logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bardejov

Zriadenie:
zmienka 1300
Titul kostola:
sv. Egida (1247)
Iné mená:
Bardejov: okres Bardejov/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1971 pričl. o. Bardejovská Nová Ves, Dlhá Lúka.

1773 Bartpha, Bartfa, Bartfeldt, Bardiow, 1786 Bartfeld, Bartfa, Bardejow, 1808 Bartpha, Bartfa, Bardiow, Bardejow, Bardiuv, 1863–1913 Bártfa, 1920 Bardiov, 1927– Bardejov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Bard. N. Ves (800), k. P. M. Narod. (1643), kap. sv. Jakuba (1822), 2. Bard. kúpele (300), k. sv. Kríža (1821), 3. Mihaľov (100), k. P. M. Mena (1984).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Henrich(Bardejov,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Ján(Bardejov,1332) kňaz
1769 - - 1775-1817 - - Zamborszky, Andrej kaplán
1771 - - 1774-1829 - - Torner, Juraj kaplán
1773 - - 1776-1777 - - Paracelsus, Ignác kaplán
1775 - - 1776-1781 - - Ludvik, Karol učiteľ
1781 - - 1782 - - Kaššay, Anton kaplán
1782 - - 1817 - - Korbič, Tomáš farár
1782 - - 1785 - - Hubert, Jozef (1756-1812) kaplán
1783 - - 1783 - - Kotsera, Matúš kaplán
1787 - - 1789 - - Binner, Jozef kaplán
1789 - - 1792 - - Alter, Jozef kaplán
1790 mar. 15. 26.5.1791 - - Kmeth, Jozef [Kmetz] kaplán
1794 - - 1797-1804 - - Bohucký, Michal kaplán
1794 - - - - - Špál, Ladislav, OFM výpomocný duchovný
1795 - - 1798-1800 - - Musinszky, Imrich kaplán
1797 - - 1797 - - Fuhrmán, Juraj kaplán
1801 - - 1804 - - Grimm, Ján kaplán
1803 - - 1803 - - Galčík, Ján kaplán
1806 - - 1807-1817 - - Drang, Michal kaplán
1807* - - 1811-1820 - - Piksmann, Michal [Pixman] kaplán
1811 - - 1815 - - Duka štefan, de Dukovce kaplán
1815 mar. 12. 1818* - - Czupper, Samuel kaplán
1815 - - 1816 - - Berzeviczy, Melichar, de Brezovica kaplán
1816 - - 1818-1820 - - Kalatay, Martin kaplán
1818 - - 1832 - - Drang, Michal farár
1819* - - - - - Paracelsus, Ignác pôsobil
1819* - - 1820-1831 - - Pruzsinszky, Ján [Kravecz] kaplán
1820 - - 1822 - - Volfarth, František kaplán
1822 - - 1824 - - Bolinszky, Imrich kaplán
1823 - - 1824 - - Frnka, Ján kaplán
1824* - - 1833* - - Balcerovič, Apolinár, OFM v_konvente
1825 sept. 9. 2.7.1828-1 - - Sentiváni, Andrej kaplán
1825 - - 1.12.1827 - - Therna, František kaplán
1826* - - 1827-1829 - - Csák, Ján diakon
1827 - - 1831-1843 - - Király, Jozef (1800-1843) kaplán
1828 nov. 28. 1830-1843 - - Szallaszovics, Jozef, neskôr SZALYOVITS kaplán
1830 júl 17. 14.1.1831 - - Kirchner, Eduard kaplán
1831 - - 1833-1835 - - Gazsik, Jozef kaplán
1831 okt. 10. 1831 po - Frankovský, Samuel kaplán
1831 okt. 17. 20.12.1831 - - Vrábel, Benignus, OFM kaplán
1832 - - 1833* - - Sikorszky, Jozef kaplán
1832 - - 1836 - - Ribiczey, Ľudovít kaplán
1832 - - 1853 - - Andraščík, Ján farár
1835* - - 1837 - - Hrebicsek, Canutus, OFM v_konvente
1835* - - 1835-1836 - - Bohucký, Tomáš kaplán
1837* - - 1838-1848 - - Dick, Ľudovít kaplán
1837* - - 1838* - - Ferenczi, Adauctus, OFM v_konvente
1838* - - 1839* - - Viczent, Viktor, OFM v_konvente
1839* - - 1838-1839 - - Neumer, Juraj kaplán
1840 - - 1846 - - Majlát, Michal kaplán
1844 - - 1848 - - Kaczvinszky, Eduard kaplán
1846 - - 1851 - - Kapy, Tomáš kaplán
1847 - - 1847 - - Hajtinger, Ján (1821-1900) kaplán
1847* - - 1850-1853 - - Martincsek, Kasztel, OFM v_konvente
1849 - - 1849 - - Sikorszky, Andrej, st kaplán
1851 okt. 8. 1855 - - Szkurkay, Augustín kaplán
1853 - - 1857 - - Jergencz, František farár
1854 po - 1857-1894 - - Mikó, Ján ml kaplán
1855 - - 1858 - - Kollár, Ján (1831-1890) kaplán
1856 - - 1856 po - Uhrinovics, Alexander, st kaplán
1856 - - 1861 - - Dörner, Karol kaplán
1856 - - 1857 - - Trykall, Róbert kaplán
1857* - - 1865* - - Zsivnosztka, Gerhard, OFM v_konvente
1857 - - - - - Kaczvinszky, Eduard farár
1857 - - 1859 - - Antal, Karol katechéta
1857 po - 1862-1902 - - Kuzmiák, Štefan st kaplán
1858 - - 1858 - - Csurilla, Ján kaplán
1860 po - 1860 po - Hlopák, Ján kaplán
1861 - - 1865-1880 - - Petruska, Jozef kaplán
1864 po - 1876 - - Kleinovský, Anton kaplán
1865 - - 1869 - - Schmidt, Jozef (1839-1885) katechéta
1866 - - 1868 - - Krupiczer, Alojz kaplán
1868 - - 1870 - - Pláveczky, Jozef kaplán
1868 - - 1875 - - Duschek, Ján kaplán a katechéta
1870 po - 1877 - - Lehoczký, Andrej kaplán
1873 - - 1878 - - Kaprinai, Ján kaplán
1873 po - 1877 - - Kolbay, Juraj kaplán
1878 - - 1888 - - Csepreghy, Róbert kaplán
1883 - - 1886 - - Makovič, Alexander katechéta
1886 - - 1888 - - Szkurkay, Leonard katechéta
1887 po - 1890 - - Plent, Štefan kaplán a katechéta
1888 - - - - - Koterba, Anton farár
1888 - - 1889 - - Andráščik, Ján (1860-1906) kaplán
1889 - - 1889 - - Mikita, Anton kaplán
1889 - - 1893 - - Grega, Ján kaplán
1890 po - 1894 - - Kandera, Jozef kaplán
1890 - - 1894 - - Fogarassy-Zúbek, Jozef katechéta
1894 - - 23.8.1904 - - Prónai, Rudolf [Prónay] kaplán a a katechéta
1897 - - 1898 - - Szokolszky, Bartolomej kaplán
1899 - - 1907 - - Harkabus, Imrich kaplán
1903 - - 1908 - - Moravetz, Štefan kaplán
1904 - - 1904 - - Liktor, Andrej kaplán
1904 - - 1907 - - Harsághy, Andrej kaplán a katechéta
1905 - - 1913 - - Inczinger, František kaplán
1906 - - 1910 - - Richtárčik, Augustín kaplán
1909 - - 1909 - - Repcsik, Pavol kaplán
1910 po - 1913 - - Urban, Imrich katechéta
1913 - - 1914 - - Dobránsky, Jozef kaplán
1913 - - - - - Žebrácky, Gejza farár
1913 - - 1914 - - Lukáč, Jozef kaplán
1915 - - 1916 - - Andrašovský, Ľudovít kaplán
1916 - - 1917 - - Kallós, Ján kaplán
1916 - - 1916 - - Szabó, Barnabáš kaplán
1917 - - 1918 - - Zlatohlavý, Jozef kaplán
1918 - - 1922 - - Chovanec, Valentín kaplán
1918 - - 1918 - - Bodnár, Mikuláš kaplán
1918 - - 1919 - - Kofrit, Florián kaplán
1918 - - 1919 - - Deák, Imrich kaplán
1920 - - 1921 - - Eperjessy, Jozef katechéta
1921 sept. 20. 1.11.1923 - - Kopčák, Alexander kaplán
1923 - - 1929 - - Tuleja, Ján kaplán
1924 - - 1925 - - Minárčik, Ján Alojz kaplán
1924 - - 1925 - - Minárčik, Ján kaplán
1925 - - 1929 - - Ilenin, Štefan kaplán
1928 - - 1929 - - Marton, Andrej kaplán
1929 - - 1932 - - Tarasovič, Ján kaplán
1929 - - 1930 - - Šuhaj, Vojtech kaplán
1930 - - 1931 - - Žarnay, Anton kaplán
1932 - - 1933 - - Kravjanský, Alojz kaplán
1932 - - 1932 - - Senko, Štefan kaplán
1932 - - 1932 po - Renvers, Augustín kaplán
1933 - - 1934 - - Kišiday, Juraj kaplán
1933 - - 1935 - - Horváth, František (1908-1990) kaplán
1934 - - 1935 - - Cirbus, Karol kaplán
1935 - - 1935 - - Repovský, Jozef kaplán
1935 - - 1936 - - Kováč, Andrej (1910-1973) kaplán
1935 - - 1936 - - Jerga, Andrej kaplán
1936 - - 1939 - - Klasovský, Štefan kaplán
1936 - - 1936 - - Okossy, Štefan kaplán
1936 - - 1936 - - Ondrejčák, Michal kaplán
1936 - - 1938 - - Tabiš, Ján kaplán
1937 po - 1938 - - Mikloš, Jozef kaplán
1938 po - 1941 - - Marinko, Andrej kaplán
1938 - - 1939 - - Lukáč, Michal kaplán
1938 - - 1939 - - Machala, Jozef kaplán
1939 - - 1940 - - Stach, Emil kaplán
1939 - - 1941 - - Bubán, Ján kaplán
1939 jún 29. 1941 - - Ďurdík, Aemilián Jozef, OFM kaplán
1940 - - 1941 - - Machala, Jozef kaplán
1941 - - 1941 po - Jacko, Michal kaplán
1941 - - 1944 - - Leščák Jozef kaplán
1941 - - 1943 - - Pál, Ján kaplán
1941 - - 1944 - - Leščák, Jozef kaplán
1942 - - 1942 - - Gorný, Stanislav, Gracián, OFM gvardián
1943 - - 1945 - - Harčar, Ján (1913-1988) kaplán
1943 - - 1944 - - Ďurčák, Anton kaplán
1943 - - 1945 - - Harčár, Ján, ml kaplán
1944 - - 1946 - - Dolobáč, Štefan kaplán
1944 - - 1945 - - Timko, Juraj kaplán
1945 - - 1951 - - Novický, Augustín Michal, OFM katechéta
1945 - - 1951 - - Lipka, Andrej kaplán
1945 po - 1947 - - Zbojovský, Ján kaplán
1946 - - 1947 - - Marton, František kaplán
1946 - - 17.8.1948 - - Repka, Romuald Ján, OFM kaplán
1948 - - 1950 - - Šišler, Štefan kaplán
1949 - - 1950 - - Džupina, Karol kaplán
1950 - - 1952 - - Mríz, Jozef kaplán voj. zákl. sl.
1950 - - 1959 - - Finta, Rufin Ladislav, OFM spr.kost.(frant.)
1951 - - 1952 - - Turčáni, Jozef kaplán
1951 - - 1953 - - Danišovič, Létus Stanislav, OFM administrátor
1953 - - 1954 - - Onderko, Štefan správca farnosti
1953 - - 1956 - - Finta, Rufin Ladislav, OFM administrátor
1953 - - 15.1.1954 - - Onderko, Štefan farár
1954 - - 1957 - - Buranovský, Jozef kaplán
1954 - - 1957 - - Buranovský Július kaplán
1956 - - 1959 - - Bazár, Pavol, CM kaplán
1956 po - 1959 - - Bazár, Pavol, CM kaplán
1956 - - 1959-1987 - - Finta, Rufin Ladislav, OFM kaplán
1959 - - 1961 - - Grivalský, Andrej kaplán
1959 - - 1962 - - Hudák, Ján kaplán
1959 - - 1962 - - Hudák, Kamil Ján, CFSS kaplán
1961 - - 1963 - - Labanc, Andrej kaplán
1962 - - 1966 - - Bublák, Vladimír kaplán
1963 - - 1965 - - Burik, Andrej kaplán
1965 - - 1966 - - Kišiday, František Alexander kaplán
1965 - - 1966 - - Kišiday, Alexander, František kaplán
1966 - - 1969 - - Franc, Ladislav kaplán
1966 - - 1968 - - Macko, Ján kaplán
1968 - - 1969 - - Demeter, Ján kaplán
1969 - - 1970 - - Koreň, Ján kaplán
1969 - - 1972 - - Čech, Pavol kaplán
1970 - - 1971 - - Juruš, Gabriel kaplán
1971 - - 1974 - - Murenko, Andrej kaplán
1972 - - 1975 - - Fogaš, Andrej kaplán
1974 - - 1976 - - Dugas, Jozef kaplán
1976 - - 1977 - - Lauda, Ján kaplán
1976 - - 1977 - - Fabian, Anton kaplán
1977 - - 1977 po - Juruš, Ignác kaplán
1977 - - 1977 po - Babčák, Matej kaplán
1977 - - - - - Lopata, Jozef, SJ kaplán
1977 - - - - - Figlár Ján kaplán
1978 - - - - - Gajdoš, Ján kaplán
1978 - - 1980 - - Gajdoš, Tarzícius Ján, OPraem kaplán
1980 - - 1981 - - Tomko, Blažej kaplán
1981 - - 1982 - - Urbanec, Bartolomej kaplán
1981 - - 1984 - - Kaminský, Pavel kaplán
1982 - - 1983 - - Korem, Jozef kaplán
1983 - - 1987 - - Križalkovič, Jozef kaplán
1984 - - 1985 - - Kaminský, Pavel administrátor
1984 - - 1985 - - Murenko, Andrej administrátor
1985 - - 1985 - - Straka, Jozef (1954-2016) kaplán
1985 - - 1990 - - Juhás, Jozef (1920-2002) administrátor
1986 - - 1986 - - Marton, Pavol kaplán
1987 - - 1988 - - Trochan, Marko kaplán
1988 - - 1989 - - Bajus, Marko kaplán
1988 - - 1989 - - Vaňo, Štefan kaplán
1988 - - 1989 - - Švec - babov, Ján kaplán
1988 - - 1990 - - Hanobík, Jozef kaplán zákl. voj.sl.
1989 - - 1990 - - Uháľ, Martin kaplán
1990 - - 1992 - - Heske, Jozef kaplán
1990 - - 1991 - - Mihaľ, František, , Mjr kaplán
1990 - - 1993 - - Jurko, Jozef (1950) administrátor
1991 - - 1993 - - Tkáč, Michal kaplán
1991 - - 1991 - - Vojta, Peter kaplán
1993 - - 1994 - - Novák, Peter kaplán
1993 - - 1994 - - Gajdoš, Šebastián Jaroslav, OPraem kaplán
1993 - - 1994 - - šroba, Ondrej kaplán
1994 - - 1995 - - Hudačko, Marko kaplán
1994 - - 1996 - - Smetanka, Jozef kaplán
1995 - - 1997 - - Rákoš, Peter kaplán
1995 - - 1997 - - Tóth, Imrich kaplán
1996 - - 1997 - - Martoňák, Miroslav kaplán
1997 - - 1998 - - Bartko, Štefan kaplán
1997 - - 1998 - - Knapík, Ján kaplán
1997 - - 1999 - - Vojtek, Patrik kaplán
1998 - - 2000 - - Kyšeľa, Peter kaplán
1998 - - 1999 - - Chanas, Štefan kaplán
1999 - - 2000 - - Klič, Jaroslav kaplán
1999 - - 2001 - - Pristáš, Vincent kaplán
2000 - - 2002 - - Gavula, Viliam kaplán
2000 - - 2001 - - Ceľuch, Peter kaplán
2001 - - 2004 - - Šarišský, Patrik kaplán
2001 - - 2002 - - Marčák, Peter kaplán
2002 - - 2005 - - Varga, Marek kaplán
2002 - - 2003 - - Senderák, Marcel kaplán
2003 - - 2005 - - Supek, Milan kaplán
2004 - - - - - Marton, Pavol farár
2005 okt. 21. 21.10.2005 - - Berta, Jozef kaplán
2005 - - 1.11.2006 - - Svat, Peter kaplán
2005 - - 2006 - - Smoter, Rudolf kaplán
2006 - - - - - Juhás, Peter kaplán
2006 - - - - - Onderko, Emil kaplán