logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kecerovce

Zriadenie:
zmienka 1333
Titul kostola:
sv. Ladislava (1330).
Iné mená:
954 Kecerovce: okres Košice - okolie/Košický kraj (Šarišská stolica) 1975 zlúč. o. Kecerovské Kostoľany a Kacerovské Pekľany do o. Kecerovce.
1975– Kecerovce
Kecerovské Kostoľany: 1773 Kosztolan, Keczerowske Kosztolany, 1786 Kosztolan, 1808 Keczer-Kosztolán, Kostelany, 1863–1877, 1888–1902 Kecerkosztolán, 1882 Kecerkosztolán, Szentivánkosztolán, 1907–1913 Kecerkosztolány, 1920 Kecerské Kostoľany, [Kecerské] Kosceľany, 1927–1948 Kecerovské Kostolany, 1948–1974 Kecerovské Kostoľany
Kecerovské Pekľany: 1773 Keczer-Peklin, Keczerowske Peklany, 1786 Keczer-Peklin, Keczerszké Peklani, 1808 Keczer-Peklin, Kecerské Peklany, 1863 Kecerpeklin, 1873–1913 Kecerpeklén, 1920 Kecerské Pekľany, [Kecerské] Pekeľany, 1927–1974 Kecerovské Pekľany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Bačkovík (140), 2. Boliarov (300) k. Najsv Troj. (1770), 3. Bunetice (120), 4. Čakanovce (180), 5. Čižatice (350), 6. Herľany (90), kapl. sv. Petra a Pavla (1859), 7. Kec. Lipovec (50), 8. Mudrovce (5), 9. Opina (50), k. sv. Barbory (1716), 10. Rankovce (100), 11. Vtáčkovce (200), 12. Žirovce (70).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Andrej(Rankovce,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Peter(Kecerovský Lipovec,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Michal(Boliarov,1332) kňaz
1755 - - 1775 - - Porkay, Gašpar farár
1785 - - 1798 - - Staffner, Juraj farár
1795 - - 1795 po - Demek, Ján kaplán
1796 - - 1798 - - Kelemen, Anton (1764-1811) kaplán
1798 - - 1805 - - Višňovský, Ján
1802 - - 1803 - - Záborszky, Matúš kaplán
1804 ? - 1807 ? - Lessinszky, Štefan kaplán
1805 - - 1807 - - Gallo, Ján administrátor
1807 febr. 1. 1827 nov. 8. Vrábeľ, Anzelm farár
1816 - - 1819 jún - Lenárt, Ján kaplán
1816 ? - 1818 ? - Apáthy, Juraj, OFM kaplán
1819 máj 29. 1820 aug. 1. Mislinszky, Ján kaplán
1820 mar. 7. 1821 júl 1. Szlavkay, Jozef kaplán
1821 - - 1824 - - Kanyuscsák, Andrej ml kaplán
1827 - - 1827 - - Tuláč, Alexander kaplán
1827 - - 1844 - - Kalás, Andrej farár
1827 - - 1827 - - Šoltés, Ján kaplán
1828 ? - 1828 - - Nigredy, František kaplán
1830 - - 1831 - - Jergenc, František kaplán
1831 - - 1832 - - Šikorský, Jozef kaplán
1833 - - 1834 - - Berzevici, Eduard kaplán
1835 - - 1837 - - Fekete, František kaplán
1837 - - - - - Švaňo, František Xaver, OFM kaplán
1844 - - 1845 - - Briedon, Eleázar, OFM administrátor
1845 - - 1855 - - Cibula, Juraj, OFMConv farár
1855 - - 1858 - - Bercsinszky, Alojz administrátor
1856 po - 1856 po - Miklóssy, Ferdinand kaplán
1858 - - 1870 - - Pletényi, Andrej farár
1860 - - 1865 - - Blažovský, Ignác kaplán
1860 po - 1860 po - Takáč, Juraj (1835) kaplán
1861 - - 1861 - - Kascsák, Juraj kaplán
1863 - - 1863 - - Tischler, Andrej kaplán
1864 - - 1864 - - Szignárovich, Ján kaplán
1864 - - 1864 - - Lamoš, Roman kaplán
1869 - - 1869 - - Sebes, František kaplán
1870 - - 1870 - - Sz[k]árossy, Štefan, de Eadem kaplán
1871 - - 1879 - - Perlsberg, Eduard farár
1873 - - 1873 - - Ďubek, Jozef kaplán
1875 - - 1875 - - Sóváry, Štefan kaplán
1877 - - 1877 - - Gábry, Vojtech kaplán
1878 - - 1878 po - Miheli, Jozef kaplán
1879 - - 1880 - - Sokoli, Ján administrátor
1880 - - 1894 - - Keresztessy, Štefan [Kresztianko] administrátor-farár
1881 - - 1882 - - Feczkó, Andrej kaplán
1882 - - 1883 - - Szekerák, Karol kaplán
1884 - - 1884 po - Štofan, Andrej kaplán
1885 - - 1885 - - Tasnády, Jozef kaplán
1887 - - 1887 - - Sidelszky, Pavol kaplán
1888 - - 1890 - - Kapala, Salezius Ján Jozef, OFM kaplán
1889 - - 1889 - - Karniss, Štefan kaplán
1890 - - 1890 - - Fischer, Anton kaplán
1893 po - - - - Sokoli, Ján kaplán
1894 - - 1918 - - Grofcsik, Štefan administrátor-farár
1919 - - 1929 - - Téglaši, Jozef, OFM administrátor-farár
1930 - - 1933 - - Harčar, Gabriel administrátor
1933 - - 1971 - - Kravarík, Július farár
1937 - - 1937 po - Balík, Juraj kaplán
1938 - - 1938 po - Slaninka, Andrej kaplán
1938 po - 1939 - - Šesták, Jozef kaplán
1939 - - 1939 po - Dolobáč, Ján kaplán
1945 - - 1945 - - Repáši, Adam kaplán
1972 - - 1978 - - Čech, Pavol správca farnosti
1978 - - 1990 - - Bober, Bernard správca farnosti
1990 - - 1992 - - Semivan, Juraj farár
1992 - - 1994 - - Ondovčák, Jozef farár
1994 - - 2002 - - Krajník, Patrik farár
2002 - - 2004 - - Ľupčo, Dušan administrátor
2005 - - - - - Fejczo, Eugen, PaedDr farár