logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Monumenta Vaticana Slovaciae


Archidiakonát: TekovID: 49953
Strana: 188
Názov farnosti: Sľažany
Citát: Item Stephanus sacerdos Sancti Martini iuratus dixit non credere valere [suum beneficium]| ultra marcam et mediam, solvit IX. grossos.
Preklad: Štefan, kňaz (kostola) sv. Martina (v Martine nad Žitavou, teraz filiálka farnosti Sľažany), prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako marka a pol, zaplatil 9 grošov.
_____________________________
ID: 49954
Strana: 188
Názov farnosti: Zlaté Moravce
Citát: Item Henricus sacerdos de Marani iuratus dixit non credere valere suum beneficium ultra V. marcas, solvit XXX. grossos.
Preklad: Henrich, kňaz zo Zlatých Moraviec, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako 5 mariek, zaplatil 30 grošov.
_____________________________
ID: 49955
Strana: 188
Názov farnosti: Hliník nad Hronom
Citát: Item Petrus Sancti Martini de Gelenek iuratus dixit non valere suum beneficium ultra duas marcas, solvit XII. grossos.
Preklad: Štefan, kňaz (kostola) sv. Martina v Hliníku nad Hronom, prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako dve marky, zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 49956
Strana: 188
Názov farnosti: Žemliare
Citát: Item Georgius sacerdos Sancte Marie Virginis iuratus dixit beneficium suum non valere ultra unam marcam, solvit VI. grossos.
Preklad: Juraj, kňaz (kostola) Presvätej Márie Panny (v Žemliaroch), prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako marka, zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 49957
Strana: 188
Názov farnosti: Žemliare
Citát: Item Johannes sacerdos Sancti Georgii iuratus dixit non credere beneficium valere ultra duas marcas, solvit XII. grossos.
Preklad: Ján, kňaz (kostola) sv. Juraja (v Jure nad Hronom, teraz filiálka Žemliarov), prísažne vyhlásil, že jeho benefícium nie je viac ako dve marky, zaplatil 12 grošov.
_____________________________