logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Drienov

Zriadenie:
zmienka 1331
Titul kostola:
sv. Šimona a Júdu ap. (14. st.)
Iné mená:
Drienov: okres Prešov/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773 Sómos, Soómos, Drinow, 1786 Schomosch, Drinow, 1808 Somos, Dřínow, Drýnow, 1863–1913 Somos, 1920 Drinov, 1927–1973 Drienov, 1973–1980 Drieňov, 1981– Drienov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Lemešany (1.000) k. sv. Martina (17. st.), 2. L. časť Chabžany (336), kap. sv. Štefana (1839)

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Henrich(1332,Drienov) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(Drienov,1332) kňaz
1785 - - 1804 - - Popik, Jozef farár
1804 - - 1820 - - Lánczos, Ján (Lántzos) farár
1826 máj 9. - - - Mislinszky, Ján farár
1839* - - 1842-1843 - - Táray, Ján kaplán
1844 - - 1844 - - Gurkay, Jozef kaplán
1847* - - 1848-1852 - - Gergely, Justus, OFM kaplán
1847 - - 1852 - - Borzay, Jozef kaplán
1849 - - 1854 - - Czapkay, Michal kaplán
1853* - - - - - Schlosser, František [Karol] kaplán
1853 - - 1853 - - Krupiczer, Alojz kaplán
1856 po - 1856 po - Uhrinovics, Alexander, st kaplán
1858 - - 1858 - - Kocsis, Andrej kaplán
1860 po - 1860 po - Takács, Juraj kaplán
1861 po - 1861 po - Mihály, Martin kaplán
1862 po - 1862 po - Vitko, Jozef kaplán
1863 - - 1865 - - Schmidt, Jozef (1839-1885) kaplán
1864 - - 1869 - - Kokorák, Ján farár
1866 po - 1866 po - Szmandray, Anton kaplán
1869 - - 1869 po - Kolbay, Gabriel Pavol, OFM kaplán
1870 - - - - - Pláveczky, Jozef administrátor
1874 - - 1874 po - Dragóner, Vojtech; kaplán
1879 - - 1881 - - Hanusovszky, Štefan kaplán
1881 - - 1881 - - Knapík, Jozef (1855-1932) kaplán
1894 aug. 1. 1.8.1894 - - Dobránszky, Ján kaplán
1894 po - 15.4.1899 - - Dobránszky, Ján kaplán
1898 - - - - - Kecer, Belizár administrátor
1899 - - 1900 - - Pospech, Jozef Kapistrán, OFM kaplán
1900 - - 1900 - - Gallé, Marcel kaplán
1902 - - 1903 - - Inczinger, Koloman diakon kaplán
1920 - - 1927 - - Kováč, Eugen kaplán
1927 - - 1928 - - Capák, Štefan kaplán
1927 - - 1927 - - Tuleja, Juraj kaplán
1929 - - 1930 - - Feťko, Štefan kaplán
1929 - - 1930 - - Ferko Štefan kaplán
1930 - - 1930 - - Boľanovský, Ján kaplán
1930 - - 1932 - - Renvers, Augustín kaplán
1931 - - - - - Deák, Imrich administrátor
1932 - - 1951 - - Uhlárik, Aurel administrátor
1934 - - 1934 - - Repovský, Jozef kaplán
1937 - - 1938 - - Bubán, Ján kaplán
1938 - - 1938 - - Gindl, Tibor kaplán
1941 - - 1942 - - Raffáč, František kaplán
1943 - - 1944 - - Kmec, Vojtech kaplán
1944 - - 1944 - - Zgabur, Július kaplán
1944 jún 24. 13.9.1945 - - Fabián, František kaplán
1945 - - 1946 - - Repka, Romuald Ján, OFM kaplán
1946 - - 1947 - - Šoffa, Jozef kaplán
1947 - - 1949 - - Tkáč, Juraj kaplán
1949 - - 1951 - - Turčáni, Jozef kaplán
1951 - - - - - Dolák, František správca farnosti
1991 - - 1994 - - Juruš, Gabriel farár
1994 - - - - - Maňko, Jozef farár