logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Monumenta Vaticana Slovaciae


Archidiakonát: ZemplínID: 51343
Strana: 249
Názov farnosti: Rad
Citát: Item Paulus sacerdos ecclesie Beate Virginis de Sinheusz XI. grossos.
Preklad: Kňaz Pavol z kostola Blahoslavenej Panny zo Svinice (teraz filiál. farnosti Rad) (zaplatil) 11 grošov.
_____________________________
ID: 51357
Strana: 250
Názov farnosti: Zemplínske Kopčany
Citát: Item N. sacerdos ecclesie Sancte Marie de Rascha iuratus solvit X. grossos.
Preklad: Kňaz Mikuláš z kostola Svätej Márie z Veľkých Raškoviec (teraz filiál. far. Zem. Kopčany) prísažne zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 51358
Strana: 250
Názov farnosti: Zemplínske Kopčany
Citát: Item Egidius sacerdos Sancti N. de Abraa solvit IIII. grossos.
Preklad: Kňaz Egidius z (kostola) Sv. Mikuláša z Oborína (teraz filiál. far. Zem. Kopčany) zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 51362
Strana: 250
Názov farnosti: Veľké Ozorovce
Citát: Item Cosmas sacerdos de Sancta Cruce iuratus solvit VI. grossos.
Preklad: Kňaz Cosmas z (kostola) Svätého Kríža zo Zemplínskej Teplice (teraz filiál. farnosti Veľké Ozorovce) prísažne zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 51363
Strana: 250
Názov farnosti: Budkovce
Citát: Item Emericus sacerdos ecclesie Sancti P. de Burha solvit VIII. grossos.
Preklad: Kňaz Imrich z kostola sv. Petra z farnosti Budkovce zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 51365
Strana: 250
Názov farnosti: Nižný Žipov
Citát: Item N. sacerdos ecclesie Sancti Panchracii de Vsip iuratus solvit X. grossos,
Preklad: Kňaz Mikuláš z kostola sv. Pankráca z Nižného Žipova prísažne zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 51366
Strana: 250
Názov farnosti: Brehov
Citát: Item Stephanus sacerdos Sancti Michaelis de Imar solvit IX. grossos.
Preklad: Kňaz Štefan z (kostola) sv. Michala z Brehova zaplatil 9 grošov.
_____________________________
ID: 51367
Strana: 250
Názov farnosti: Čerhov
Citát: Item Egidius sacerdos Sancti Michaelis de Coronha iuratus solvit III. grossos.
Preklad: Kňaz Egidius z (kostola) sv. Michala z Čerhova prísažne zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 51371
Strana: 250
Názov farnosti: Trebišov
Citát: Item Thomas sacerdos Sancti Spiritus de Paris iuratus solvit XVI. grossos.
Preklad: Kňaz Tomáš z (kostola) Sv. Ducha z Paričova (teraz filiál. farnosti Trebišov) prísažne zaplatil 16 grošov.
_____________________________
ID: 51372
Strana: 250
Názov farnosti: Zemplínsky Branč
Citát: Item Egidius sacerdos Sanctorum Cosme et Damyani de Vilhak solvit XVIII. grossos.
Preklad: Kňaz Egidius z (kostola) Svätých Kozmu a Damiána zo Zemplínskeho Branča zaplatil 18 grošov.
_____________________________
ID: 51373
Strana: 250
Názov farnosti: Soľ
Citát: Item Johannes sacerdos Beate Virginis de Zohud iuratus solvit III. grossos.
Preklad: Kňaz Ján z (kostola) Preblahoslavenej Panny de Zohud (z farnosti Soľ) prísažne zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 51374
Strana: 250
Názov farnosti: Nižný Žipov
Citát: Item Paulus sacerdos Sancti N. de Wper iuratus solvit X. grossos.
Preklad: Kňaz Pavol z (kostola) sv. Mikuláša z Nižného Žipova prísažne zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 51375
Strana: 250
Názov farnosti: Leles
Citát: Item Johannes sacerdos Sancti N. de Capanha iuratus solvit III. grossos.
Preklad: Kňaz Ján z (kostola) sv. Mikuláša z Lelesa prísažne zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 51376
Strana: 250
Názov farnosti: Boľ
Citát: Item Dyonisius sacerdos Omnium Sanctorum de Sonuk solvit IIII. grossos.
Preklad: Dyonýz, kňaz z (kostola) Všetkých Svätých zo Solničky (teraz filiál. far. Boľ) zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 51377
Strana: 250
Názov farnosti: Nižný Žipov
Citát: Item Paulus sacerdos ecclesie Sancte Crucis de Scaus iuratus solvit III. grossos et III. obulos.
Preklad: Pavol, kňaz z kostola Svätého Kríža z Nižného Žipova prísažne zaplatil 3 groše a 3 denáre.
_____________________________
ID: 51378
Strana: 250
Názov farnosti: Trebišov
Citát: Item Thomas sacerdos Sancti Martini de Mihlis iuratus solvit III. grossos.
Preklad: Tomáš, kňaz z (kostola) sv. Martina z Milhostova (teraz filiál. far. Trebišov) prísažne zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 51380
Strana: 250
Názov farnosti: Zemplínsky Branč
Citát: Item Stephanus sacerdos Sancti P. de Bzel iuratus solvit VIII. grossos.
Preklad: Štefan, kňaz z (kostola) sv. P. z Hrčeľa (teraz filiál. far. Zemplínsky Branč prísažne zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 51381
Strana: 250
Názov farnosti: Plechotice
Citát: Item Johannes sacerdos ecclesie Sancti Johannis ewangeliste de Poloste solvit VI. grossos.
Preklad: Ján, kňaz z kostola sv. Jána Krstiteľa z Plechotic zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 51382
Strana: 250
Názov farnosti: Zemplínsky Branč
Citát: Item Paulus sacerdos Sancti Martini de Barans solvit III. grossos.
Preklad: Pavol, kňaz z (kostola) sv. Martina zo Zemplínskeho Branča zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 51383
Strana: 250
Názov farnosti: Cejkov
Citát: Item Egidius sacerdos ecclesie Sancte Marie Magdalene de Ceh solvit XXVIII. grossos.
Preklad: Egidius, kňaz z kostola sv. Márie Magdaleny z Cejkova zaplatil 28 grošov.
_____________________________
ID: 51384
Strana: 251
Názov farnosti: Brehov
Citát: Item Stephanus sacerdos Sancti Michaelis de Nubrok solvit IIII. grossos.
Preklad: Štefan, kňaz z (kostola) sv. Michala z Brehova zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 51385
Strana: 251
Názov farnosti: Boťany
Citát: Item Michael sacerdos Sancti Michaelis de Bacian iuratus solvit X. grossos.
Preklad: Michal, kňaz z (kostola) sv. Michala z far. Boťany prísažne zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 51386
Strana: 251
Názov farnosti: Zemplínsky Branč
Citát: Item Albertus sacerdos Sancti N. iuratus solvit VIII. grossos.
Preklad: Albert, kňaz z (kostola) sv. Mikuláša prísažne zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 51387
Strana: 251
Názov farnosti: Boľ
Citát: Item Johannes sacerdos Sancti N. de Bol iuratus solvit VIII. grossos.
Preklad: Ján, kňaz z (kostola) sv. Mikuláša z far. Boľ prísažne zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 51389
Strana: 251
Názov farnosti: Trebišov
Citát: Item P. sacerdos ecclesie Beate Marie de Trebos iuratus solvit XXX. grossos.
Preklad: Peter, kňaz z kostola Blahoslavenej Márie z Trebišova prísažne zaplatil 30 grošov.
_____________________________
ID: 51390
Strana: 251
Názov farnosti: Nižný Žipov
Citát: Item Mathias abbas monasterii Sancti Petri ordinis Sancti Benedicti solvit VIII. grossos.
Preklad: Matej, opát z kláštora sv. Petra rádu sv. Benedikta zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 51391
Strana: 251
Názov farnosti: Nižný Žipov
Citát: Item P. sacerdos Beate Virginis de Kerelthe iuratus solvit VI. grossos.
Preklad: Peter, kňaz z (kostola) Preblahoslavenej Panny zo Zemplínskeho Klečenova (teraz filiál. farnosti Nižný Žipov) prísažne zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 51392
Strana: 251
Názov farnosti: Cejkov
Citát: Item Paulus sacerdos Beate Virginis de Cheyce iuratus solvit III. grossos.
Preklad: Pavol, kňaz z (kostola) Preblahoslavenej Panny z Cejkova prísažne zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 51393
Strana: 251
Názov farnosti: Streda nad Bodrogom
Citát: Item Egidius sacerdos Sancti Georgii de Zemplun solvit VIII. grossos.
Preklad: Egidius, kňaz z (kostola) sv. Juraja zo Stredy nad Bodrogom zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 51394
Strana: 251
Názov farnosti: Streda nad Bodrogom
Citát: Item Syxtus sacerdos Sancti Anthonii de Ladamath iuratus solvit III. grossos.
Preklad: Syxtus, kňaz z (kostola) sv. Antona z Ladmoviec (teraz filiál. far. Streda nad Bodrogom) prísažne zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 51395
Strana: 251
Názov farnosti: Rad
Citát: Item N. sacerdos ecclesie de Sancta Maria iuratus solvit VI. grossos.
Preklad: Mikuláš, kňaz z kostola sv. Márie pri Bodrogu (teraz filiál. farnosti Rad) prísažne zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 51396
Strana: 251
Názov farnosti: Kráľovský Chlmec
Citát: Item N. sacerdos de Sancta Trinitate de Helmech solvit XII. grossos.
Preklad: Mikuláš, kňaz z (kostola) sv. Trojice z Kráľovského Chlmca zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 51399
Strana: 251
Názov farnosti: Veľký Kamenec
Citát: Item Gregorius sacerdos Sancte Marie de Guerepcha solvit IIII. grossos.
Preklad: Gregor, kňaz z (kostola) sv. Márie Strážne-Krepša (teraz filiál. far. Veľký Kamenec zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 51401
Strana: 251
Názov farnosti: Veľké Trakany
Citát: Item P. sacerdos ecclesie Beate Marie de Tarchang iuratus solvit IX. grossos.
Preklad: Peter, kňaz z kostola Blahoslavenej Márie z Veľkých Trakan prísažne zaplatil 9 grošov.
_____________________________
ID: 51402
Strana: 251
Názov farnosti: Michalok
Citát: Item Petrus sacerdos Sanctorum Petri et Pauli de Lonha iuratus solvit VIII. grossos.
Preklad: Peter, kňaz z (kostola) sv. Petra a Pavla z far. Michalok prísažne zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 51405
Strana: 251
Názov farnosti: Veľký Kamenec
Citát: Item Bartholomeus sacerdos Sancti Georgii de Famacher solvit [III. grossos.]
Preklad: Bartolomej, kňaz z (kostola) sv. Juraja zo Somotora (teraz filiál. farnosti Veľký Kamenec) zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 51406
Strana: 251
Názov farnosti: Boťany
Citát: Item Paulus sacerdos Sancte Marie de Bachka iuratus solvit [VIII. grossos.]
Preklad: Pavol, kňaz z (kostola) sv. Márie z Bačky (teraz filiál. far. Boťany) prísažne zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 51598
Strana: 257
Názov farnosti: Trhovište
Citát: Item Thika sacerdos Sancti Nicodemi de villa Fur iuratus dixit valere decimam X. grossos et non ultra.
Preklad: Tyba, kňaz z (kostola) sv. Nikodema z Trhovišťa prísažne vypovedal, že jeho desiatok je 10 grošov a nie viac.
_____________________________
ID: 51599
Strana: 257
Názov farnosti: Michalovce
Citát: Item Nicolaus sacerdos de Missael iuratus solvit X. grossos.
Preklad: Mikuláš, kňaz z Michaloviec prísažne zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 51600
Strana: 257
Názov farnosti: Trhovište
Citát: Item Petrus sacerdos de Poydis iuratus solvit XI. grossos.
Preklad: Peter, kňaz z Pozdišoviec (teraz filiál. farnosti Trhovište) prísažne zaplatil 11 grošov.
_____________________________
ID: 51601
Strana: 257
Názov farnosti: Žbince
Citát: Item Paulus sacerdos de Chep iuratus solvit IX. grossos.
Preklad: Pavol, kňaz z far. Žbince prísažne zaplatil 9 grošov.
_____________________________
ID: 51602
Strana: 257
Názov farnosti: Sačurov
Citát: Item Laurentius sacerdos de Longo Campo iuratus solvit VIII. grossos.
Preklad: Vavrinec, kňaz z Dlhého Klčova (teraz filiál. far. Sačurov) prísažne zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 51603
Strana: 257
Názov farnosti: Vranov nad Topľou
Citát: Item Stephanus sacerdos de Chifa iuratus solvit X. grossos.
Preklad: Štefan, kňaz z Čičvy (teraz filiál. far. Vranov nad Topľou) prísažne zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 51604
Strana: 257
Názov farnosti: Trhovište
Citát: Item N. sacerdos de Lesan iuratus solvit VII. grossos.
Preklad: Mikuláš, kňaz z Lozina (teraz filiál. far. Trhovište) prísažne zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 51605
Strana: 257
Názov farnosti: Strážske
Citát: Item Paulus sacerdos de Barcho iuratus solvit VII. grossos.
Preklad: Pavol, kňaz z Brekova (teraz filiál. farnosti Strážske) prísažne zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 51606
Strana: 257
Názov farnosti: Soľ
Citát: Item Petrus sacerdos de Comaros iuratus solvit VII. grossos.
Preklad: Peter, kňaz z Komaran (teraz filiál. far. Soľ) prísažne zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 51607
Strana: 257
Názov farnosti: Vinné
Citát: Item Dyonisius sacerdos de Vina iuratus solvit VII. grossos.
Preklad: Dionýz, kňaz z Vinného prísažne zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 51608
Strana: 257
Názov farnosti: Zemplínske Kopčany
Citát: Item Jacobus sacerdos de Reguhro iuratus solvit VIII. grossos.
Preklad: Jakub, kňaz z Drahnova (teraz filiál. far. Zempl. Kopčany) prísažne zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 51609
Strana: 257
Názov farnosti: Budkovce
Citát: Item Benedictus sacerdos de Bucha iuratus solvit VII. grossos.
Preklad: Benedikt, kňaz z Budkoviec prísažne zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 51610
Strana: 257
Názov farnosti: Michalovce
Citát: Item Benedictus sacerdos de Lestemer iuratus solvit VII. grossos.
Preklad: Benedikt, kňaz z Lastomira (teraz filiál. far. Michalovce) prísažne zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 51611
Strana: 257
Názov farnosti: Michalovce
Citát: Item Marcus sacerdos de Missael iuratus solvit VII. grossos.
Preklad: Marek, kňaz z Michaloviec prísažne zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 51612
Strana: 257
Názov farnosti: Trhovište
Citát: Item Stephanus sacerdos de Morswa iuratus solvit VII. grossos.
Preklad: Štefan, kňaz z Moravan (teraz filiál. farnosti Trhovište) prísažne zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 51613
Strana: 257
Názov farnosti: Trhovište
Citát: Item Thomas sacerdos de Chos iuratus solvit VI. grossos.
Preklad: Tomáš, kňaz z Tušíc (teraz filiál. far. Trhovište) prísažne zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 51614
Strana: 257
Názov farnosti: Strážske
Citát: Item Stephanus sacerdos de Sancto Clemente iuratus solvit VI. grossos.
Preklad: Štefan, kňaz z (kostola) sv. Klementa z Pustého Čemerna (teraz filiál. far. Strážske) prísažne zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 51616
Strana: 257
Názov farnosti: Michalovce
Citát: Item Andreas sacerdos de Mizael iuratus solvit VI. grossos.
Preklad: Andrej, kňaz z Michaloviec prísažne zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 51618
Strana: 257
Názov farnosti: Humenné
Citát: Item Michael sacerdos de Sancto Petro de Humenna iuratus solvit X. grossos.
Preklad: Michal, kňaz z (kostola) sv. Petra z Humenného prísažne zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 51619
Strana: 257
Názov farnosti: Strážske
Citát: Item Symon sacerdos Omnium Sanctorum de Lesna iuratus solvit X. grossos.
Preklad: Šimon, kňaz z (kostola) Všetkých Svätých z Lesného (teraz filiál. farnosti Strážske) prísažne zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 51620
Strana: 257
Názov farnosti: Strážske
Citát: Item N. sacerdos sancte Helyzabeth de Semeruhe iuratus solvit VIII. grossos.
Preklad: Mikuláš, kňaz z (kostola) sv. Alžbety z Pustého Čemerna (teraz filiál. far. Strážske) prísažne zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 54122
Strana: 320
Názov farnosti: Trebišov
Citát: Primo Petrus de Terewesch solvit XXIIII. grossos.
Preklad: Na prvom mieste (kňaz) Peter z Trebišova zaplatil 24 grošov.
_____________________________
ID: 54123
Strana: 320
Názov farnosti: Trebišov
Citát: Item Thomas de Paris solvit X. grossos.
Preklad: (Kňaz) Tomáš z Paričova (teraz filiál. far. Trebišov) zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 54124
Strana: 320
Názov farnosti: Soľ
Citát: Item Johannes de Cosuch solvit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) Ján z far. Soľ zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 54125
Strana: 320
Názov farnosti: Lastovce
Citát: Item Nicolaus de Lastha solvit VIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Mikuláš z Lastoviec zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 54126
Strana: 320
Názov farnosti: Čerhov
Citát: Item Egidius de Tuuenis solvit II. grossos.
Preklad: (Kňaz) Egidius z Veľkej Trny (teraz filiál. farnosti Čerhov) zaplatil 2 groše.
_____________________________
ID: 54127
Strana: 320
Názov farnosti: Zemplínsky Branč
Citát: Item Paulus de Barencz solvit II. grossos.
Preklad: (Kňaz) Pavol zo Zemplínskeho Branča zaplatil 2 groše.
_____________________________
ID: 54128
Strana: 320
Názov farnosti: Zemplínsky Branč
Citát: Item Egidius de Viwag solvit XX. grossos
Preklad: (Kňaz) Egidius z Novosadu (teraz filiál. far. Zemplínsky Branč) zaplatil 20 grošov.
_____________________________
ID: 54129
Strana: 320
Názov farnosti: Streda nad Bodrogom
Citát: Item Egidius de Zemlin solvit VI. grossos.
Preklad: (Kňaz) Egidius zo Zemplína (teraz filiál. far. Streda nad Bodrogom) zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 54130
Strana: 320
Názov farnosti: Streda nad Bodrogom
Citát: Item Syxtus de Ladamocz solvit II. grossos.
Preklad: (Kňaz) Syxtus z Ladmoviec (teraz filiál. farnosti Streda nad Bodrogom) zaplatil 2 groše.
_____________________________
ID: 54133
Strana: 320
Názov farnosti: Zemplínsky Branč
Citát: Item Albertus de Gertschol solvit VI. grossos.
Preklad: (Kňaz) Albert z Hrčeľa (teraz filiál. far. Zemplínsky Branč) zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 54134
Strana: 320
Názov farnosti: Nižný Žipov
Citát: Item Nicolaus de Isyp solvit VI. grossos.
Preklad: (Kňaz) Mikuláš z Nižného Žipova zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 54135
Strana: 320
Názov farnosti: Nižný Žipov
Citát: Item Paulus de Scencz solvit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) Pavol zo Stanče (teraz filiál. far. Nižný Žipov) zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 54136
Strana: 320
Názov farnosti: Plechotice
Citát: Item Georgius de Pellechte solvit II. grossos.
Preklad: (Kňaz) Juraj z Plechotic zaplatil 2 groše.
_____________________________
ID: 54137
Strana: 320
Názov farnosti: Veľké Ozorovce
Citát: Item Cosmas de Sancta Cruce solvit VI. grossos.
Preklad: (Kňaz) Cosmas zo Sv. Kríža zo Zemplínskej Teplice (teraz filiál. far. Veľké Ozorovce) zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 54138
Strana: 320
Názov farnosti: Veľké Ozorovce
Citát: Item Johannes de Azar solvit VIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Ján z far. Veľké Ozorovce zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 54139
Strana: 320
Názov farnosti: Cejkov
Citát: Item Egidius de Seczher solvit XXIIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Egidius z Cejkova zaplatil 24 grošov.
_____________________________
ID: 54140
Strana: 320
Názov farnosti: Cejkov
Citát: Item Laurentius de Bary solvit II. grossos.
Preklad: (Kňaz) Vavrinec z Bary (teraz filiál. far. Cejkov) zaplatil 2 groše.
_____________________________
ID: 54141
Strana: 320
Názov farnosti: Cejkov
Citát: Item Ladomerius de Jestrab solvit VI. grossos.
Preklad: (Kňaz) Ladomerius zo Zemplinského Jastrabia (teraz filiál. farnosti Cejkov) zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 54142
Strana: 320
Názov farnosti: Brehov
Citát: Item Stephanus de Ybreg solvit IIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Štefan z Brehova zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 54226
Strana: 323
Názov farnosti: Cejkov
Citát: Item dominus Petrus Casparii archidiaconatu de Zemlin solvit III. marcas.
Preklad: Pán Peter Casparii (kňaz) archidiakonátu v Zemplíne (teraz filiál. far. Cejkov) zaplatil 3 marky.
_____________________________
ID: 54228
Strana: 323
Názov farnosti: Boťany
Citát: Quorum primus est dominus Michael vicearchidyaconus de Bathian iuratus solvit XII. grossos.
Preklad: Na prvom mieste pán Michal, vicearchidiakon z Botian, prísažne zaplatil 12 grošov
_____________________________
ID: 54229
Strana: 323
Názov farnosti: Kráľovský Chlmec
Citát: Item Nicolaus de Helmech iuratus solvit X. grossos.
Preklad: (Kňaz) Mikuláš z Kráľovského Chlmca prísažne zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 54230
Strana: 323
Názov farnosti: Solomonovo(Ukrajina)
Citát: Item Benedictus vicarius de Salmon pro fratre suo Marco sacerdote de medio sublato solvit XXIIII. grossos.
Preklad: Benedikt, vikár zo Solomonova(Ukrajina) pre brata Marka, zaplatil 24 grošov.
_____________________________
ID: 54236
Strana: 323
Názov farnosti: Cejkov
Citát: Item dominus vicearchidiaconus de Zemlin solvit XVII. grossos.
Preklad: Pán vicearchidiakon zo Zemplína (teraz filiál. farnosti Cejkov) zaplatil 17 grošov.
_____________________________
ID: 54238
Strana: 323
Názov farnosti: Kráľovský Chlmec
Citát: Item Nicolaus de Zechses solvit XII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Mikuláš zo Svätuše (teraz filiál. far. Kráľovský Chlmec) zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 54239
Strana: 323
Názov farnosti: Veľké Trakany
Citát: Item Clemens de Beel solvit XII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Klement z Bielu (teraz filiál. far. Veľké Trakany) zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 54240
Strana: 323
Názov farnosti: Boľ
Citát: Item Johannes de Bol solvit X. grossos.
Preklad: (Kňaz) Ján z Boľa zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 54243
Strana: 323
Názov farnosti: Veľké Trakany
Citát: Item Petrus de Tarkan solvit X. grossos.
Preklad: (Kňaz) Peter z Veľkých Trakan zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 54246
Strana: 323
Názov farnosti: Veľký Kamenec
Citát: Item Gregorius de Gerebse solvit IIII. grossos. |
Preklad: (Kňaz) Gregor zo Strážneho-Krepše (teraz filiál. farnosti Veľký Kamenec) zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 54247
Strana: 323
Názov farnosti: Veľký Kamenec
Citát: Item Demetrius de Kunesdi solvit IIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Demeter z Veľkého Kamenca zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 54248
Strana: 323
Názov farnosti: Veľký Kamenec
Citát: Item Bartha de Zamathov solvit IIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Bárta zo Somotora (teraz filiál. far. Veľký Kamenec) zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 54249
Strana: 323
Názov farnosti: Boťany
Citát: Item Paulus de Bachka solvit X. grossos.
Preklad: (Kňaz) Pavol z Bačky (teraz filiál. far. Boťany) zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 54250
Strana: 323
Názov farnosti: Leles
Citát: Item Johannes de Kapana solvit IIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Ján z Kapony (teraz filiál. far. Leles) zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 54251
Strana: 323
Názov farnosti: Boľ
Citát: Item Dyonisius de Zolmik solvit V. grossos.
Preklad: (Kňaz) Dionýz zo Solničky (teraz filiál. far. Boľ) zaplatil 5 grošov.
_____________________________
ID: 54252
Strana: 323
Názov farnosti: Streda nad Bodrogom
Citát: Item dominus Andreas de Zeredey solvit X. grossos.
Preklad: Pán Andrej zo Stredy nad Bodrogom zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 54253
Strana: 323
Názov farnosti: Streda nad Bodrogom
Citát: Item Johannes de eadem solvit X. grossos.
Preklad: (Kňaz) Ján zo Stredy nad Bodrogom tiež zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 54254
Strana: 323
Názov farnosti: Rad
Citát: Item Nicolaus de Zemaria solvit IIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Mikuláš zo Svätej Márie pri Bodrogu (teraz filiál. far. Rad) zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 54255
Strana: 323
Názov farnosti: Michalok
Citát: Item Petrus de Lona solvit VIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Peter z Merníka (teraz filiál. farnosti Michalok) zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 54256
Strana: 323
Názov farnosti: Nižný Žipov
Citát: Item Petrus de Kerecschen solvit V. grossos.
Preklad: (Kňaz) Peter zo Zemplínskeho Klečenova (teraz filiál. far. Nižný Žipov) zaplatil 5 grošov.
_____________________________
ID: 54257
Strana: 324
Názov farnosti: Nižný Žipov
Citát: Item Paulus de Vpor solvit VIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Pavol z Upora (teraz filiál. far. Nižný Žipov) zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 54263
Strana: 324
Názov farnosti: Trhovište
Citát: Item Nicolaus de Wosar iuratus solvit V. grossos.
Preklad: (Kňaz) Mikuláš z Trhovišťa prísažne zaplatil 5 grošov.
_____________________________
ID: 54410
Strana: 328
Názov farnosti: Trhovište
Citát: Et primo Petrus de Pasdich solvit XII. grossos.
Preklad: Na prvom mieste (kňaz) Peter z Pozdišoviec (teraz filiál. farnosti Trhovište) zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 54411
Strana: 328
Názov farnosti: Strážske
Citát: Item Nicolaus de Zommoria solvit VI. grossos.
Preklad: (Kňaz) Mikuláš z Pustého Čemerna (teraz filiál. far. Strážske) zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 54412
Strana: 328
Názov farnosti: Trhovište
Citát: Item Tyba vicearchidyaconus Loco Fori solvit XI. grossos.
Preklad: (Kňaz) Tyba, vicearchidiakon z Trhovišťa zaplatil 11 grošov.
_____________________________
ID: 54413
Strana: 328
Názov farnosti: Michalovce
Citát: Item Nicolaus de Michali solvit XIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Mikuláš z Michaloviec zaplatil 13 grošov.
_____________________________
ID: 54414
Strana: 328
Názov farnosti: Vinné
Citát: Item Dyonisius de Wymna solvit VI. grossos.
Preklad: (Kňaz) Dionyz z Vinného zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 54415
Strana: 328
Názov farnosti: Michalovce
Citát: Item Petrus de Redmihal solvit VIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Peter z Michaloviec zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 54416
Strana: 328
Názov farnosti: Sačurov
Citát: Item Laurentius de Longo Campo solvit VII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Vavrinec z Dlhého Klčova (teraz filiál. far. Sačurov) zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 54417
Strana: 328
Názov farnosti: Trhovište
Citát: Item Thomas de Tuschan solvit VIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Tomáš z Tušíc (teraz filiál. far. Trhovište) zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 54418
Strana: 328
Názov farnosti: Trhovište
Citát: Item Nicolaus de Lazen solvit VII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Mikuláš z Lozina (teraz filiál. farnosti Trhovište) zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 54419
Strana: 328
Názov farnosti: Žbince
Citát: Item Paulus de Esched solvit IX. grossos.
Preklad: (Kňaz) Pavol z far. Žbince zaplatil 9 grošov.
_____________________________
ID: 54420
Strana: 328
Názov farnosti: Budkovce
Citát: Item Petrus de Wudka solvit VII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Peter z Budkoviec zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 54421
Strana: 328
Názov farnosti: Vranov nad Topľou
Citát: Item Stephanus de Warano solvit VII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Štefan z Vranova nad Topľou zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 54422
Strana: 328
Názov farnosti: Strážske
Citát: Item Paulus de Borko solvit VII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Pavol z Brekova (teraz filiál. far. Strážske) zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 54423
Strana: 328
Názov farnosti: Humenné
Citát: Item Michael de Humanus solvit IX. grossos.
Preklad: (Kňaz) Michal z Humenného zaplatil 9 grošov.
_____________________________
ID: 54424
Strana: 328
Názov farnosti: Strážske
Citát: Item Symon de Lezna solvit IX. grossos.
Preklad: (Kňaz) Šimon z Lesného (teraz filiál. farnosti Strážske) zaplatil 9 grošov.
_____________________________
ID: 54425
Strana: 328
Názov farnosti: Trhovište
Citát: Item Stephanus de Morba solvit VIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Štefan z Moravan (teraz filiál. far. Trhovište) zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 54426
Strana: 328
Názov farnosti: Michalovce
Citát: Item Benedictus de Loztymerel solvit VII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Benedikt z Lastomira (teraz filiál. far. Michalovce) zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 54428
Strana: 328
Názov farnosti: Zemplínske Kopčany
Citát: Item Jacobus de Dreguen solvit VIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Jakub z Drahnova (teraz filiál. far. Zempl. Kopčany) zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 54429
Strana: 328
Názov farnosti: Soľ
Citát: Item Petrus de Komoroz solvit VII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Peter z Komaran (teraz filiál. far. Soľ) zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 54430
Strana: 328
Názov farnosti: Strážske
Citát: Item Stephanus [de] Chemarnia solvit VII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Štefan z Pustého Čemerna (teraz filiál. far. Strážske) zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 54432
Strana: 328
Názov farnosti: Leles
Citát: Nota quod dominus Blasius prepositus de Lelez pro decimis prime solutionis et secunde, sed et tertie solvit IIII. marcas Cassenses.
Preklad: Poznamenávame, že pán Blažej, prepošt z Lelesa, ako desiatok na prvý, druhý a tretí krát zaplatil 4 košické marky.
_____________________________
ID: 54539
Strana: 331
Názov farnosti: Boťany
Citát: Primo Michael vicearchidyaconus solvit VI. grossos.
Preklad: Na prvom mieste vicearchidiakon Michal z Boťan zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 54540
Strana: 331
Názov farnosti: Boťany
Citát: Item Benedictus de Bachka solvit VI. grossos.
Preklad: (Kňaz) Benedikt z Bačky (teraz filiál. far. Boťany) zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 54541
Strana: 331
Názov farnosti: Boľ
Citát: Item Dyonisius de Weyka solvit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) Dyonis z Vojky (teraz filiál. far. Boľ) zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 54542
Strana: 331
Názov farnosti: Veľké Trakany
Citát: Item Petrus de Tarkan solvit VI. grossos.
Preklad: (Kňaz) Peter z Veľkých Trakan zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 54543
Strana: 331
Názov farnosti: Boľ
Citát: Item Johannes de Bol solvit VI. grossos.
Preklad: (Kňaz) Ján z far. Boľ zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 54545
Strana: 331
Názov farnosti: Veľký Kamenec
Citát: Item Demetrius de Cususd solvit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) Demetrius z Veľkého Kamenca zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 54547
Strana: 331
Názov farnosti: Streda nad Bodrogom
Citát: Item Andreas de Zeredahel solvit VI. grossos.
Preklad: (Kňaz) Andrej zo Stredy nad Bodrogom zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 54548
Strana: 331
Názov farnosti: Solomonovo(Ukrajina)
Citát: Item Paulus de Solomon solvit IIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Pavol zo Solomonova(Ukrajina) zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 54549
Strana: 331
Názov farnosti: Kráľovský Chlmec
Citát: Item Nicolaus de Helmuch solvit VI. grossos.
Preklad: (Kňaz) Mikuláš z Kráľovského Chlmca zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 54550
Strana: 331
Názov farnosti: Michalok
Citát: Item Petrus de Lonona solvit V. grossos.
Preklad: (Kňaz) Peter z Merníka (teraz filiál. farnosti Michalok) zaplatil 5 grošov.
_____________________________
ID: 54555
Strana: 332
Názov farnosti: Čičarovce
Citát: Item Paulus de Woyna solvit VI. grossos.
Preklad: (Kňaz) Pavol z Vojan (teraz filiál. far. Čičarovce) zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 54556
Strana: 332
Názov farnosti: Veľké Trakany
Citát: Item Clemens de Bel solvit VI. grossos.
Preklad: (Kňaz) Klement z Biela (teraz filiál far. Veľké Trakany) zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 54557
Strana: 332
Názov farnosti: Boľ
Citát: Item Nicolaus de Sonog solvit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) Mikuláš zo Solničky (teraz filiál. far. Boľ) zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 54558
Strana: 332
Názov farnosti: Veľký Kamenec
Citát: Item Gregorius de Grepbe solvit II. grossos.
Preklad: (Kňaz) Gregor zo Strážneho-Krepše (teraz filiál. far. Veľký Kamenec) zaplatil 2 groše.
_____________________________
ID: 54559
Strana: 332
Názov farnosti: Veľký Kamenec
Citát: Item Barta de Somotor solvit II. grossos.
Preklad: (Kňaz) Barta zo Somotora (teraz filiál. far. Veľký Kamenec) zaplatil 2 groše.
_____________________________
ID: 54560
Strana: 332
Názov farnosti: Rad
Citát: Item Nicolaus de Samaria solvit IIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Mikuláš zo Svätej Márie pri Bodrogu (teraz filiál. farnosti Rad) zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 54562
Strana: 332
Citát: Egidius de Sceli solvit XII. grossos et pro secunda solutione tantum eiusdem anni.
Preklad: (Kňaz) Egidius z Cejkova zaplatil 12 grošov a !!!!!!!!!!!!!!!!!!
_____________________________
ID: 54563
Strana: 332
Citát: Item Egidius de Hiduig solvit II. grossos.
Preklad: (Kňaz) Egidius z Veľkej Trny (teraz filiál. far. Čerhov) zaplatil 2 groše.
_____________________________
ID: 54564
Strana: 332
Názov farnosti: Trebišov
Citát: Item Petrus de Terebes solvit XIIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Peter z Trebišova zaplatil 14 grošov.
_____________________________
ID: 54566
Strana: 332
Názov farnosti: Trebišov
Citát: Item Thomas de Paric solvit V. grossos et pro secunda solutione tantum.
Preklad: (Kňaz) Tomáš z Paričova (teraz filiál. far. Trebišov) zaplatil 5 grošov a pre druhú platbu tiež toľko.
_____________________________
ID: 54567
Strana: 332
Názov farnosti: Zemplínsky Branč
Citát: Item Thomas de Chesus solvit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) Tomáš z Kožuchova (teraz filiál. far. Zemplínsky Branč) zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 54568
Strana: 332
Názov farnosti: Zemplínsky Branč
Citát: Item Paulus de Baranch solvit II. grossos et in festo Ascensionis III. grossos.
Preklad: (Kňaz) Pavol zo Zemplínskeho Branča zaplatil 2 groše a na sviatok Nanebovstupenia 3 groše.
_____________________________
ID: 54569
Strana: 332
Názov farnosti: Zemplínsky Branč
Citát: Item Egidius de Hynilak solvit XII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Egidius z Novosadu (teraz filiál. far. Zemplínsky Branč) zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 54570
Strana: 332
Názov farnosti: Cejkov
Citát: Item Lodomerius de Jesterb solvit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) Lodomerius zo Zemplínskeho Jastrabia (teraz filiál. far. Cejkov) zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 54571
Strana: 332
Názov farnosti: Brehov
Citát: Item Stephanus de Ambreg solvit III. grossos et pro secunda solutione tantum.
Preklad: (Kňaz) Štefan z Brehova zaplatil 3 groše a pre druhú platbu tiež toľko.
_____________________________
ID: 54572
Strana: 332
Názov farnosti: Streda nad Bodrogom
Citát: Item Egidius de Zemlen solvit IIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Egidius zo Zemplína (teraz filiál. far. Streda nad Bodrogom zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 54573
Strana: 332
Názov farnosti: Streda nad Bodrogom
Citát: Item Syxtus de Ladomoch solvit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) Syxtus z Ladmoviec (teraz filiál. farnosti Streda nad Bodrogom) zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 54574
Strana: 332
Názov farnosti: Cejkov
Citát: Item Michael de Bari solvit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) Michal z Cejkova-Bara (teraz filiál. far. Cejkov) zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 54575
Strana: 332
Názov farnosti: Zemplínsky Branč
Citát: Item Albertus de Gertel solvit IIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Albert z Hrčeľa (teraz filiál. far. Zemplínsky Branč) zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 54576
Strana: 332
Názov farnosti: Nižný Žipov
Citát: Item Paulus de Stanch solvit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) Pavol zo Stanče (teraz filiál. far. Nižný Žipov zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 54577
Strana: 332
Názov farnosti: Nižný Žipov
Citát: Item Paulus de Vpor solvit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) Pavol z Upora (teraz filiál. far. Nižný Žipov) zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 54578
Strana: 332
Názov farnosti: Nižný Žipov
Citát: Item Nicolaus de Ysyp solvit VI. grossos.
Preklad: (Kňaz) Mikuláš z Nižného Žipova zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 54579
Strana: 332
Názov farnosti: Veľké Ozorovce
Citát: Item Cosmas de Sancta Ecclesia solvit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) Cosmas zo sv. chrámu (zo Zemplínskej Teplice, teraz filiál. far. Veľké Ozorovce) zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 54580
Strana: 332
Názov farnosti: Veľké Ozorovce
Citát: Item Johannes de Ozar solvit VI. grossos.
Preklad: (Kňaz) Ján z Veľkých Ozoroviec zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 54581
Strana: 332
Názov farnosti: Plechotice
Citát: Item Gregorius de Pelekte solvit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) Gregor z Plechotic zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 54648
Strana: 333
Názov farnosti: Veľké Trakany
Citát: Primo Gregorius de Tarkan solvit V. grossos.
Preklad: Na prvom mieste Gregor z Trakan zaplatil 5 grošov.
_____________________________
ID: 54649
Strana: 333
Názov farnosti: Nižný Žipov
Citát: Item Johannes de Keleten solvit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) Ján z Klečenova (teraz filiál. farnosti Nižný Žipov) zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 54650
Strana: 333
Názov farnosti: Streda nad Bodrogom
Citát: Item Thomas de Geg solvit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) Tomáš z Klina nad Bodrogom (teraz filiál. far. Streda nad Bodrogom) zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 54651
Strana: 333
Názov farnosti: Streda nad Bodrogom
Citát: Item Johannes de Seradahel solvit VI. grossos.
Preklad: (Kňaz) Ján zo Stredy nad Bodrogom zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 54652
Strana: 333
Názov farnosti: Žbince
Citát: Item Nicolaus de Tehb solvit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) Mikuláš zo Žbiniec zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 54653
Strana: 333
Názov farnosti: Strážske
Citát: Item Stephanus de Chemerne solvit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) Štefan z Pustého Čemerna (teraz filiál. far. Strážske) zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 54654
Strana: 333
Názov farnosti: Malčice
Citát: Item Dominicus de Folios solvit II. grossos.
Preklad: (Kňaz) Dominik z Falkušoviec (teraz filiál. far. Malčice) zaplatil 2 groše.
_____________________________
ID: 54655
Strana: 333
Názov farnosti: Michalovce
Citát: Item Marcus de Nogmihal solvit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) Marek z Michaloviec zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 54656
Strana: 333
Názov farnosti: Vinné
Citát: Item Dyonisius de Vinna solvit II. grossos.
Preklad: (Kňaz) Dyonis z Vinného zaplatil 2 groše.
_____________________________
ID: 54657
Strana: 333
Názov farnosti: Boľ
Citát: Nota, quod dominus abbas de Bol ratione solutionis decimarum papalium tertii anni pro medietate suorum proventuum iuratus solvit XXX. grossos.
Preklad: Poznamenávame, že pán opát z (obce) Boľ v treťom roku prísažne zaplatil za jemu zverený majetok pápežský desiatok 30 grošov.
_____________________________
ID: 54855
Strana: 340
Názov farnosti: Rad
Citát: Item Paulus sacerdos de Ziler solvit XI. grossos.
Preklad: Pavol, kňaz zo Svinice (teraz filiál. farnosti Rad) zaplatil 11 grošov.
_____________________________
ID: 54871
Strana: 340
Názov farnosti: Zemplínske Kopčany
Citát: Item Nicolaus de Baka solvit X. grossos.
Preklad: (Kňaz) Mikuláš z Veľkých Raškoviec (teraz filiál. far. Zem. Kopčany) zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 54872
Strana: 340
Názov farnosti: Zemplínske Kopčany
Citát: Item Egidius de Abra solvit IIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Egidius z Oborína (teraz filiál. far. Zem. Kopčany) zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 55055
Strana: 345
Názov farnosti: Veľké Ozorovce
Citát: Item de Kerestur solvit VI. grossos.
Preklad: (Kňaz) zo Zemplínskej Teplice (teraz filiál. far. Veľké Ozorovce) zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 55064
Strana: 345
Názov farnosti: Vajdáčka(Ukrajina)
Citát: Item de Wayda solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Vajdáčky (Ukrajina) zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55065
Strana: 345
Názov farnosti: Streda nad Bodrogom
Citát: Item Zeradahel solvit VI.
Preklad: (Kňaz) zo Stredy nad Bodrogom zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 55066
Strana: 345
Názov farnosti: Streda nad Bodrogom
Citát: Item de Zeg solvit II.
Preklad: (Kňaz) z Klinu nad Bodrogom (teraz fil. Stredy nad Bodr.) zaplatil 2 (groše).
_____________________________
ID: 55067
Strana: 345
Názov farnosti: Veľký Kamenec
Citát: Item de Kuestd solvit III.
Preklad: (Kňaz) z Veľkého Kamenca zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55069
Strana: 345
Názov farnosti: Veľký Kamenec
Citát: Item de Zumutur solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) zo Somotora (teraz filiál. far. Veľký Kamenec) zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55070
Strana: 345
Názov farnosti: Boľ
Citát: Item de Boly.
Preklad: Tiež (kňaz) z Boľa.
_____________________________
ID: 55072
Strana: 345
Názov farnosti: Boľ
Citát: Item de Weyke solvit III.
Preklad: (Kňaz) z Vojky (teraz filiál. far. Boľ) zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55073
Strana: 345
Názov farnosti: Kráľovský Chlmec
Citát: Item de Helmech solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Kráľovského Chlmca zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 55074
Strana: 345
Názov farnosti: Boťany
Citát: Item de Bachka solvit II.
Preklad: (Kňaz) z Bačky (teraz filiál. farnosti Boťany) zaplatil 2 (groše).
_____________________________
ID: 55075
Strana: 345
Názov farnosti: Boťany
Citát: Item de Bathian solvit VII. grossos.
Preklad: (Kňaz) z Boťan zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 55076
Strana: 345
Názov farnosti: Veľké Trakany
Citát: Item de Tarkan solvit VII.
Preklad: (Kňaz) z Veľkých Trakan zaplatil 7 (grošov).
_____________________________
ID: 55078
Strana: 345
Názov farnosti: Solomonovo(Ukrajina)
Citát: Item de Salomon solvit XII. grossos.
Preklad: (Kňaz) zo Solomonova (Ukrajina) zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 55079
Strana: 345
Názov farnosti: Čop (Ukrajina)
Citát: Item de Cheph solvit III.
Preklad: (Kňaz) z Čopu (Ukrajina) zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55080
Strana: 345
Názov farnosti: Veľké Trakany
Citát: Item de Bel solvit V.
Preklad: (Kňaz) z Bieľa (teraz filiál. far. Veľké Trakany) zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 55081
Strana: 345
Názov farnosti: Veľké Trakany
Citát: Item de Torkan Maiori solvit V.
Preklad: (Kňaz) z Veľkých Trakan zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 55082
Strana: 345
Názov farnosti: Michalok
Citát: Item de Lounia solvit V.
Preklad: (Kňaz) z Merníka (teraz filiál. far. Michalok) zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 55085
Strana: 345
Názov farnosti: Rad
Citát: Item de Sancta Maria solvit V.
Preklad: (Kňaz) z (Bodrogu)-Svätá Mária (teraz filiál. farnosti Rad) zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 55087
Strana: 345
Názov farnosti: Nižný Žipov
Citát: Item de Berechen solvit V. grossos.
Preklad: (Kňaz) z Nižného Žipova zaplatil 5 grošov.
_____________________________
ID: 55088
Strana: 345
Názov farnosti: Veľký Kamenec
Citát: Item de Keremcha solvit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) zo Strážneho - Krepše (teraz filiál. far. Veľký Kamenec) zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 55089
Strana: 345
Názov farnosti: Leles
Citát: Item de Tobogna solvit III.
Preklad: (Kňaz) z Lelesa - Kapone zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55090
Strana: 345
Názov farnosti: Kráľovský Chlmec
Citát: Item de Zentus solvit IX. grossos.
Preklad: (Kňaz) zo Svätuše (teraz filiál. far. Kráľovský Chlmec zaplatil 9 grošov.
_____________________________
ID: 55093
Strana: 346
Názov farnosti: Cejkov
Citát: Item de Bary solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Bary (fil. Cejkova) zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55094
Strana: 346
Názov farnosti: Brehov
Citát: Item de Pubrek solvit V.
Preklad: (Kňaz) z Brehova zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 55095
Strana: 346
Názov farnosti: Zemplínsky Branč
Citát: Item de Wylak solvit XX.
Preklad: (Kňaz) z Novosadu (teraz fil. farnosti Zemplínsky Branč) zaplatil 20 (grošov).
_____________________________
ID: 55096
Strana: 346
Názov farnosti: Trebišov
Citát: Item de Cherepes solvit XXV.
Preklad: (Kňaz) z Trebišova zaplatil 25 (grošov).
_____________________________
ID: 55097
Strana: 346
Názov farnosti: Trebišov
Citát: Item de Parich solvit XII.
Preklad: (Kňaz) z Trebišova zaplatil 12 (grošov).
_____________________________
ID: 55098
Strana: 346
Názov farnosti: Nižný Žipov
Citát: Item de Prope Ysep solvit VII.
Preklad: (Kňaz) z Nižného Žipova zaplatil 7 (grošov).
_____________________________
ID: 55099
Strana: 346
Názov farnosti: Veľké Ozorovce
Citát: Item de Azozr solvit IX.
Preklad: (Kňaz) z Veľkých Ozoroviec zaplatil 9 (grošov).
_____________________________
ID: 55100
Strana: 346
Názov farnosti: Zemplínsky Branč
Citát: Item de Baranch solvit II.
Preklad: (Kňaz) zo Zemplínskeho Branča zaplatil 2 (groše).
_____________________________
ID: 55101
Strana: 346
Názov farnosti: Nižný Žipov
Citát: Item de Wpor solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z obce Úpor, teraz patrí do farnosti Nižný Žipov, zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 55102
Strana: 346
Názov farnosti: Sečovce
Citát: Item de Zech solvit XII.
Preklad: (Kňaz) zo Sečoviec zaplatil 12 (grošov).
_____________________________
ID: 55103
Strana: 346
Názov farnosti: Cejkov
Citát: Item de Jestreb solvit VI.
Preklad: (Kňaz) zo Zemplínského Jastrabia (teraz filiál. far. Cejkov) zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 55104
Strana: 346
Názov farnosti: Lastovce
Citát: Item de Capohaza.
Preklad: Tiež (kňaz) z Lastoviec.
_____________________________
ID: 55105
Strana: 346
Názov farnosti: Vranov nad Topľou
Citát: Item de Warano solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Vranova nad Topľou zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55106
Strana: 346
Názov farnosti: Strážske
Citát: Item de Chermia solvit V.
Preklad: (Kňaz) z Pustého Čemerného, teraz fil. farnosti Strážske, zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 55107
Strana: 346
Názov farnosti: Soľ
Citát: Item de Kamarnuch solvit V.
Preklad: (Kňaz) z Komáran (fil. farnosti Soľ) zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 55108
Strana: 346
Názov farnosti: Plechotice
Citát: Item de Pelezthe solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Plechotíc zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55109
Strana: 346
Názov farnosti: Zemplínsky Branč
Citát: Item de Gerchel solvit V.
Preklad: (Kňaz) z obce Hrčeľ, teraz fil. far. Zemplínsky Branč, zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 55110
Strana: 346
Názov farnosti: Veľké Ozorovce
Citát: Item de Kerestwr solvit III.
Preklad: (Kňaz) zo Zemplínskej Teplice (teraz filiál. farnosti Veľké Ozorovce) zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55111
Strana: 346
Názov farnosti: Zemplínsky Branč
Citát: Item de Kosuh solvit II.
Preklad: (Kňaz) z Kožuchova, teraz fil. far. Zemplínsky Branč, zaplatil 2 (groše).
_____________________________
ID: 55112
Strana: 346
Názov farnosti: Čerhov
Citát: Item de Toronia solvit III.
Preklad: (Kňaz) z obce Veľká Tŕňa, teraz fil. Čerhova, zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55113
Strana: 346
Názov farnosti: Parchovany
Citát: Item de Tusa solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Tušíc (teraz filiálka far. Horovce) zaplatil 4 (groše).
Poznámka DKI: Teraz filiálka Horoviec.
_____________________________
ID: 55114
Strana: 346
Názov farnosti: Trhovište
Citát: Item de Wasazhel (sic) solvit VII. grossos.
Preklad: (Kňaz) z Trhovišťa (takto) zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 55115
Strana: 346
Názov farnosti: Trhovište
Citát: Item de Morua solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Maravan (teraz fil. far. Trhovišťe) zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55116
Strana: 346
Názov farnosti: Parchovany
Citát: Item de Bozza.
Preklad: Tiež (kňaz) z Parchovian.
_____________________________
ID: 55117
Strana: 346
Názov farnosti: Dlhé Pole
Citát: Item de Longo Campo solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Dlhého Poľa zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55118
Strana: 346
Názov farnosti: Strážske
Citát: Item de Borkan solvit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) z Brekova (teraz fil. far. Strážske) zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 55119
Strana: 346
Názov farnosti: Nižný Hrušov
Citát: De eodem archidyaconatu de Lezna solvit IIII.
Preklad: Z toho istého archidiakonátu, (kňaz) z Lesného (podľa Schem1978 fil. far. Nižný Hrušov) zaplatil 4 (groše).
Poznámka DKI: Teraz je Lesné fil. farnosti Nacina Ves.
_____________________________
ID: 55120
Strana: 346
Názov farnosti: Cejkov
Citát: Item de Cheka.
Preklad: Tiež (kňaz) z Cejkova.
_____________________________
ID: 55121
Strana: 346
Názov farnosti: Vranov nad Topľou
Citát: Item de Chemernya solvit III.
Preklad: (Kňaz) z Čemerného, teraz časť Vranova nad Topľou, zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55122
Strana: 346
Názov farnosti: Humenné
Citát: Item de Humunna solvit V. grossos.
Preklad: (Kňaz) z Humenného zaplatil 5 grošov.
_____________________________
ID: 55123
Strana: 346
Názov farnosti: Vinné
Citát: Item de Vinna solvit II.
Preklad: (Kňaz) z Vinného zaplatil 2 (groše).
_____________________________
ID: 55124
Strana: 346
Názov farnosti: Michalovce
Citát: Item de Nodmichel solvit XIIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) z Michaloviec zaplatil 14 grošov.
_____________________________
ID: 55125
Strana: 346
Názov farnosti: Michalovce
Citát: Item de Bazdich solvit VII.
Preklad: (Kňaz) z Pozdišoviec (teraz fil. far. Michalovce) zaplatil 7 (grošov).
_____________________________
ID: 55126
Strana: 346
Názov farnosti: Michalovce
Citát: Item de Leztemer solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Lastomíru (teraz fil. far. Michalovce) zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55127
Strana: 346
Názov farnosti: Budkovce
Citát: Item de Budka solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Budkoviec zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55128
Strana: 346
Názov farnosti: Zemplínske Kopčany
Citát: Item de Regnen solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Drahňova (teraz fil. far. Zem. Kopčany) zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55129
Strana: 346
Názov farnosti: Ruská
Citát: Item de Baska solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Veľkých Raškoviec (teraz fil. far. Ruská) zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55130
Strana: 346
Názov farnosti: Malčice
Citát: Item de Abra.
Preklad: Tiež (kňaz) z Oborínu (teraz fil. far. Malčice).
_____________________________
ID: 55131
Strana: 346
Názov farnosti: Malčice
Citát: Item de Malcha solvit V.
Preklad: (Kňaz) z Malčic zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 55132
Strana: 346
Názov farnosti: Trhovište
Citát: Item de Lozen solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Ložína (teraz fil. far. Trhovište) zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55133
Strana: 346
Názov farnosti: Žbince
Citát: Item de Cheb solvit V.
Preklad: (Kňaz) z farnosti Žbince zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 55134
Strana: 346
Názov farnosti: Veľké Ozorovce
Citát: Item de Sbunke solvit II.
Preklad: (Kňaz) zo Zbehňova (teraz filiálka Veľkých Ozoroviec) zaplatil 2 (groše).
_____________________________
ID: 55135
Strana: 346
Názov farnosti: Nižný Žipov
Citát: Item de Scanch.
Preklad: Tiež (kňaz) zo Stanče, teraz fil. far. Nižný Žipov.
_____________________________
ID: 55715
Strana: 360
Názov farnosti: Rad
Citát: Item de Zimer solvit VIII.
Preklad: (Kňaz) zo Sviníc (teraz filiál. farnosti Rad) zaplatil 8 (grošov).
_____________________________
ID: 55725
Strana: 361
Názov farnosti: Veľké Ozorovce
Citát: Item de Kerestwr solvit X.
Preklad: (Kňaz) zo Zemplínskej Teplice (teraz filiál. farnosti Veľké Ozorovce) zaplatil 10 (grošov).
_____________________________
ID: 55734
Strana: 361
Názov farnosti: Vajdáčka(Ukrajina)
Citát: Item de Woyda solvit XII.
Preklad: (Kňaz) z Vajdáčky (Ukrajina) zaplatil 12 (grošov).
_____________________________
ID: 55735
Strana: 361
Názov farnosti: Streda nad Bodrogom
Citát: Item de Zeredahel XXIIII.
Preklad: (Kňaz) zo Stredy nad Bodrogom (zaplatil) 24 (grošov).
_____________________________
ID: 55736
Strana: 361
Názov farnosti: Streda nad Bodrogom
Citát: Item de Zeg solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Klina nad Bodrogom (teraz filiál. far. Streda nad Bodrogom) zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 55737
Strana: 361
Názov farnosti: Veľký Kamenec
Citát: Item de Kuuestd.
Preklad: Tiež (kňaz) z Veľkeho Kamenca.
_____________________________
ID: 55739
Strana: 361
Názov farnosti: Boľ
Citát: Item de Boly solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Boľa zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 55740
Strana: 361
Názov farnosti: Kráľovský Chlmec
Citát: Item de Zentus solvit VI.
Preklad: (Kňaz) zo Svätuš (teraz filiál. far. Kráľovský Chlmec) zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 55742
Strana: 361
Názov farnosti: Boľ
Citát: Item de Weyche solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Vojky (teraz filiál. far. Boľ) zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55743
Strana: 361
Názov farnosti: Kráľovský Chlmec
Citát: Item de Helmehi solvit XII.
Preklad: (Kňaz) z Kráľovského Chlmca zaplatil 12 (grošov).
_____________________________
ID: 55745
Strana: 361
Názov farnosti: Boťany
Citát: Item de Bathian solvit X.
Preklad: (Kňaz) z Boťan zaplatil 10 (grošov).
_____________________________
ID: 55746
Strana: 361
Názov farnosti: Veľké Trakany
Citát: Item de Tarcan solvit.
Preklad: (Kňaz) z Veľkých Trakan zaplatil.
_____________________________
ID: 55748
Strana: 361
Názov farnosti: Solomonovo(Ukrajina)
Citát: Item de Salomio solverunt VIII.
Preklad: Zo Solomonova (Ukrajina) zaplatili 8 (grošov).
_____________________________
ID: 55749
Strana: 361
Názov farnosti: Čop (Ukrajina)
Citát: Item de Choph solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Čopu (Ukrajina) zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 55750
Strana: 361
Názov farnosti: Veľké Trakany
Citát: Item de Bel solvit XII.
Preklad: (Kňaz) z Veľkých Trakan - Bielu zaplatil 12 (grošov).
_____________________________
ID: 55751
Strana: 361
Názov farnosti: Veľké Trakany
Citát: Item de Kustarkan solvit VII.
Preklad: (Kňaz) z Malých Trakan (fil. Veľkých Trakan) zaplatil 7 (grošov).
_____________________________
ID: 55752
Strana: 361
Názov farnosti: Michalok
Citát: Item de Lomya solvit VIII.
Preklad: (Kňaz) pri obci Merník (teraz filiál. far. Michalok) zaplatil 8 (grošov).
_____________________________
ID: 55757
Strana: 361
Názov farnosti: Nižný Žipov
Citát: Item de Kerechen solvit III.
Preklad: (Kňaz) zo Zemplínskej Novej Vsi (teraz filiál. far. Nižný Žipov) zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55758
Strana: 361
Názov farnosti: Veľký Kamenec
Citát: Item de Keremcha solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Veľkého Kamenca - Krepše zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55759
Strana: 361
Názov farnosti: Leles
Citát: Item de Copogna solvit III.
Preklad: (Kňaz) z Lelesa - Kopone zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55761
Strana: 361
Názov farnosti: Streda nad Bodrogom
Citát: Item de Zemlyn solvit VI.
Preklad: (Kňaz) zo Zemplína (teraz filiál. far. Streda nad Bodrogom) zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 55762
Strana: 361
Názov farnosti: Cejkov
Citát: Item de Bary.
Preklad: Tiež (kňaz) z Malej Bary (teraz filiál. far. Cejkov).
_____________________________
ID: 55763
Strana: 362
Názov farnosti: Brehov
Citát: Item de Imbreg solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Brehova zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 55764
Strana: 362
Názov farnosti: Zemplínsky Branč
Citát: Item de Wylak.
Preklad: Tiež (kňaz) z Novosadu (teraz filiál. far. Zemplínsky Branč).
_____________________________
ID: 55765
Strana: 362
Názov farnosti: Trebišov
Citát: Item de Terebes solvit XII.
Preklad: (Kňaz) z Trebišova zaplatil 12 (grošov).
_____________________________
ID: 55766
Strana: 362
Názov farnosti: Trebišov
Citát: Item de Parich solvit X.
Preklad: (Kňaz) z Paričova (teraz filiál. far. Trebišov) zaplatil 10 (grošov).
_____________________________
ID: 55767
Strana: 362
Názov farnosti: Nižný Žipov
Citát: Item de Isep solvit VII.
Preklad: (Kňaz) z Nižného Žipova zaplatil 7 (grošov).
_____________________________
ID: 55768
Strana: 362
Názov farnosti: Veľké Ozorovce
Citát: Item de Ozor solvit IX.
Preklad: (Kňaz) z Veľkých Ozoroviec zaplatil 9 (grošov).
_____________________________
ID: 55769
Strana: 362
Názov farnosti: Zemplínsky Branč
Citát: Item de Baranch solvit II.
Preklad: (Kňaz) zo Zemplínskeho Branča zaplatil 2 (groše).
_____________________________
ID: 55770
Strana: 362
Názov farnosti: Nižný Žipov
Citát: Item de Vpor solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Úpora (teraz filiál. far. Nižný Žipov) zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 55771
Strana: 362
Názov farnosti: Sečovce
Citát: Item de Zech solvit XII.
Preklad: (Kňaz) zo Sečoviec zaplatil 12 (grošov).
_____________________________
ID: 55772
Strana: 362
Názov farnosti: Cejkov
Citát: Item de Jestreb solvit VI.
Preklad: (Kňaz) zo Zemplínskeho Jastrabia (teraz filiál. far. Cejkov) zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 55773
Strana: 362
Názov farnosti: Čerhov
Citát: Item de Chapouhaza.
Preklad: Csapóháza v Luhyni(teraz fil. Čerhova)
_____________________________
ID: 55774
Strana: 362
Názov farnosti: Vranov nad Topľou
Citát: Item de Waranno solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Vranova nad Topľou zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55775
Strana: 362
Názov farnosti: Vechec
Citát: Item de Chemernia solvit III.
Preklad: (Kňaz) z Pustého Čemerna (teraz filiál. farnosti Vechec) zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55776
Strana: 362
Názov farnosti: Soľ
Citát: Item de Kamorouch solvit III.
Preklad: (Kňaz) z Komáran (teraz filiál. far. Soľ) zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55777
Strana: 362
Názov farnosti: Plechotice
Citát: Item de Pelehte solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Plechotíc zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55778
Strana: 362
Názov farnosti: Zemplínsky Branč
Citát: Item de Kerehthel solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Hrčeľa (teraz filiál. far. Zemplínsky Branč) zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55779
Strana: 362
Názov farnosti: Čerhov
Citát: Item de Toronia solvit III.
Preklad: (Kňaz) z Veľkej Tŕne (teraz filiál. far. Čerhov) zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55780
Strana: 362
Názov farnosti: Trhovište
Citát: Item de Wasarhel solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Trhovišťa zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 55781
Strana: 362
Názov farnosti: Zemplínsky Branč
Citát: Item de Kosuch solvit II.
Preklad: (Kňaz) z Kožuchova (teraz filiál. far. Zemplínsky Branč) zaplatil 2 (groše).
_____________________________
ID: 55782
Strana: 362
Názov farnosti: Trhovište
Citát: Item de Tusa solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Tušíc (podľa Schem78 filiál. far. Trhovište) zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55783
Strana: 362
Názov farnosti: Trhovište
Citát: Item de Morwa solvit V.
Preklad: (Kňaz) z Moravan (teraz filiál. farnosti Trhovište) zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 55786
Strana: 362
Názov farnosti: Parchovany
Citát: Item de Bozza.
Preklad: Tiež (kňaz) z Božčic (teraz filiál. farnosti Parchovany).
_____________________________
ID: 55787
Strana: 362
Názov farnosti: Sačurov
Citát: Item de Longo Campo solvit III.
Preklad: (Kňaz) z Dlhého Klčova (fil. far. Sačurov) zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55788
Strana: 362
Názov farnosti: Strážske
Citát: Item de Borkow solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Brekova (teraz filiál. farnosti Strážske) zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55789
Strana: 362
Názov farnosti: Nižný Hrušov
Citát: Item de Lezna solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Lesného (podľa Schem78 fil. farnosti Nižný Hrušov) zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55790
Strana: 362
Názov farnosti: Cejkov
Citát: Item de Cheka solvit III.
Preklad: (Kňaz) z Cejkova zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55791
Strana: 362
Názov farnosti: Vranov nad Topľou
Citát: Item de Chemernia solvit III.
Preklad: (Kňaz) z Čemerného (teraz filiál. farnosti Vranov nad Topľou) zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55792
Strana: 362
Názov farnosti: Humenné
Citát: Item de Humerna solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Humenného zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55793
Strana: 362
Názov farnosti: Vinné
Citát: Item de Vynna solvit II.
Preklad: (Kňaz) z Vinného zaplatil 2 (groše).
_____________________________
ID: 55794
Strana: 362
Názov farnosti: Michalovce
Citát: Item de Nogmihel solvit IX.
Preklad: (Kňaz) z Michaloviec zaplatil 9 (grošov).
_____________________________
ID: 55795
Strana: 362
Názov farnosti: Michalovce
Citát: Item de Pazdich solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Pozdišoviec (teraz filiál. farnosti Michalovce) zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 55796
Strana: 362
Názov farnosti: Michalovce
Citát: Item de Lextemer solvit III.
Preklad: (Kňaz) z Lastomíra (teraz filiál. farnosti Michalovce) zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55797
Strana: 362
Názov farnosti: Budkovce
Citát: Item de Butka solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Budkoviec zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55798
Strana: 362
Názov farnosti: Zemplínske Kopčany
Citát: Item de Reguen solvit III.
Preklad: (Kňaz) z Drahňova (podľa Schem78 filiál. far. Zempl. Kopčany) zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55799
Strana: 362
Názov farnosti: Čičarovce
Citát: Item de Batka solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Veľkých Raškoviec (teraz filiál. far. Zempl. Kopčany) zaplatil 4 (groše).
Poznámka DKI: Sedlák má:"De Baska solvit I"
_____________________________
ID: 55800
Strana: 362
Názov farnosti: Zemplínske Kopčany
Citát: Item de Abara solvit III.
Preklad: (Kňaz) z Oborína (teraz filiál. far. Zempl. Kopčany) zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55801
Strana: 362
Názov farnosti: Malčice
Citát: Item de Malcha solvit V.
Preklad: (Kňaz) z Malčic zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 55802
Strana: 362
Názov farnosti: Trhovište
Citát: Item de Lozon solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Ložína (teraz filiál. farnosti Trhovište) zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55803
Strana: 362
Názov farnosti: Žbince
Citát: Item de Cheb solvit V.
Preklad: (Kňaz) zo Žbiniec zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 55804
Strana: 362
Názov farnosti: Veľké Ozorovce
Citát: Item de Zubege solvit II.
Preklad: (Kňaz) zo Zbehňova (teraz filiál. far. Veľké Ozorovce) zaplatil 2 (groše).
_____________________________
ID: 55805
Strana: 362
Názov farnosti: Nižný Žipov
Citát: Item de Zanch solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) zo Stanče (teraz filiál. far. Nižný Žipov) zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 58651
Strana: 324
Názov farnosti: Nižný Žipov
Citát: Item Paulus Woyda solvit XV. grossos.
Preklad: (Kňaz) Pavol Woyda z Upora (teraz filiál. far. Nižný Žipov) zaplatil 15 grošov.
_____________________________