logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Monumenta Vaticana Slovaciae


Archidiakonát: ZvolenID: 49896
Strana: 185
Názov farnosti: Čermany
Citát: [Leuca sacerdos ecclesie Beate Virginis de Sermelh] iuratus dixit [suum beneficium valere duas marcas,] solvit XII. grossos.
Preklad: Leuca, kňaz kostola Panny Márie v Čermanoch, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako dve marky, zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 49897
Strana: 185
Názov farnosti: Horné Obdokovce
Citát: [S. sacerdos ecclesie Sancti Johannis de] Poslay extimavit iuratus ad [mediam marcam suum beneficium et unam] pensam [pro XL. denariis], solvit III. grossos et IIII. denarios.
Preklad: S. kňaz kostola sv. Jána v Obdokovciach, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako pol marky a jednu pensu v hodnote 40 denárov, zaplatil 3 groše a 4 denáre.
_____________________________
ID: 49898
Strana: 185
Názov farnosti: Ludanice
Citát: [Ladislaus sacerdos Sancti] Demetrii iuratus extimavit [suum beneficium ad V. pensas, pro XL. denariis] pensam, solvit III. grossos et IIII. denarios.
Preklad: Ladislav, kňaz (kostola) sv. Demetera (Ludanice), prísažne odhadol svoje benefícium na 5 pensí, po 40 denárov za pensu, zaplatil 3 groše a 4 denáre.
_____________________________