logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Monumenta Vaticana Slovaciae


Archidiakonát: ZemplínID: 51343
Strana: 249
Názov farnosti: Rad
Citát: Item Paulus sacerdos ecclesie Beate Virginis de Sinheusz XI. grossos.
Preklad: Kňaz Pavol z kostola Blahoslavenej Panny zo Svinice (teraz filiál. farnosti Rad) (zaplatil) 11 grošov.
_____________________________
ID: 51357
Strana: 250
Názov farnosti: Zemplínske Kopčany
Citát: Item N. sacerdos ecclesie Sancte Marie de Rascha iuratus solvit X. grossos.
Preklad: Kňaz Mikuláš z kostola Svätej Márie z Veľkých Raškoviec (teraz filiál. far. Zem. Kopčany) prísažne zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 51358
Strana: 250
Názov farnosti: Zemplínske Kopčany
Citát: Item Egidius sacerdos Sancti N. de Abraa solvit IIII. grossos.
Preklad: Kňaz Egidius z (kostola) Sv. Mikuláša z Oborína (teraz filiál. far. Zem. Kopčany) zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 51362
Strana: 250
Názov farnosti: Veľké Ozorovce
Citát: Item Cosmas sacerdos de Sancta Cruce iuratus solvit VI. grossos.
Preklad: Kňaz Cosmas z (kostola) Svätého Kríža zo Zemplínskej Teplice (teraz filiál. farnosti Veľké Ozorovce) prísažne zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 51363
Strana: 250
Názov farnosti: Budkovce
Citát: Item Emericus sacerdos ecclesie Sancti P. de Burha solvit VIII. grossos.
Preklad: Kňaz Imrich z kostola sv. Petra z farnosti Budkovce zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 51365
Strana: 250
Názov farnosti: Nižný Žipov
Citát: Item N. sacerdos ecclesie Sancti Panchracii de Vsip iuratus solvit X. grossos,
Preklad: Kňaz Mikuláš z kostola sv. Pankráca z Nižného Žipova prísažne zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 51366
Strana: 250
Názov farnosti: Brehov
Citát: Item Stephanus sacerdos Sancti Michaelis de Imar solvit IX. grossos.
Preklad: Kňaz Štefan z (kostola) sv. Michala z Brehova zaplatil 9 grošov.
_____________________________
ID: 51367
Strana: 250
Názov farnosti: Čerhov
Citát: Item Egidius sacerdos Sancti Michaelis de Coronha iuratus solvit III. grossos.
Preklad: Kňaz Egidius z (kostola) sv. Michala z Čerhova prísažne zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 51371
Strana: 250
Názov farnosti: Trebišov
Citát: Item Thomas sacerdos Sancti Spiritus de Paris iuratus solvit XVI. grossos.
Preklad: Kňaz Tomáš z (kostola) Sv. Ducha z Paričova (teraz filiál. farnosti Trebišov) prísažne zaplatil 16 grošov.
_____________________________
ID: 51372
Strana: 250
Názov farnosti: Zemplínsky Branč
Citát: Item Egidius sacerdos Sanctorum Cosme et Damyani de Vilhak solvit XVIII. grossos.
Preklad: Kňaz Egidius z (kostola) Svätých Kozmu a Damiána zo Zemplínskeho Branča zaplatil 18 grošov.
_____________________________
ID: 51373
Strana: 250
Názov farnosti: Soľ
Citát: Item Johannes sacerdos Beate Virginis de Zohud iuratus solvit III. grossos.
Preklad: Kňaz Ján z (kostola) Preblahoslavenej Panny de Zohud (z farnosti Soľ) prísažne zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 51374
Strana: 250
Názov farnosti: Nižný Žipov
Citát: Item Paulus sacerdos Sancti N. de Wper iuratus solvit X. grossos.
Preklad: Kňaz Pavol z (kostola) sv. Mikuláša z Nižného Žipova prísažne zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 51375
Strana: 250
Názov farnosti: Leles
Citát: Item Johannes sacerdos Sancti N. de Capanha iuratus solvit III. grossos.
Preklad: Kňaz Ján z (kostola) sv. Mikuláša z Lelesa prísažne zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 51376
Strana: 250
Názov farnosti: Boľ
Citát: Item Dyonisius sacerdos Omnium Sanctorum de Sonuk solvit IIII. grossos.
Preklad: Dyonýz, kňaz z (kostola) Všetkých Svätých zo Solničky (teraz filiál. far. Boľ) zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 51377
Strana: 250
Názov farnosti: Nižný Žipov
Citát: Item Paulus sacerdos ecclesie Sancte Crucis de Scaus iuratus solvit III. grossos et III. obulos.
Preklad: Pavol, kňaz z kostola Svätého Kríža z Nižného Žipova prísažne zaplatil 3 groše a 3 denáre.
_____________________________
ID: 51378
Strana: 250
Názov farnosti: Trebišov
Citát: Item Thomas sacerdos Sancti Martini de Mihlis iuratus solvit III. grossos.
Preklad: Tomáš, kňaz z (kostola) sv. Martina z Milhostova (teraz filiál. far. Trebišov) prísažne zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 51380
Strana: 250
Názov farnosti: Zemplínsky Branč
Citát: Item Stephanus sacerdos Sancti P. de Bzel iuratus solvit VIII. grossos.
Preklad: Štefan, kňaz z (kostola) sv. P. z Hrčeľa (teraz filiál. far. Zemplínsky Branč prísažne zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 51381
Strana: 250
Názov farnosti: Plechotice
Citát: Item Johannes sacerdos ecclesie Sancti Johannis ewangeliste de Poloste solvit VI. grossos.
Preklad: Ján, kňaz z kostola sv. Jána Krstiteľa z Plechotic zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 51382
Strana: 250
Názov farnosti: Zemplínsky Branč
Citát: Item Paulus sacerdos Sancti Martini de Barans solvit III. grossos.
Preklad: Pavol, kňaz z (kostola) sv. Martina zo Zemplínskeho Branča zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 51383
Strana: 250
Názov farnosti: Cejkov
Citát: Item Egidius sacerdos ecclesie Sancte Marie Magdalene de Ceh solvit XXVIII. grossos.
Preklad: Egidius, kňaz z kostola sv. Márie Magdaleny z Cejkova zaplatil 28 grošov.
_____________________________
ID: 51384
Strana: 251
Názov farnosti: Brehov
Citát: Item Stephanus sacerdos Sancti Michaelis de Nubrok solvit IIII. grossos.
Preklad: Štefan, kňaz z (kostola) sv. Michala z Brehova zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 51385
Strana: 251
Názov farnosti: Boťany
Citát: Item Michael sacerdos Sancti Michaelis de Bacian iuratus solvit X. grossos.
Preklad: Michal, kňaz z (kostola) sv. Michala z far. Boťany prísažne zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 51386
Strana: 251
Názov farnosti: Zemplínsky Branč
Citát: Item Albertus sacerdos Sancti N. iuratus solvit VIII. grossos.
Preklad: Albert, kňaz z (kostola) sv. Mikuláša prísažne zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 51387
Strana: 251
Názov farnosti: Boľ
Citát: Item Johannes sacerdos Sancti N. de Bol iuratus solvit VIII. grossos.
Preklad: Ján, kňaz z (kostola) sv. Mikuláša z far. Boľ prísažne zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 51389
Strana: 251
Názov farnosti: Trebišov
Citát: Item P. sacerdos ecclesie Beate Marie de Trebos iuratus solvit XXX. grossos.
Preklad: Peter, kňaz z kostola Blahoslavenej Márie z Trebišova prísažne zaplatil 30 grošov.
_____________________________
ID: 51390
Strana: 251
Názov farnosti: Nižný Žipov
Citát: Item Mathias abbas monasterii Sancti Petri ordinis Sancti Benedicti solvit VIII. grossos.
Preklad: Matej, opát z kláštora sv. Petra rádu sv. Benedikta zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 51391
Strana: 251
Názov farnosti: Nižný Žipov
Citát: Item P. sacerdos Beate Virginis de Kerelthe iuratus solvit VI. grossos.
Preklad: Peter, kňaz z (kostola) Preblahoslavenej Panny zo Zemplínskeho Klečenova (teraz filiál. farnosti Nižný Žipov) prísažne zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 51392
Strana: 251
Názov farnosti: Cejkov
Citát: Item Paulus sacerdos Beate Virginis de Cheyce iuratus solvit III. grossos.
Preklad: Pavol, kňaz z (kostola) Preblahoslavenej Panny z Cejkova prísažne zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 51393
Strana: 251
Názov farnosti: Streda nad Bodrogom
Citát: Item Egidius sacerdos Sancti Georgii de Zemplun solvit VIII. grossos.
Preklad: Egidius, kňaz z (kostola) sv. Juraja zo Stredy nad Bodrogom zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 51394
Strana: 251
Názov farnosti: Streda nad Bodrogom
Citát: Item Syxtus sacerdos Sancti Anthonii de Ladamath iuratus solvit III. grossos.
Preklad: Syxtus, kňaz z (kostola) sv. Antona z Ladmoviec (teraz filiál. far. Streda nad Bodrogom) prísažne zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 51395
Strana: 251
Názov farnosti: Rad
Citát: Item N. sacerdos ecclesie de Sancta Maria iuratus solvit VI. grossos.
Preklad: Mikuláš, kňaz z kostola sv. Márie pri Bodrogu (teraz filiál. farnosti Rad) prísažne zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 51396
Strana: 251
Názov farnosti: Kráľovský Chlmec
Citát: Item N. sacerdos de Sancta Trinitate de Helmech solvit XII. grossos.
Preklad: Mikuláš, kňaz z (kostola) sv. Trojice z Kráľovského Chlmca zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 51399
Strana: 251
Názov farnosti: Veľký Kamenec
Citát: Item Gregorius sacerdos Sancte Marie de Guerepcha solvit IIII. grossos.
Preklad: Gregor, kňaz z (kostola) sv. Márie Strážne-Krepša (teraz filiál. far. Veľký Kamenec zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 51401
Strana: 251
Názov farnosti: Veľké Trakany
Citát: Item P. sacerdos ecclesie Beate Marie de Tarchang iuratus solvit IX. grossos.
Preklad: Peter, kňaz z kostola Blahoslavenej Márie z Veľkých Trakan prísažne zaplatil 9 grošov.
_____________________________
ID: 51402
Strana: 251
Názov farnosti: Michalok
Citát: Item Petrus sacerdos Sanctorum Petri et Pauli de Lonha iuratus solvit VIII. grossos.
Preklad: Peter, kňaz z (kostola) sv. Petra a Pavla z far. Michalok prísažne zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 51405
Strana: 251
Názov farnosti: Veľký Kamenec
Citát: Item Bartholomeus sacerdos Sancti Georgii de Famacher solvit [III. grossos.]
Preklad: Bartolomej, kňaz z (kostola) sv. Juraja zo Somotora (teraz filiál. farnosti Veľký Kamenec) zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 51406
Strana: 251
Názov farnosti: Boťany
Citát: Item Paulus sacerdos Sancte Marie de Bachka iuratus solvit [VIII. grossos.]
Preklad: Pavol, kňaz z (kostola) sv. Márie z Bačky (teraz filiál. far. Boťany) prísažne zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 51598
Strana: 257
Názov farnosti: Trhovište
Citát: Item Thika sacerdos Sancti Nicodemi de villa Fur iuratus dixit valere decimam X. grossos et non ultra.
Preklad: Tyba, kňaz z (kostola) sv. Nikodema z Trhovišťa prísažne vypovedal, že jeho desiatok je 10 grošov a nie viac.
_____________________________
ID: 51599
Strana: 257
Názov farnosti: Michalovce
Citát: Item Nicolaus sacerdos de Missael iuratus solvit X. grossos.
Preklad: Mikuláš, kňaz z Michaloviec prísažne zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 51600
Strana: 257
Názov farnosti: Trhovište
Citát: Item Petrus sacerdos de Poydis iuratus solvit XI. grossos.
Preklad: Peter, kňaz z Pozdišoviec (teraz filiál. farnosti Trhovište) prísažne zaplatil 11 grošov.
_____________________________
ID: 51601
Strana: 257
Názov farnosti: Žbince
Citát: Item Paulus sacerdos de Chep iuratus solvit IX. grossos.
Preklad: Pavol, kňaz z far. Žbince prísažne zaplatil 9 grošov.
_____________________________
ID: 51602
Strana: 257
Názov farnosti: Sačurov
Citát: Item Laurentius sacerdos de Longo Campo iuratus solvit VIII. grossos.
Preklad: Vavrinec, kňaz z Dlhého Klčova (teraz filiál. far. Sačurov) prísažne zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 51603
Strana: 257
Názov farnosti: Vranov nad Topľou
Citát: Item Stephanus sacerdos de Chifa iuratus solvit X. grossos.
Preklad: Štefan, kňaz z Čičvy (teraz filiál. far. Vranov nad Topľou) prísažne zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 51604
Strana: 257
Názov farnosti: Trhovište
Citát: Item N. sacerdos de Lesan iuratus solvit VII. grossos.
Preklad: Mikuláš, kňaz z Lozina (teraz filiál. far. Trhovište) prísažne zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 51605
Strana: 257
Názov farnosti: Strážske
Citát: Item Paulus sacerdos de Barcho iuratus solvit VII. grossos.
Preklad: Pavol, kňaz z Brekova (teraz filiál. farnosti Strážske) prísažne zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 51606
Strana: 257
Názov farnosti: Soľ
Citát: Item Petrus sacerdos de Comaros iuratus solvit VII. grossos.
Preklad: Peter, kňaz z Komaran (teraz filiál. far. Soľ) prísažne zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 51607
Strana: 257
Názov farnosti: Vinné
Citát: Item Dyonisius sacerdos de Vina iuratus solvit VII. grossos.
Preklad: Dionýz, kňaz z Vinného prísažne zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 51608
Strana: 257
Názov farnosti: Zemplínske Kopčany
Citát: Item Jacobus sacerdos de Reguhro iuratus solvit VIII. grossos.
Preklad: Jakub, kňaz z Drahnova (teraz filiál. far. Zempl. Kopčany) prísažne zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 51609
Strana: 257
Názov farnosti: Budkovce
Citát: Item Benedictus sacerdos de Bucha iuratus solvit VII. grossos.
Preklad: Benedikt, kňaz z Budkoviec prísažne zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 51610
Strana: 257
Názov farnosti: Michalovce
Citát: Item Benedictus sacerdos de Lestemer iuratus solvit VII. grossos.
Preklad: Benedikt, kňaz z Lastomira (teraz filiál. far. Michalovce) prísažne zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 51611
Strana: 257
Názov farnosti: Michalovce
Citát: Item Marcus sacerdos de Missael iuratus solvit VII. grossos.
Preklad: Marek, kňaz z Michaloviec prísažne zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 51612
Strana: 257
Názov farnosti: Trhovište
Citát: Item Stephanus sacerdos de Morswa iuratus solvit VII. grossos.
Preklad: Štefan, kňaz z Moravan (teraz filiál. farnosti Trhovište) prísažne zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 51613
Strana: 257
Názov farnosti: Trhovište
Citát: Item Thomas sacerdos de Chos iuratus solvit VI. grossos.
Preklad: Tomáš, kňaz z Tušíc (teraz filiál. far. Trhovište) prísažne zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 51614
Strana: 257
Názov farnosti: Strážske
Citát: Item Stephanus sacerdos de Sancto Clemente iuratus solvit VI. grossos.
Preklad: Štefan, kňaz z (kostola) sv. Klementa z Pustého Čemerna (teraz filiál. far. Strážske) prísažne zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 51616
Strana: 257
Názov farnosti: Michalovce
Citát: Item Andreas sacerdos de Mizael iuratus solvit VI. grossos.
Preklad: Andrej, kňaz z Michaloviec prísažne zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 51618
Strana: 257
Názov farnosti: Humenné
Citát: Item Michael sacerdos de Sancto Petro de Humenna iuratus solvit X. grossos.
Preklad: Michal, kňaz z (kostola) sv. Petra z Humenného prísažne zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 51619
Strana: 257
Názov farnosti: Strážske
Citát: Item Symon sacerdos Omnium Sanctorum de Lesna iuratus solvit X. grossos.
Preklad: Šimon, kňaz z (kostola) Všetkých Svätých z Lesného (teraz filiál. farnosti Strážske) prísažne zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 51620
Strana: 257
Názov farnosti: Strážske
Citát: Item N. sacerdos sancte Helyzabeth de Semeruhe iuratus solvit VIII. grossos.
Preklad: Mikuláš, kňaz z (kostola) sv. Alžbety z Pustého Čemerna (teraz filiál. far. Strážske) prísažne zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 54122
Strana: 320
Názov farnosti: Trebišov
Citát: Primo Petrus de Terewesch solvit XXIIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Peter z Trebišova zaplatil 24 grošov.
_____________________________
ID: 54123
Strana: 320
Názov farnosti: Trebišov
Citát: Item Thomas de Paris solvit X. grossos.
Preklad: (Kňaz) Tomáš z Paričova (teraz filiál. far. Trebišov) zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 54124
Strana: 320
Názov farnosti: Soľ
Citát: Item Johannes de Cosuch solvit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) Ján z far. Soľ zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 54125
Strana: 320
Názov farnosti: Lastovce
Citát: Item Nicolaus de Lastha solvit VIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Mikuláš z Lastoviec zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 54126
Strana: 320
Názov farnosti: Čerhov
Citát: Item Egidius de Tuuenis solvit II. grossos.
Preklad: (Kňaz) Egidius z Veľkej Trny (teraz filiál. farnosti Čerhov) zaplatil 2 groše.
_____________________________
ID: 54127
Strana: 320
Názov farnosti: Zemplínsky Branč
Citát: Item Paulus de Barencz solvit II. grossos.
Preklad: (Kňaz) Pavol zo Zemplínskeho Branča zaplatil 2 groše.
_____________________________
ID: 54128
Strana: 320
Názov farnosti: Zemplínsky Branč
Citát: Item Egidius de Viwag solvit XX. grossos
Preklad: (Kňaz) Egidius z Novosadu (teraz filiál. far. Zemplínsky Branč) zaplatil 20 grošov.
_____________________________
ID: 54129
Strana: 320
Názov farnosti: Streda nad Bodrogom
Citát: Item Egidius de Zemlin solvit VI. grossos.
Preklad: (Kňaz) Egidius zo Zemplína (teraz filiál. far. Streda nad Bodrogom) zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 54130
Strana: 320
Názov farnosti: Streda nad Bodrogom
Citát: Item Syxtus de Ladamocz solvit II. grossos.
Preklad: (Kňaz) Syxtus z Ladmoviec (teraz filiál. farnosti Streda nad Bodrogom) zaplatil 2 groše.
_____________________________
ID: 54133
Strana: 320
Názov farnosti: Zemplínsky Branč
Citát: Item Albertus de Gertschol solvit VI. grossos.
Preklad: (Kňaz) Albert z Hrčeľa (teraz filiál. far. Zemplínsky Branč) zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 54134
Strana: 320
Názov farnosti: Nižný Žipov
Citát: Item Nicolaus de Isyp solvit VI. grossos.
Preklad: (Kňaz) Mikuláš z Nižného Žipova zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 54135
Strana: 320
Názov farnosti: Nižný Žipov
Citát: Item Paulus de Scencz solvit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) Pavol zo Stanče (teraz filiál. far. Nižný Žipov) zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 54136
Strana: 320
Názov farnosti: Plechotice
Citát: Item Georgius de Pellechte solvit II. grossos.
Preklad: (Kňaz) Juraj z Plechotic zaplatil 2 groše.
_____________________________
ID: 54137
Strana: 320
Názov farnosti: Veľké Ozorovce
Citát: Item Cosmas de Sancta Cruce solvit VI. grossos.
Preklad: (Kňaz) Cosmas zo Sv. Kríža zo Zemplínskej Teplice (teraz filiál. far. Veľké Ozorovce) zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 54138
Strana: 320
Názov farnosti: Veľké Ozorovce
Citát: Item Johannes de Azar solvit VIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Ján z far. Veľké Ozorovce zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 54139
Strana: 320
Názov farnosti: Cejkov
Citát: Item Egidius de Seczher solvit XXIIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Egidius z Cejkova zaplatil 24 grošov.
_____________________________
ID: 54140
Strana: 320
Názov farnosti: Cejkov
Citát: Item Laurentius de Bary solvit II. grossos.
Preklad: (Kňaz) Vavrinec z Bary (teraz filiál. far. Cejkov) zaplatil 2 groše.
_____________________________
ID: 54141
Strana: 320
Názov farnosti: Cejkov
Citát: Item Ladomerius de Jestrab solvit VI. grossos.
Preklad: (Kňaz) Ladomerius zo Zemplinského Jastrabia (teraz filiál. farnosti Cejkov) zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 54142
Strana: 320
Názov farnosti: Brehov
Citát: Item Stephanus de Ybreg solvit IIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Štefan z Brehova zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 54226
Strana: 323
Názov farnosti: Cejkov
Citát: Item dominus Petrus Casparii archidiaconatu de Zemlin solvit III. marcas.
Preklad: Pán Peter Casparii (kňaz) archidiakonátu v Zemplíne (teraz filiál. far. Cejkov) zaplatil 3 marky.
_____________________________
ID: 54228
Strana: 323
Názov farnosti: Boťany
Citát: Quorum primus est dominus Michael vicearchidyaconus de Bathian iuratus solvit XII. grossos.
_____________________________
ID: 54229
Strana: 323
Názov farnosti: Kráľovský Chlmec
Citát: Item Nicolaus de Helmech iuratus solvit X. grossos.
Preklad: (Kňaz) Mikuláš z Kráľovského Chlmca prísažne zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 54230
Strana: 323
Názov farnosti: Solomonovo(Ukrajina)
Citát: Item Benedictus vicarius de Salmon pro fratre suo Marco sacerdote de medio sublato solvit XXIIII. grossos.
_____________________________
ID: 54236
Strana: 323
Názov farnosti: Cejkov
Citát: Item dominus vicearchidiaconus de Zemlin solvit XVII. grossos.
Preklad: Pán vicearchidiakon zo Zemplína (teraz filiál. farnosti Cejkov) zaplatil 17 grošov.
_____________________________
ID: 54238
Strana: 323
Názov farnosti: Kráľovský Chlmec
Citát: Item Nicolaus de Zechses solvit XII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Mikuláš zo Svätuše (teraz filiál. far. Kráľovský Chlmec) zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 54239
Strana: 323
Názov farnosti: Veľké Trakany
Citát: Item Clemens de Beel solvit XII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Klement z Bielu (teraz filiál. far. Veľké Trakany) zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 54240
Strana: 323
Názov farnosti: Boľ
Citát: Item Johannes de Bol solvit X. grossos.
Preklad: (Kňaz) Ján z Boľa zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 54243
Strana: 323
Názov farnosti: Veľké Trakany
Citát: Item Petrus de Tarkan solvit X. grossos.
Preklad: (Kňaz) Peter z Veľkých Trakan zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 54246
Strana: 323
Názov farnosti: Veľký Kamenec
Citát: Item Gregorius de Gerebse solvit IIII. grossos. |
Preklad: (Kňaz) Gregor zo Strážneho-Krepše (teraz filiál. farnosti Veľký Kamenec) zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 54247
Strana: 323
Názov farnosti: Veľký Kamenec
Citát: Item Demetrius de Kunesdi solvit IIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Demeter z Veľkého Kamenca zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 54248
Strana: 323
Názov farnosti: Veľký Kamenec
Citát: Item Bartha de Zamathov solvit IIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Bárta zo Somotora (teraz filiál. far. Veľký Kamenec) zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 54249
Strana: 323
Názov farnosti: Boťany
Citát: Item Paulus de Bachka solvit X. grossos.
Preklad: (Kňaz) Pavol z Bačky (teraz filiál. far. Boťany) zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 54250
Strana: 323
Názov farnosti: Leles
Citát: Item Johannes de Kapana solvit IIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Ján z Kapony (teraz filiál. far. Leles) zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 54251
Strana: 323
Názov farnosti: Boľ
Citát: Item Dyonisius de Zolmik solvit V. grossos.
Preklad: (Kňaz) Dionýz zo Solničky (teraz filiál. far. Boľ) zaplatil 5 grošov.
_____________________________
ID: 54252
Strana: 323
Názov farnosti: Streda nad Bodrogom
Citát: Item dominus Andreas de Zeredey solvit X. grossos.
Preklad: Pán Andrej zo Stredy nad Bodrogom zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 54253
Strana: 323
Názov farnosti: Streda nad Bodrogom
Citát: Item Johannes de eadem solvit X. grossos.
Preklad: (Kňaz) Ján zo Stredy nad Bodrogom tiež zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 54254
Strana: 323
Názov farnosti: Rad
Citát: Item Nicolaus de Zemaria solvit IIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Mikuláš zo Svätej Márie pri Bodrogu (teraz filiál. far. Rad) zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 54255
Strana: 323
Názov farnosti: Michalok
Citát: Item Petrus de Lona solvit VIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Peter z Merníka (teraz filiál. farnosti Michalok) zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 54256
Strana: 323
Názov farnosti: Nižný Žipov
Citát: Item Petrus de Kerecschen solvit V. grossos.
Preklad: (Kňaz) Peter zo Zemplínskeho Klečenova (teraz filiál. far. Nižný Žipov) zaplatil 5 grošov.
_____________________________
ID: 54257
Strana: 324
Názov farnosti: Nižný Žipov
Citát: Item Paulus de Vpor solvit VIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Pavol z Upora (teraz filiál. far. Nižný Žipov) zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 54263
Strana: 324
Názov farnosti: Trhovište
Citát: Item Nicolaus de Wosar iuratus solvit V. grossos.
Preklad: (Kňaz) Mikuláš z Trhovišťa prísažne zaplatil 5 grošov.
_____________________________
ID: 54410
Strana: 328
Názov farnosti: Trhovište
Citát: Et primo Petrus de Pasdich solvit XII. grossos.
Preklad: A prvý raz (kňaz) Peter z Pozdišoviec (teraz filiál. farnosti Trhovište) zaplatil 12 grošov.
_____________________________