logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Babiná

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Matúša apoštola a evanjelistu
Iné mená:
Babiná: okres Zvolen/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)
1773 Babina, 1786 Babina, Babasék, 1808 Bábaszék, Babina, 1863 Babaszék, 1873–1913 Bábaszék, 1920– Babiná
Stručné dejiny:
Farnosť bola založená v 13. st. Bola exemptná. Patrila do jurisdikcie prepošta sv. Tomáša na Hore pri Ostrihome. Farníci platili desiatok svojmu farárovi a ten odvádzal prepoštovi marku striebra od 50 usadlostí. Za reformácie sa pridali ku novej viere. Zathayova kanonická vizitácia ju nespomína. Vizitácia r. 1572 ju vedie ako uprázdnenú. R. 1668 sa spomína farár Markus. Po r. 1673 sa vrátila katolícka duchovná správa, farár spravoval aj Sásu. Po tököliovských nepokojoch ju spravovali licenciáti(laici). Od r. 1709 sú boli nepretržite kat. farári. Od r. 1950 je spravovaná z Dobrej Nivy, od 1.2.1994 je filiálkou tejto farnosti.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Henrich (Babiná, 1332) farár
1351 sp. - - - - Juraj (Babiná, 1351) farár
1510 ? - - - - Martin (Babiná, 1510) farár
1513 sp. - - - - Pavol (Babiná, 1518) farár
1668 sp. - - - - Markus, Imrich (Babiná, 1668) farár
1673 dec. 13 - - - Corneli, Ján Štefan farár
1688 aug. 11. 1691 - - Pilárik, Michal licenciát
1691 mar. 27. 1693 - - Vodnyánszky Thomas. licenciát
1693 - - 1696 - - Fajlár, František farár
1696 aug. 24. 1698 apr. 17. Jarossíni, Juraj Augustín farár
1698 apr. 17. 1702 - - Menšík, Augustín Gerhard farár
1702 máj 11. 1705 nov. 26. Kračún, Matúš farár
1705 - - 1709 - - Spravoval evanjelický farár
1709 dec. 7. 1710 nov. 12. Sluka, Štefan farár
1711 apr. 16. 1722 - - Letovanec, Ján farár
1722 okt. 9. 1727 nov. 13. Kubovič, Andrej farár
1727 nov. 18. 1736 - - Kozáry, Ignác Anton farár
1736 apr. 26. +1750 jún 14. Rajecký, Ján Jozef farár
1750 jún 24. +1762 júl 19. Mészárovics, Adam farár
1762 aug. 28. +1763 apr. 5. Walter, Ján farár
1763 apr. 26. 1777 - - Markus, Imrich (Slov. Ľupča, 1748) farár
1777 - - 1788 - - Pernička, Jozef farár
1798 - - 1828 - - Szüts Šimon farár
1823 sp. - 1828 sp. - Dvorský, Jozef (1790-1858) interný administrátor
1829 sp. - 1830 sp. - Zimáni Ján interný administrátor
1831 - - 1844 - - Krommer, Ján farár
1844 - - 1851 - - Meszáros, Jozef (1776-1850) farár
1851 - - 1871 - - Huszóczy, Michal farár
1871 - - 1894 - - Tmák Jozef farár
1894 - - 1930 - - Kováčik, Juraj (1850-1932) farár
1930 - - 1936 - - Spravované z Krupiny excurrendo
1936 - - 1942 - - Mečiar, Kamil správca farnosti
1942 - - 1942 - - Tonkovič, Jozef administrátor
1942 - - 1952 - - Hatala, Valentín správca farnosti, farár 1946 farár
1952 - - 1994 - - Spravované z Dobrej Nivy správca farnosti, farár 1.2.1994 bola farnosť zrušená