logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dunajská Streda

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Iné mená:
Dunajská Streda : okres Dunajská Streda/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
po 1808 pričl. o. Nemešseg, Stredská Nová Ves, Felserská Nová Ves, Bašatejed; po 1863 pričl. o. Előtejed; 1960 pričl. o. Malé Blahovo, Mliečany.
1773, 1808 Szerdahely, 1786 Serdahely, 1863–1913, 1938–1945 Dunaszerdahely, 1920–1938, 1945–1948 Dunajská Streda, Duna-Szerdahely, 1948– Dunajská Streda
---------------
Nemešseg: 1773 Nemes-Szegh, 1786 Nemeschszeg, 1808 Nemesszeg
Stredská Nová Ves: 1773 Szerdahely-Uj-Falu, 1786 Serdahely-Ujfalu, 1808 Szerdahely-Újfalu
Felserská Nová Ves: 1808 Félszer-Újfalu
Bašatejed: 1808 Bassa-Tejed
Előtejed: 1773, 1786, 1808 Elő-Tejed, 1863 Előtejed
Malé Blahovo: 1773 Sik-Abany, 1786 Kisch-Abány, 1808 Kis-Abony, Sik-Abony, 1863 Kisabony, Sikabony, 1873–1920, 1938–1945 Sik Abony, 1927–1938, 1945–1948 Malý Aboň, Sik-Abony, 1948–1960 Malé Blahovo
Mliečany: 1773 Ollé-Tejed, 1786 Oelle-Tejed, 1808, 1863 Ölle-Tejed, 1873–1920, 1938–1945 Ollétejed, 1927–1938, 1945–1948 Ollé-Tejed, 1948–1960 Mliečany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Dvorníky na Ostr. (713), k. Najsv. Troj. (1953), k. P. M. Mena (1954), 2. Kútniky (1.310).
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1329 sp. - - - - Zeredahelyi Joannes. farár
1332 - - - - - Iwán farár
1340 - - 1341 - - Ján (Dunajská Streda, 1340) farár
1446 - - - - - Imrich (Dunajská Streda, 1446) farár
1561 sp. et 1562 - - Ján (Dunajská Streda, 1561) farár
1630 sp. et 1634 - - Lengyel, Mikuláš farár
1647 oco. - - - - Köszeghy, Melichar farár
1650 - - 1653 - - Báršoň, Juraj farár
1675 máj 13. 1678 - - Kürtösy, Andrej farár
1678 jún 6. 1695 - - Harmati, Jakub farár
1695 apr. 26. 1706 - - Zindesák, alias Ürghe Joannes. farár
1706 jan. 17. 1711 máj 6. Pesthy, Anton farár
1711 nov. 20. 1713 máj 25. Fribeisz, Michal Ignác farár
1713 júl 16. 1718 jún 8. Keszthelyi, Martin farár
1718 jún 16. 1720 aug. 30. Fodor, Ladislav farár
1720 sept. 5. 1724 - - Kubiczky, Jozef Anton František farár
1724 apr. 13. 1724 apr. 22. Szent-Balázsy Josephus. farár
1724 máj 4. +1737 apr. 27. Moritz, Štefan Ladislav farár
1737 apr. 30. 1757 jún 6 Laszlovszky, Martin farár
1757 jún 15. 1764 máj 12. Bačák, František farár
1764 máj 25. +1772 jan. 15. Simonyi, Gabriel farár
1772 jan. 21. +1784 jún 7. Hrabovský, Jozef (1732-1784) farár
1784 - - +1788 aug. 14. Fülöp, Michal (Dunajská Streda) farár
1788 - - +1820 feb. 16. Iván, Peter farár
1820 - - +1830 jan. 14. Magoss, František farár
1827 1834 Ábel, František kaplán
1830 - - +1868 sept. 21. Szakváry (Szakstetter) Joannes. farár
1868 jan. 16. 1872 sept. 26. Kišfaludi, Žigmund kaplán
1868 apr. 7. - - - Haško, Jozef farár
1881 - - 1884 - - Sagmüller, Jozef kaplán
1884 - - 1886 - - Mátrai Viktor kaplán
1894 po - 1895 - - Ozorai, Ján kaplán
1897 - - 1899 - - Répás, Jozef kaplán
1898 - - 1899 - - Deák, Anton kaplán
1899 - - 1901 - - Gáspáry, Július kaplán
1902 - - - - - Vázsonyi Jozef farár
1916 - - 1920 - - Babirák, Jozef kaplán
1921 po - 1923 - - Balázsy Dezider kaplán
1921 - - 1921 - - Rummel Rudolf kaplán
1923 - - 1939 - - Markwarth Gabriel farár
1923 - - 1924 - - Gazsó, Anton kaplán
1923 - - 1925 - - Sztankovics František kaplán
1925 - - 1928 - - Petressél, Ján kaplán
1928 - - 1931 - - Cseri, Štefan kaplán
1931 - - 1933 - - Janovits Edmund, kaplán
1931 - - 1932 - - Martiny František kaplán
1931 - - 1931 - - Mészáros Jozef kaplán
1933 po - 1934 - - Moncz Baltazár kaplán
1935 - - 1936 - - Rédl, Anton kaplán
1936 - - 1937 - - Montskó, Tibor kaplán
1937 jún 29. 1938 - - Megyer, Jozef kaplán
1937 - - 1937 po - Koža Ján Karol, ThLic., kaplán
1939 - - 1941 - - Markwarth Gabriel dekan
1939 - - 1942 - - Szőcs, Vojtech profesor náboženstva
1941 - - 1932 - - Bartoš, Ján (1911-2000) kaplán
1942 - - - - - Janovits Edmund, farár 1942 bisk. komisár gymn., 1955 asesor, 1962 okr. dekan
1945 po - 1946 - - Józan, Ľudovít kaplán
1947 po - 1948 - - Tomašovič, Michal kaplán
1948 jún 20. 1949 - - Dorušák, Ladislav kaplán
1950 - - 1951 - - Goda, Karol kaplán
1952 - - 1954 - - Bende, Teodor kaplán
1952 - - 1957 - - Varga, Jozef (1915-1986) správca farnosti
1958 - - 1959 - - Farkas, Ladislav (1931-2005) kaplán
1959 - - 1960 - - Sokol, František kaplán
1960 - - 1963 - - Horváth, Karol (1931) kaplán
1963 - - 1965 - - Tóth, Akvilín Július, OFM kaplán
1965 jún 27. 1967 - - Turányi, Mikuláš kaplán
1965 - - 1967 - - Pristač, Ján kaplán
1967 jún 4. 1969 - - Oravec, Silvester kaplán
1969 - - 1970 - - Vaško, Rudolf kaplán
1969 - - 1970 - - Vermes, Viliam kaplán
1970 - - 1972 - - Procházka, František kaplán
1972 - - 1973 - - Csonka, Karol kaplán
1973 jún 9. 1975 - - Melo Alexander, kaplán
1973 jún 9. 1975 - - Tomašek Ladislav, kaplán Počas toho zákl. voj. služba
1976 jún 6. 1978 - - Čutora Štefan, kaplán
1978 - - 1993 - - Morovics, Štefan správca farnosti obv. dekan