logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Monumenta Vaticana Slovaciae


Archidiakonát: UžhorodID: 51344
Strana: 249
Názov farnosti: Ruská
Citát: Item Johannes sacerdos ecclesie Omnium Sanctorum de Galuk solvit XI. grossos.
Preklad: Kňaz Ján z kostola Všetkých svätých v Ruskej zaplatil 11 grošov.
_____________________________
ID: 51641
Strana: 258
Názov farnosti: Ruská
Citát: Item Abraam sacerdos de Nika iuratus solvit XXIIII. grossos.
Preklad: Abraham, kňaz z far. Ruská prísažne zaplatil 24 grošov.
_____________________________
ID: 51643
Strana: 258
Názov farnosti: Tarnovce(Ukrajina)
Citát: Item Gregorius sacerdos de Cornold iuratus solvit XII. grossos.
Preklad: Gregor, kňaz z Tarnoviec (Ukrajina) prísažne zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 51644
Strana: 258
Názov farnosti: Užhorod(Ukrajina)
Citát: Item Michael sacerdos de Hunwere iuratus solvit XXII. grossos.
Preklad: Michal, kňaz z Užhorodu (Ukrajina) prísažne zaplatil 22 grošov.
_____________________________
ID: 51647
Strana: 258
Názov farnosti: Pavlovce nad Uhom
Citát: Item Abraam sacerdos de Curcira iuratus solvit X. grossos.
Preklad: Abraham, kňaz zo Stretavy (teraz filiál. far. Pavlovce nad Uhom) prísažne zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 51648
Strana: 258
Názov farnosti: Bohdanovce
Citát: Item Petrus.sacerdos [de] Rakus iuratus solvit X. grossos.
Preklad: Peter, kňaz z Rákoša (teraz filiál. far. Bohdanovce) prísažne zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 51649
Strana: 258
Názov farnosti: Beša
Citát: Item Blasius sacerdos de Bes iuratus solvit VI. grossos.
Preklad: Blažej, kňaz z Beše prísažne zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 51651
Strana: 258
Názov farnosti: Ruská
Citát: Item N. sacerdos de Selemens IIII. gnossos.
Preklad: Mikuláš, kňaz z Veľkých Slemeniec (teraz filiál. farnosti Ruská) (zaplatil) 4 groše.
_____________________________
ID: 51652
Strana: 258
Názov farnosti: Senné
Citát: Item P. de Senua iuratus solvit VIII. grossos.
Preklad: (Peter), kňaz z far. Senné prisažne zaplatil 8 grošov.
_____________________________
ID: 51653
Strana: 258
Názov farnosti: Veľké Kapušany
Citát: Item Johannes sacerdos de Copdvis iuratus solvit LVI. grossos.
Preklad: Ján, kňaz z Veľkých Kapušian prísažne zaplatil 56 grošov.
_____________________________
ID: 51654
Strana: 258
Názov farnosti: Časlovce(Ukrajina)
Citát: Item Marcellus sacerdos de Chistols iuratus solvit X. grossos.
Preklad: Marcel, kňaz z Časloviec (Ukrajina) prísažne zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 51655
Strana: 258
Názov farnosti: Tibava
Citát: Item Martinus de Tiba sacerdos iuratus solvit IX. grossos.
Preklad: Martin, kňaz z Tibavy prísažne zaplatil 9 grošov.
_____________________________
ID: 51656
Strana: 258
Názov farnosti: Čičarovce
Citát: Item Paulus sacerdos de Keris iuratus solvit V. grossos.
Preklad: Pavol, kňaz z Krišovskej Lieskovej (teraz fil. Čičaroviec) prísažne zaplatil 5 grošov.
_____________________________
ID: 51659
Strana: 259
Názov farnosti: Ruská
Citát: Item Andreas sacerdos de Matirhs iuratus solvit VII. grossos.
Preklad: Andrej, kňaz z Matoviec (teraz filiál. far. Ruská) prísažne zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 51661
Strana: 259
Názov farnosti: Pavlovce nad Uhom
Citát: Item Vitus sacerdos de Panloch iuratus solvit XII. grossos.
Preklad: Vitus, kňaz z Pavloviec nad Uhom prísažne zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 51662
Strana: 259
Názov farnosti: Čičarovce
Citát: Item Johannes de Checher iuratus solvit X. grossos.
Preklad: Ján, (kňaz) z Čičaroviec prísažne zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 54350
Strana: 326
Názov farnosti: Veľké Kapušany
Citát: Et primo dominus Benedictus de Kopus iuratus solvit XLVIII. grossos.
Preklad: Na prvom mieste pán Dominik z Kapušian prísažne zaplatil 48 grošov.
_____________________________
ID: 54351
Strana: 326
Citát: Hec sunt nomina sacerdotum de eodem archidyaconatu non iurati sed iurandi.
_____________________________
ID: 54353
Strana: 326
Názov farnosti: Pavlovce nad Uhom
Citát: Item Abraam de Zeretna misit iurandus X. grossos.
Preklad: (Kňaz) Abraham zo Stretavy (teraz filiál. farnosti Pavlovce nad Uhom) prísažne poslal 10 grošov.
_____________________________
ID: 54354
Strana: 326
Názov farnosti: Tarnovce(Ukrajina)
Citát: Item Gregorius de Tornez misit similiter XII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Gregor z Tarnoviec (Ukrajina) poslal podobným spôsobom 12 grošov.
_____________________________
ID: 54355
Strana: 326
Názov farnosti: Tibava
Citát: Item Martinus de Tuba misit similiter VIIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Martin z Tibavy poslal podobným spôsobom 9 grošov.
_____________________________
ID: 54356
Strana: 326
Názov farnosti: Časlovce(Ukrajina)
Citát: Item Paulus de Zcaczdocz misit X. grossos.
Preklad: (Kňaz) Pavol z Časloviec (Ukrajina) poslal 10 grošov.
_____________________________
ID: 54358
Strana: 326
Názov farnosti: Beša
Citát: Item Paulus de Betsch misit VI. grossos.
Preklad: (Kňaz) Pavol z Beše poslal 6 grošov.
_____________________________
ID: 54359
Strana: 326
Názov farnosti: Čičarovce
Citát: Item Petrus de Keriz misit III. grossos.
Preklad: (Kňaz) Peter z Križan (teraz filiál. far. Čičarovce) poslal 3 groše.
_____________________________
ID: 54360
Strana: 326
Názov farnosti: Ruská
Citát: Item Andreas de Mathoz misit VII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Andrej z Matoviec (teraz filiál. far. Ruská) poslal 7 grošov.
_____________________________
ID: 54361
Strana: 326
Názov farnosti: Surty(Ukrajina)
Citát: Item Andreas de Scuta misit VIIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Andrej zo Surty (Ukrajina) poslal 9 grošov.
_____________________________
ID: 54362
Strana: 326
Názov farnosti: Ruská
Citát: Item Abraam de Rozka misit XXIIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Abraham z Ruskej poslal 24 grošov.
_____________________________
ID: 54363
Strana: 327
Názov farnosti: Senné
Citát: Item Andreas de Zinuar misit IIII. grossos.
Preklad: (Kňaz) Andrej zo Senného poslal 4 groše.
_____________________________
ID: 54365
Strana: 327
Názov farnosti: Užhorod(Ukrajina)
Citát: Item Michael de Hungwar iuratus solvit XX. grossos.
Preklad: (Kňaz) Michal z Užhorodu (Ukrajina) prísažne zaplatil 20 grošov.
_____________________________
ID: 54368
Strana: 327
Názov farnosti: Nižná Myšľa
Citát: Nota, quod dominus prepositus Petrus de Misle pro decimis papalibus secundi anni iuratus solvit XII. marcas, marcam cum XLVIII. grossis computando.
Preklad: Poznamenávame, že pán prepošt Peter z Myšle ako pápežský desiatok v druhom roku prísažne zaplatil 12mariek, keď počítame 48 grošov za marku.
_____________________________
ID: 55277
Strana: 350
Názov farnosti: Beša
Citát: Primo de Bors solvit III.
Preklad: Na prvom mieste (kňaz) z Beše zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55278
Strana: 350
Názov farnosti: Čičarovce
Citát: Item de Checher solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Čičaroviec zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55279
Strana: 350
Názov farnosti: Veľké Kapušany
Citát: Item de Copus solvit XVI.
Preklad: (Kňaz) z Veľkých Kapušian zaplatil 16 (grošov).
_____________________________
ID: 55280
Strana: 350
Názov farnosti: Pavlovce nad Uhom
Citát: Item de Zirutwa solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) zo Stretavy (teraz fil. far. Pavlovce nad Uhom) zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55281
Strana: 350
Názov farnosti: Senné
Citát: Item de Zinua solvit II.
Preklad: (Kňaz) zo Senného zaplatil 2 (groše).
_____________________________
ID: 55282
Strana: 350
Názov farnosti: Pavlovce nad Uhom
Citát: Item de Palouch solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Pavloviec nad Uhom zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55284
Strana: 350
Názov farnosti: Tarnovce(Ukrajina)
Citát: Item de Tornoncha solvit V.
Preklad: (Kňaz) z Tarnoviec (Ukrajina) zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 55286
Strana: 350
Názov farnosti: Tibava
Citát: Item de Tysia solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Tibavy zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55287
Strana: 350
Názov farnosti: Užhorod(Ukrajina)
Citát: Item de Hunguar solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Užhorodu (Ukrajina) zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55289
Strana: 350
Názov farnosti: Rákosín(Ukrajina)
Citát: Item de Kakus solvit V.
Preklad: (Kňaz) z Rákosína (Ukrajina) zaplatil 5 (grošov).
_____________________________
ID: 55290
Strana: 350
Názov farnosti: Veľká Dobroň (Ukrajina)
Citát: Item de Dobrum.
Preklad: Tiež (kňaz) z Veľkej Dobrone (Ukrajina).
_____________________________
ID: 55292
Strana: 350
Názov farnosti: Surty(Ukrajina)
Citát: Item de Scrute solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) zo Surty (Ukrajina) zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55294
Strana: 350
Názov farnosti: Ruská
Citát: Item de Zelemench solvit II.
Preklad: (Kňaz) z Veľkých Slemeniec (teraz fil. far. Ruská) zaplatil 2 (groše).
_____________________________
ID: 55295
Strana: 350
Názov farnosti: Ruská
Citát: Item de Kestolch solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Ruskej - Krížovce zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55296
Strana: 350
Názov farnosti: Ruská
Citát: Item de Ruska solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Ruskej zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 55925
Strana: 365
Názov farnosti: Beša
Citát: Primo de Bes solvit III. grossos.
Preklad: Na prvom mieste (kňaz) z Beše zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 55926
Strana: 365
Názov farnosti: Čičarovce
Citát: Item de Checher solvit VI.
Preklad: (Kňaz) z Čičaroviec zaplatil 6 (grošov).
_____________________________
ID: 55927
Strana: 365
Názov farnosti: Veľké Kapušany
Citát: Item de Kopus solvit XXIIII.
Preklad: (Kňaz) z Veľkých Kapušian zaplatil 24 (grošov).
_____________________________
ID: 55928
Strana: 365
Názov farnosti: Senné
Citát: Item de Zitua solvit VII.
Preklad: (Kňaz) zo Stretavy (teraz filiál. far. Senné) zaplatil 7 (grošov).
_____________________________
ID: 55929
Strana: 366
Názov farnosti: Senné
Citát: Item de Zinua solvit III.
Preklad: (Kňaz) zo Senného zaplatil 3 (groše).
_____________________________
ID: 55930
Strana: 366
Názov farnosti: Pavlovce nad Uhom
Citát: Item de Poloch solvit VIII.
Preklad: (Kňaz) z Pavloviec nad Uhom zaplatil 8 (grošov).
_____________________________
ID: 55932
Strana: 366
Názov farnosti: Tarnovce(Ukrajina)
Citát: Ttem de Tornocha solvit VIII.
Preklad: (Kňaz) z Tarnoviec (Ukrajina) zaplatil 8 (grošov).
_____________________________
ID: 55934
Strana: 366
Názov farnosti: Tibava
Citát: Ttem de Thiba solvit VII.
Preklad: (Kňaz) z Tibavy zaplatil 7 (grošov).
_____________________________
ID: 55935
Strana: 366
Názov farnosti: Užhorod(Ukrajina)
Citát: Item de Hungwar solvit II.
Preklad: (Kňaz) z Užhorodu (Ukrajina) zaplatil 2 (groše).
_____________________________
ID: 55937
Strana: 366
Názov farnosti: Rákosín(Ukrajina)
Citát: Ttem de Rakus solvit.
Preklad: (Kňaz) z Rákosína (Ukrajina) zaplatil.
_____________________________
ID: 55938
Strana: 366
Názov farnosti: Veľká Dobroň (Ukrajina)
Citát: Ttem de Dobron solvit IIII.
Preklad: (Kňaz) z Veľkej Dobrone (Ukrajina) zaplatil 4 (groše).
_____________________________
ID: 55942
Strana: 366
Názov farnosti: Ruská
Citát: Ttem de Zelemench solvit II.
Preklad: (Kňaz) z Veľkých Slemeniec (teraz filiál. farnosti Ruská) zaplatil 2 (groše).
_____________________________
ID: 55943
Strana: 366
Názov farnosti: Časlovce(Ukrajina)
Citát: Ttem de Kestolch.
Preklad: Tiež (kňaz) z Časloviec (Ukrajina).
_____________________________
ID: 55944
Strana: 366
Názov farnosti: Ruská
Citát: Item de Ruska solvit VIII.
Preklad: (Kňaz) z Ruskej zaplatil 8 (grošov).
_____________________________
ID: 62170
Strana: 326
Názov farnosti: Čičarovce
Citát: Item Johannes de Checher iuratus solvit VIII. grossos.
Preklad: Ján z Čičaroviec prísažne zaplatil 8 grošov.
_____________________________