logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Križovany

Zriadenie:
zmienka 1332
Titul kostola:
sv. Kríža (1330)
Iné mená:
1126 Krížovany: okres Prešov/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773 Szent-Kereszt, Heiligs-Kreutz, Križowjany, 1786 S[ent]-Kereszt, Križowjani, 1808 Szent-Kereszt, Kreutzdorf, Křížowany, 1863–1913 Szentkereszt, 1920 Križovany, Križoviany, 1927–1948 Križoviany, 1948– Krížovany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Hrabkov (1.000), k. sv. Šimona a Júdu, ap. (1330), 2. Chmiňany (600), k. sv. Michala A. (14. st.), 3. Chminian. Jakubovany (200), k. Krista Kráľa (1847), 4. Ondrašovce (100).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján(Križovany,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Martin(Križovany,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Egidius(Križovany,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Chifridus(Hrabkov,1332) kňaz
1775 - - 1777 - - Domaniczky, Ján, de Domaniža administrátor
1784 - - 1799 - - Prauner, Ján administrátor
1800 - - 1803 apr. 24. Török, Ján (1776-1824) administrátor
1803 - - 1840 - - Kiss, Ján farár
1840 - - 1869 - - Zsembery, Štefan administrátor
1869 - - 1869 - - Kolbay, Gabriel Pavol, OFM kaplán
1870 - - 1875 - - Jaskovits, Ignác administrátor
1875 - - 1875 - - Kundrich, Evarist, OFM administrátor
1875 - - 1921 - - Sallay, Matúš administrátor-farár
1922 - - 1932 - - Uhlárik, Aurel administrátor
1932 - - 1944 - - Minárčik, Ján Alojz správca farnosti
1944 - - 1966 - - Marton, Andrej administrátor
1966 - - 1971 - - Dudík, Jozef správca farnosti
1969 - - 1987 - - Butkovský, Michal farár
1969 - - - - - Marton, Andrej na dôchodku
1987 - - 1998 - - Križalkovič, Jozef administrátor
1998 - - - - - Čorba, Peter farár