logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bobrovec

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Juraja
Iné mená:
Bobrovec: okres Liptovský Mikuláš/Žilinský kraj (Liptovská stolica)
1773 Nagy-Bobrocz, Welky Bobrovec, 1786 Nagy-Bobrócz, 1808 Nagy-Bobrócz, Welký Bobrowec, 1863–1913 Nagybobróc, 1920– Bobrovec
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Trstené (172), k. Všechsvätých (1269), 2. Pavlova Ves (263), k. sv. Petra a Pavla, ap. (1932), 3. Bobrovček (133), 4. Jalovec (24).
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Trstené) kňaz
1560 sp. - - - - Peter (Bobrovec, 1560) farár
1673 sp. - - - - Mruzin, František farár
1680 jan. 20. 1687 - - Reguli, Matúš farár
1687 jan. 10. 1706 júl 20. Brna, Ján farár
1711 máj 3. 1711 - - Šimonovič, Andrej farár
1711 júl 8. 1714 - - Garday, Martin farár
1714 apr. 26. 1717 júl 25. Koszterinyi, Martin farár
1724 sept. 4. +1748 máj 8. Sirokovics, František farár
1748 jún 22. 1750 - - Hanzlik, Ján (Skalica, 1709) farár
1750 aug. 17. 1756 - - Hromádka, Andrej farár
1756 júl 3. - - - Stupiczky, Ignác Vojtech farár
1811 sp. - 1812 sp. - Schehovics Joannes farár
1811 sp. - - - - Saliga Andreas kaplán
1821 sp. - 1832 sp. - Moyš, Adam farár
1822 sp. - - - - Missik Andreas kaplán
1824 sp. - 1825 sp - Bartoss Georgius kaplán
1827 sp. - - - - Panyak Venceslaus kaplán
1828 sp. - - - - Danko Andreas kaplán
1830 sp. - 1831 sp. - Czepák, Teodor, OFMConv kaplán
1833 sp. - 1834 sp. - Vitkay, Jakub farár
1833 sp. - - - - Ribtczey Franciscus kaplán
1834 sp. - - - - Ledniczky Ezechiel kaplán
1835 sp. - 1837 sp. - Árvai, Peter farár
1836 sp. - - - - Szurmay Joannes kaplán
1837 sp. - - - - Kubányi Aloysius kaplán
1838 sp. - 1856 sp. - Árvai, Peter farár
1838 sp. - - - - Schvarcz Joannes kaplán
1839 sp. - - - - Czuriak, Ludovicus kaplán
1843 sp. - - - - Thelussak Stephanus kaplán
1856 sp. - - - - Marincsák Ferdinandus kaplán
1901 - - 1903 - - Papp, Eleuterius kaplán
1919 po - - - - Kubičár, Jozef kaplán
1937 - - 1938 - - Čurila, Štefan kaplán
1940 - - 1942 - - Wagner, Adolf kaplán
1942 - - 1945 - - Stuglík, Bronislav kaplán
1945 - - 1946 - - Štrbina, Hypolit kaplán
1946 - - 1948 - - Haviar, Jozef kaplán
1947 - - 1949 - - Lang, Ján kaplán
1950 - - 1951 - - Tješ, Jozef správca farnosti
1950 - - 1951 - - Figura, Štefan správca farnosti
1955 - - 1965 - - Hudáč, Karol správca farnosti
1963 jún 23. 1963 po - Hrebík, Anton kaplán
1966 - - 1966 po - Štroncer, Andrej kaplán
1970 - - 1971 - - Koma, Štefan kaplán