logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Liptovská Lúžna

Zriadenie:
1787
Titul kostola:
Najsv. Trojice (1843).
Iné mená:
1261 Liptovská Lúžna: okres Ružomberok/Žilinský kraj (Liptovská stolica)
1773 Lusna, 1786 Luschna, 1808 Luzsna, Lósna, Lužna, 1863–1895 Luzsna, 1898–1913 Lúzsna, 1920 Lužna, 1927– Liptovská Lúžna

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1753 jan. 2. 1755 apr. 9. Szvetniczky Jacobus. farár Spolu s Osadou a Revúcami
1789 - - 1805 - - Keil, Jozef farár
1811 sp. - 1823 sp. - Kocsutek, Josephus farár
1824 sp. - - - - Csurjak Joannes farár
1825 sp. - 1828 sp. - Kubantsik Antonius farár
1827 - - 1828 okt. - Hubantsik, Anton farár
1829 sp. - - - - Zavodszky Cosmas farár
1829 - - 1843 sp - Milovics, Eduard farár
1854 - - 1856 sp - Czuriak, Ludovicus farár
1889 - - 1890 - - Sommer, Bernard kaplán
1898 - - 1899 - - Kučera, Karol kaplán
1939 - - 1942 - - Štrbina, Hypolit kaplán
1945 - - 1950 - - Findura Gejza správca farnosti
1946 - - 1951 - - Kľučár, Michal kaplán
1954 - - 1960 - - Žemba, Ignác správca farnosti
1955 - - 1956 - - Sivčák, Ján správca farnosti
1956 - - 1958 - - Cibuľa, Jozef (1907-1991) správca farnosti
1958 - - 1962 - - Novický, Gaudentius František, OFM správca farnosti
1962 - - 1965 - - Fitt, Jozef správca farnosti
1967 - - 1968 - - Marton, Ferdinand kaplán
1970 - - 1972 - - Osvald, Andrej, SJ kaplán
1973 - - 1976 - - Chalupa, Július kaplán zákl. voj. sl.
1973 - - 1975 - - Pikala Bohuslav kaplán
1975 - - 1977 - - Lipták Michal kaplán
1977 - - 1978 - - Kasan Jozef kaplán