logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kračúnovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
sv. Mikuláša (14. st.).
Iné mená:
1079 Kračúnovce: okres Svidník/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773 Karácsom-Mező, Karácson-Mező, Kraczinowcze, 1786 Karacschonmeső, Kračinowce, 1808 Karácsonymező, Kračunowce, 1863–1913 Karácsonmező, 1920 Kračúnovce, Kračonovce, 1927– Kračúnovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Želmanovce (300), k. sv. Jána Krst. (1969), kap. P. M. Lurd. (1970), 2. Kalnište (400), k. P. M. Ruž. (1936), 3. Kuková (550), 4. Dukovce (250), 5. Lúčka (400), 6. Železník (150) 7. Babie (100).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1776 - - 1781 - - Ludvik, Karol farár
1783 - - 1805 - - Proháczka, Matej farár
1805 - - 1811 - - Liščák, Ján farár
1812 - - 1826 - - Humenyik, Jakub farár
1826 - - 1843 - - Török, Juraj (1800-1843) administrátor-farár
1843 - - 1853 - - Semsey, Augustín, Bartolomej, de Šemša administrátor-farár
1853 - - 1855 - - Szabó, Augustín, Ján, de Szoklyó administrátor-farár
1860 - - neskôr - - Zondlyák, Ján na dôchodku
1881 - - 1901 - - Vaxmann, Jozef administrátor
1902 - - 1909 - - Leiteregh, Karol administrátor-farár
1909 - - - - - Hodobay, Mikuláš administrátor
1951 - - 1976 - - Jerga, Andrej správca farnosti
1976 - - - - - Dugas, Jozef správca farnosti
1984 - - 2004 - - Šechný, Jozef administrátor
1998 - - 2000 - - Juhás, Vladimír kaplán zákl. voj. sl.
1999 - - 2001 - - Marčák, Peter kaplán
2001 - - 2004 - - Halkoci, Peter kaplán
2004 - - 2005 - - Kappan, Peter kaplán
2004 - - - - - Telepún, Martin farár
2005 - - - - - Nemec, Vladimír kaplán