 sp. - - - - Pavol (Liptovské Matiašovce, 1560) farár
1706 júl 20. - - - Brna, Ján farár
1811 sp. - 1821 sp. - Mattyasovszky Demetrius farár
1823 sp. - 1825 sp. - Fehérpataky Ladislav farár
1827 sp. - - - - Stankovič, Jozef farár
1828 sp. - 1832 sp. - Missik Andreas farár
1833 sp. - 1835 sp. - Szivy Joannes farár
1836 sp. - 1838 sp. - Bugáň, Florentín, OFM farár
1839 sp. - 1843 sp. - Schvarcz Joannes farár
1856 sp. - - - - Kovaltsik Josephus farár
1945 - - 1951 - - Chlebák, Gabriel správca farnosti
1969 - - 1969 - - Vojtaššák, Štefan správca farnosti
1980 okt. 1. - - - Bieľak, Jozef administrátor
1991 07 01 - - - Šiškovič Marcel farár