logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dražovce

Zriadenie:
od roku 1788
Titul kostola:
sv. Františka Xav. (1803)
Iné mená:
Nitra: okres Nitra/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) 1773, 1873–1877 rozčl. na o. Dolné Mesto a Horné Mesto; po 1882 pričl. o. Párovce; 1960 pričl. o. Horné Krškany, Chrenová, Kynek, Mlynárce; 1974 pričl. o. Dolné Krškany; 1975 pričl. o. Dolné Štitáre, Dražovce, Veľké Janíkovce; 1976–1992 pričl. o. Ivanka pri Nitre; 1976–1993 pričl. o. Lužianky; 1974–1990 pričl. o. Nitrianske Hrnčiarovce.
1786 Neutra, Nitria, Nytra, 1808 Nitria, Nyitra, Neutra, Nitra, 1863, 1882–1913 Nyitra, 1920– Nitra
--------------
Dražovce: 1773 Daraszy, 1786 Darászi, Drassowce, 1808 Darázsi, Darási, Dražowce, 1863–1873 Darázsi, 1877–1907 Darázs, 1913 Zobordarázs, 1920–1974 Dražovce

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 - - 1792 - - Rasovszky, Emericus farár
1792 - - 1799 - - Répásy, Joannes farár
1799 - - 1815 - - Kubicska, Josephus farár
1815 - - 1835 - - Klekner, Josephus farár
1835 - - 1844 - - Rácz, František (1800- po r.1844) farár
1844 - - 1846 - 14 Bede, Casparus farár
1846 - - 1850 - - Ščasný, Jozef farár
1850 - - +1857 nov. 4. Horecký, Anton farár
1858 - - 1868 - - Štefáni, Matej farár
1868 - - 1902 - - Gerháth, Michal farár
1902 - - 1917 - - Kmeťko, Pavol farár
1917 - - 1917 - - Csercnycy, Stephanus administrátor
1917 - - +1945 marec 30. Beneš, Jozef (1883-1945) farár 1933 tajomník
1945 - - 1945 - - Janega Štefan, Mons. ThDr. správca farnosti
1945 - - 1960 - - Laudon, Alexander Eugen farár
1960 - - 1960 - - Staník, Imrich (1919-1992) administrátor
1961 - - 1982 - - Nemec, František správca farnosti 1977 č kanonik
1982 - - 1989 júl 1. Rábek, František správca farnosti
1989 - - 1989 - Čičmanec, Jozef duchovný správca aj Nitra-Kalvária
1989 - - 1990 - - Licsko, Valent administrátor
1990 - - 1990 - - Chovanec, Marián správca farnosti 1990-1999 redaktor Duchovného pastiera, 1990-99 arch. BÚ, 1992 ThLic., 1993 asistent TI, 1994 Thdr., 1996 promotor iuistitiae
1990 - - 1991 - - Marťák, Jozef administrátor
1991 - - 1992 - - Borik, Róbert, SVD administrátor
1992 - - 1993 - - Vieslav Wišnievský administrátor
1993 - - 1993 - - Ján Koziatek administrátor
1993 - - 1994 - - Kováčik, Vojtech, SVD administrátor
1994 - - 2001 - - Šuráb, Marián správca farnosti 1994 asistent TI, 1995 ThDr., 1995-99 člen výboru SSV, 2000 monsignor