logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hodejov

Zriadenie:
1702
Titul kostola:
Kostol sv. Kataríny
Iné mená:
Hodejov: okres Rimavská Sobota/Banskobystrický kraj (Gemerská, resp. Gemersko-malohontská stolica)
1959 vyčl. o. Čierny Potok.
1773 Vár-Gede, Hogyejow, 1786 Wár-Gede, Hogyejow, 1808 Vár-Gede, Hodějow, Hodjejow, 1863–1913, 1938–1945 Várgede, 1920 Hodejovo, 1927–1938, 1945–1948 Hodejov, Vár-Gede, 1948– Hodejov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Blhovce, Čakanpusta (994), k. sv. Márie Magd. (1773), 2. Hodejovec, Gortva, Kyselka (788), k. sv. Martina (1836), 3. Gemerček (209), k. sv. AÍžbety (1888), 4. Konrádovce, Verecke (800), k. P. M. (1939).
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Dominik(1332,Hodejov) kňaz
1702 sept. 26. 1705 sept. 9. Četneky, Žigmund farár
1705 sept. 20. 1710 dec. 13. Kövesdy, Štefan farár
1717 apr. 20. 1742 - - Adamovič, Adam farár
1742 apr. 20. 1750 apr. 9. Saal, Štefan farár
1750 apr. 9. +1769 jún 1. Pelsőczy, Michal farár
1769 júl 11. 1774 - - Porpáczy, Adam farár
1774 - - - - - Török, Jozef farár
1811 sp - 1812 sp. - Mihályi Ladislaus farár
1821 sp - 1853 sp. - Répássy Franciscus farár
1821 sp - - - - Óváry Andreas kaplán
1822 sp - - - - Breznay Josephus kaplán
1823 sp - 1825 sp. - Szolmossy Georgius kaplán
1827 sp - 1830 sp - Szepessy Josephus kaplán
1831 sp - 1832 sp - Dubravitzky Michael kaplán
1834 sp - - - - Répássy Franciscus farár
1840 sp - - - - Fischer Franciscus kaplán
1841 sp - - - - Albert Joannes kaplán
1844 sp - - - - Sveda Andreas kaplán
1853 sp - - - - Molnár Joannes Bapt. kaplán
1927 - - 1928 - - Majoroš, Ján kaplán
1929 - - 1930 - - Majoroš, Ján kaplán
1932 - - 1932 - - Kovács, Július kaplán
1933 - - 1934 - - Lučivjanský, František kaplán
1934 - - 1938 - - Hruboš, Ľudovít kaplán
1942 - - 1942 - - Ádám, Anton (1915-1994) kaplán
1945 - - 1947 - - Ludrovský, Ján kaplán
1947 - - 1949 - - Štepanovský, Vendelín kaplán
1949 - - 1949 - - Szabó, Pavol (1922-) kaplán
1950 - - 1953 - - Páczer, Alexander kaplán
1952 - - 1953 - - Szécsi, Július správca farnosti
1955 - - 1955 - - Gonda, Ondrej kaplán
1955 - - 1955 - - Hornický, Vendelín Andrej, OFM správca farnosti
1956 - - 1960 - - Gonda, Ondrej kaplán
1956 - - 1958 - - Jasečko, František kaplán
1961 - - 1964 - - Kojnok, Eduard kaplán
1964 - - 1966 - - Mies Imrich kaplán
1966 - - 1968 - - Urban, Jozef kaplán
1968 - - 1969 - - Majoroš, Gabriel kaplán
1973 - - 1974 - - Lipták, Jozef (1864-1927) kaplán