logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Lendak

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Sv. Mikuláša (14. St.)
Iné mená:
Lendak: okres Kežmarok/Prešovský kraj (Spišská stolica)
1773 Landakinum, Landok, 1786, 1863–1902 Landok, 1808 Lándok, Landeck, Lendák, 1907–1913 Lándok, 1920– Lendak
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1688 - - 1700 sp. - Koszkig Blasius, Ord. S. S. farár
1763 sp. - 1772 - - Neilepitz Adamus, Ord. S. S. farár
1772 - - - - - Kebely, Franciscus, Ord. S. S. farár
1811 sp. - - - - Karasz Andreas farár
1812 sp. - - - - Graf Michael farár
1821 sp. - 1824 sp. - Fragner Joannes farár
1825 sp. - 1828 sp. - Virosztek Josephus farár
1829 sp. - 1838 sp. - Baluch Joannes farár
1839 sp. - 1856 sp. - Kresztianko Josephus farár
1843 sp. - - - - Kellner, Michal kaplán
1856 sp. - - - - Jarab Michael kaplán
1957 - - 1975 - - Doranský, Andrej (1915) správca farnosti
1969 - - 1975 - - Hrtús, Mário Anton, OPraem kaplán
1975 - - - - - Hrtús, Mário Anton, OPraem správca farnosti