logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Monumenta Vaticana Slovaciae


Archidiakonát: TrenčínID: 50122
Strana: 199
Názov farnosti: Beckov
Citát: Item Paulus sacerdos de Coludog ( Bolondvg )iuratus solvit mediam marcam ratione sue plebanie, et est sui archidyaconatus.
Preklad: Pavol, kňaz v Beckove, prísažne zaplatil pol marky za svoje benefícium, je vo svojom archiakonáte (Trenčín).
_____________________________
ID: 50123
Strana: 199
Názov farnosti: Trenčianska Turná
Citát: Item Clemens sacerdos de Bur (Bir) iuratus de credulitate solvit XVII grossos.
Preklad: Kliment, kňaz vo Veľkých Bierovciach (podľa Schem. 1978 fil. far. Trenčianska Turná), prísažne (kvôli dôverihodnosti) zaplatil 17 grošov
_____________________________
ID: 50124
Strana: 199
Názov farnosti: Soblahov
Citát: [Item Conradus] de Sabula iuratus solvit X. grossos pro decima.
Preklad: Konrád zo Soblahova prísažne zaplatil 10 grošov ako desiatok.
_____________________________
ID: 50125
Strana: 199
Názov farnosti: Trenčín
Citát: [Item Geor]gius de Stionihino (Trinsinio) iuratus solvit mediam marcam.
Preklad: Juraj z Trenčína prísažne zaplatil pol marky.
_____________________________
ID: 50126
Strana: 199
Názov farnosti: Drietoma
Citát: Item Wolphinus ( Wlulinus) dictus Lupus [de Bremmitorio] (2) iuratus solvit VI. grossos. 2 Deest registro.
Preklad: Wolphinus z Kostolnej (teraz fil. Drietomy) prísažne zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50127
Strana: 199
Názov farnosti: Bošáca
Citát: Item Marcus de Omnibus Sanctis solvit VI. grossos.
Preklad: Marek z (kostola) Všetkých Svätých zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50128
Strana: 199
Názov farnosti: Dobrá (pri Trenčíne)
Citát: Item Thomas vicearchidyaconus Sancte Crucis iuratus solvit XII. grossos.
Preklad: Tomáš, vicearchidiakon z (kostola) Svätého Kríža prísažne zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 50129
Strana: 199
Názov farnosti: Motešice
Citát: [Item Johannes de Dobrusa] iuratus solvit XII. grossos.
Preklad: Ján z Dobrašova, časť Metešíc, prísažne zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 50130
Strana: 199
Názov farnosti: Ilava
Citát: [Item N. de Leua iuratus] solvit XIII. grossos.
Preklad: Mikuláš z Ilavy prísažne zaplatil 13 grošov.
_____________________________
ID: 50131
Strana: 199
Názov farnosti: Košeca
Citát: [Item N. de Costa iuratus], ut supra, solvit XXIII. grossos.
Preklad: Mikuláš z Košece prísažne, ako predchádzajúci, zaplatil 23 grošov.
_____________________________
ID: 50132
Strana: 199
Názov farnosti: Visolaje
Citát: [Item Petrus de] Visspola (Vissola) iuratus solvit X. grossos.
Preklad: Peter z Visolají prísažne zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 50133
Strana: 199
Názov farnosti: Slopná
Citát: [Item Valentinus plebanus de] Solempna ( Solepua)iuratus solvit V. grossos.
Preklad: Valentín zo Slopnej prísažne zaplatil 5 grošov.
_____________________________
ID: 50134
Strana: 199
Názov farnosti: Podskalie
Citát: [Item Mathias de Nada]s iuratus solvit X. grossos.
Preklad: Matej z Podskalia prísažne zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 50135
Strana: 199
Názov farnosti: Kysucké Nové Mesto
Citát: [Item Petrus de Radela iuratus] solvit VI. grossos.
Preklad: Peter z Radole prísažne zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50136
Strana: 199
Názov farnosti: Varín
Citát: [Item Sebastianus de Varna plebanus] iuratus solvit XVII. grossos.
Preklad: Sebastián z Varína prísažne zaplatil 17 grošov.
_____________________________
ID: 50137
Strana: 199
Názov farnosti: Lietava
Citát: [Item Petrus plebanus de Tiptua iuratus] solvit VI. grossos.
Preklad: Peter z Lietavy prísažne zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50138
Strana: 199
Názov farnosti: Žilina
Citát: [Item Clemens plebanus et vicearchidyaconus de Silna] solvit pro decima [XXIII. grossos].
Preklad: Kliment, kňaz a vicearchidiakon zo Žiliny, zaplatil ako desiatok 23 grošov.
_____________________________
ID: 50139
Strana: 200
Názov farnosti: Domaniža
Citát: [Item Nicolaus de Domanisa iuratus, ut supra, solvit] VI. grossos, [et est plebanus dicti loci].
Preklad: Mikuláš z Domaniže prísažne, ako predchádzajúci, zaplatil 6 grošov a je kňaz uvedeného miesta.
_____________________________
ID: 50140
Strana: 200
Názov farnosti: Teplička nad Váhom
Citát: [Item Michael de Toplisa solvit VII.] grossos, [et est plebanus dicti loci]. Sumpma huius pagine XLII. marce, XL. grossi.
Preklad: Michal z Tepličky nad Váhom zaplatil 7 grošov a je kňaz uvedeného miesta. Súčet na tejto strane je 42 mariek a 40 grošov.
_____________________________
ID: 50141
Strana: 200
Názov farnosti: Bytča
Citát: (Fol. 72b. col. II.) Item Stephanus de Puta (Bitsa) iuratus solvit XII. grossos.
Preklad: Štefan z Bytče prísažne zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 50142
Strana: 200
Názov farnosti: Dolný Hričov
Citát: Item Paulus de Enso ( Heriso) iuratus solvit VI. grossos.
Preklad: Pavol z Hričova prísažne zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50143
Strana: 200
Názov farnosti: Udiča
Citát: Item Thomas de Edisa ( Hodisa) iuratus solvit VÍ. grossos, est plebanus.
Preklad: Tomáš z Udiče prísažne zaplatil 6 grošov a je kňaz.
_____________________________
ID: 50144
Strana: 200
Názov farnosti: Jasenica
Citát: Item Elyas de Jatensia ( Jasencia)iuratus solvit V. grossos.
Preklad: Eliáš z Jasenice prísažne zaplatil 5 grošov.
_____________________________
ID: 50145
Strana: 200
Názov farnosti: Považská Bystrica
Citát: Item Paulus de Bistense ( Bisterse) iuratus solvit XVII. grossos.
Preklad: Pavol z Považskej Bystrice prísažne zaplatil 17 grošov.
_____________________________
ID: 50146
Strana: 200
Názov farnosti: Púchov
Citát: Item Meta dictus Poho iuratus solvit VI. grossos.
Preklad: Meta z Púchova prísažne zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50147
Strana: 200
Názov farnosti: Horné Kočkovce - Púchov II.
Citát: Item Paulus de Hetlak (Hochak) iuratus solvit VI. grossos.
Preklad: Pavol z Horných Kočkoviec prísažne zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50148
Strana: 200
Názov farnosti: Lednica
Citát: Item Gerardus de Lauist iuratus solvit VI. grossos.
Preklad: Gerardus z Lednice prísažne zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50149
Strana: 200
Názov farnosti: Pruské
Citát: Item Symon de Presca (Prusca) iuratus solvit VI. grossos.
Preklad: Šimon z Pruského prísažne zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50150
Strana: 200
Názov farnosti: Nemšová
Citát: Item Bonus de Vesna (Nesna) iuratus solvit VI. grossos.
Preklad: Bonus z Nemšovej prísažne zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50151
Strana: 200
Názov farnosti: Dolná Súča
Citát: Item Petrus de Sursa (Sucsa) iuratus solvit VI. grossos.
Preklad: Peter z Dolnej Súče prísažne zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50152
Strana: 200
Názov farnosti: Skalka nad Váhom
Citát: Item Nicolaus de Sancto Americo iuratus solvit II. grossos.
Preklad: Mikuláš zo Skalky nad Váhom prísažne zaplatil 2 groše.
_____________________________
ID: 50153
Strana: 200
Názov farnosti: Adamovské Kochanovce
Citát: Item dictus Lupus de Sancto Petro iuratus solvit VII. grossos.
Preklad: Lupus z Kochanoviec, časť Adamovských Kochanoviec, prísažne zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 50154
Strana: 200
Názov farnosti: Malá Hradná
Citát: Item solvit dominus Stephanus lector Nitriensis predictus nomine sacerdotum
Preklad: V mene kňazov zaplatil pán Štefan, nitriansky lektor.
_____________________________
ID: 50156
Strana: 200
Názov farnosti: Nitra (dolné mesto)
Citát: Primo Farcasius Sancti Michaeiis iuratus solvit XII. grossos.
Preklad: Na prvom mieste Farcasius z kostola sv. Michala prísažne zaplatil 12 grošov.
Poznámka DKI: v Nitre
_____________________________
ID: 50157
Strana: 200
Názov farnosti: Nitra (dolné mesto)
Citát: Item Andreas Sancti Jacobi iuratus solvit XVII. grossos.
Preklad: Andrej z Nitry prísažne zaplatil 17 grošov.
Poznámka DKI: Kostol sv. Jakuba.
_____________________________
ID: 50158
Strana: 200
Názov farnosti: Nitra (dolné mesto)
Citát: Item Johannes de Monte [Beate Virginis] ! plebanus iuratus solvit X. grossos. 1 Deest registro.
Preklad: Ján, kňaz z Vrchu Panny Márie (Nitra) prísažne zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 50159
Strana: 200
Názov farnosti: Nitra (dolné mesto)
Citát: Item Petrus Sancti Regis plebanus iuratus solvit IIII. grossos.
Preklad: Peter, kňaz kostola sv. Štefana Kráľa (Nitra), prísažne zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 50160
Strana: 200
Názov farnosti: Pohranice
Citát: Item dictus Sicta (Signa) plebanus de Podag ( Bodac) iuratus solvit XVII. grossos.
Preklad: Sicta, kňaz z Dolných Obdokoviec (teraz filiálka Pohraníc) zaplatil 17 grošov.
_____________________________
ID: 50161
Strana: 200
Názov farnosti: Nitra (dolné mesto)
Citát: Item Valentinus Sancti Martini plebanus iuratus solvit VI. grossos.
Preklad: Valentín, kňaz kostola sv. Martina (Chrenová, časť Nitry), prísažne zaplatil 6 grošov.
_____________________________
ID: 50162
Strana: 200
Názov farnosti: Skačany
Citát: Item Samson plebanus de Cathan (Scachan) iuratus solvit XIIII. grossos.
Preklad: Samson, kňaz kostola v Skačanoch, prísažne zaplatil 14 grošov.
_____________________________
ID: 50163
Strana: 200
Názov farnosti: Žabokreky nad Nitrou
Citát: Item Clemens plebanus de Sabaguerec iuratus solvit XIIII. grossos.
Preklad: Kliment, kňaz (kostola) v Žabokrekoch, prísažne zaplatil 14 grošov.
_____________________________
ID: 50164
Strana: 200
Názov farnosti: Veľké Bielice
Citát: Item dictus Soc (Solt) de Bilec (Bileti) plebanus iuratus solvit IIII. grossos.
Preklad: Solt, kňaz (kostola) vo Veľkých Bieliciach prísažne zaplatil 4 groše.
_____________________________
ID: 50165
Strana: 200
Názov farnosti: Veľké Chlievany
Citát: Item Petrus de Pyspeki plebanus iuratus solvit XIIII. grossos.
Preklad: Peter, kňaz (kostola) v Biskupiciach, časť Bánoviec nad Bebravou, prísažne zaplatil 14 grošov.
_____________________________
ID: 50166
Strana: 200
Názov farnosti: Bánovce nad Bebravou
Citát: Item Johannes de Ban plebanus iuratus solvit XIIII. grossos.
Preklad: Ján, kňaz (kostola) v Bánovciach nad Bebravou, prísažne zaplatil 14 grošov.
_____________________________
ID: 50167
Strana: 200
Názov farnosti: Malá Hradná
Citát: Item Martinus de Granna plebanus iuratus solvit X. grossos.
Preklad: Martin, kňaz (kostola) v Malej Hradnej, prísažne zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 50168
Strana: 200
Názov farnosti: Uhrovec
Citát: Item Jacobus plebanus de Hengrat (Hongrot) iuratus solvit XII. grossos.
Preklad: Jakub, kňaz (kostola) v Uhrovci, prísažne zaplatil 12 grošov.
_____________________________
ID: 50169
Strana: 200
Názov farnosti: Bánovce nad Bebravou
Citát: Item Stephanus plebanus de Osor iuratus solvit III. grossos.
Preklad: Štefan, kňaz (kostola) v Dolných Ozorovciach, časť Bánoviec nad Bebravou, prísažne zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 50170
Strana: 200
Názov farnosti: Vysočany
Citát: Item dictus Micus de Prota iuratus solvit X. grossos.
Preklad: Micus, kňaz (kostola) v Pravoticiach (teraz fil. far. Vysočany), prísažne zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 50171
Strana: 200
Názov farnosti: Slatina nad Bebravou
Citát: Item Joseph de Salatna plebanus iuratus solvit III. grossos.
Preklad: Jozef, kňaz (kostola) v Slatine nad Bebravou prísažne zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 50172
Strana: 200
Názov farnosti: Ostratice
Citát: Item Stephanus [de] Tracha (Stracha) plebanus iuratus solvit VII. grossos.
Preklad: Štefan, kňaz (kostola) v Ostraticiach prísažne zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 50173
Strana: 200
Názov farnosti: Dežerice
Citát: Item Johannes de Sur (Desur) plebanus iuratus solvit X. grossos.
Preklad: Ján, kňaz (kostola) v Dežericiach prísažne zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 50174
Strana: 200
Názov farnosti: Motešice
Citát: Item Johannes plebanus de Maytis iuratus solvit VII. grossos. //Motešice
Preklad: Ján, kňaz (kostola) v Motešiciach prísažne zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 50175
Strana: 200
Názov farnosti: Omšenie
Citát: Item Nicolaus de Misen plebanus solvit III. grossos.
Preklad: Mikuláš, kňaz (kostola) v Omšení prísažne zaplatil 3 groše.
_____________________________
ID: 50176
Strana: 200
Názov farnosti: Trenčianske Mitice
Citát: Item Ladislaus plebanus de Mica iuratus solvit V. grossos.
Preklad: Ladislav, kňaz (kostola) v Trenčianskych Miticiach (Kostolné Mitice) prísažne zaplatil 5 grošov.
_____________________________
ID: 50177
Strana: 201
Názov farnosti: Rybany
Citát: Item Johannes de Ryplan (Riblan) plebanus iuratus solvit X. grossos.
Preklad: Ján, kňaz (kostola) v Rybanoch prísažne zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 50179
Strana: 201
Názov farnosti: Beluša
Citát: Non absolvatur N. plebanus de Delna (Belus) sine subcollectoris consilio, ...
Preklad: Nerozhrešovať Mikuláša, kňaza z Beluše, bez konzultácie so subkolektormi ...
_____________________________
ID: 50180
Strana: 201
Názov farnosti: Predmier
Citát: nec Laurentius de Pretmer.
Preklad: ... ani Vavrinca z Predmiera.
_____________________________
ID: 50182
Strana: 201
Názov farnosti: Iža
Citát: KAMARIENSIS EST ARCHIDYACONATUS ULTRA DANUBIUM. (Fol. 73a. col. 1.) Item Stephanus de Isa iuratus dixit, beneficium non credere valere ultra marcam et mediam, solvit VIII. grossos et III. et piccam denariorum parvorum.
Preklad: Komárňanský archodiakonát za Dunajom Štefan z Iže, prísažne vypovedal, že jeho benefícium nemá väčšiu hodnotu ako marku a pol, zaplatil 8 grošov a 3 a trochu drobných denárov.
_____________________________
ID: 50183
Strana: 201
Názov farnosti: Svätý Peter
Citát: Item Georgius plebanus de villa Petri iuravit, non plus valere plebaniam, quam VII. grossos, solvit eos.
Preklad: Juraj zo Svätého Petra prisahal, že (desiatok)z farnosti nemá hodnotu viac ako 7 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50184
Strana: 201
Názov farnosti: Tvrdošovce
Citát: Item Albertus plebanus de Turdos iuratus dixit, suum beneficium valere VII. grossos, quos solvit.
Preklad: Albert, kňaz v Tvrdošovciach, prísažne vypovedal, že desiatok za benefícium nepresahuje 7 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50187
Strana: 201
Názov farnosti: Kremnica
Citát: Item Nicolaus plebanus de Cremnic iuratus dixit, non credere valere beneficium ultra XX. marcas, solvit II. marcas.
Preklad: Mikuláš, kňaz z Kremnice prísažne vypovedal, že benefícium nemá hodnotu viac ako 20 mariek, zaplatil 2 marky.
_____________________________
ID: 50188
Strana: 201
Názov farnosti: Žiar nad Hronom
Citát: Item Nicolaus Sancte Crucis iuratus dixit, non credere valere suum beneficium ultra X. marcas, solvit unam marcam. :
Preklad: Mikuláš, kňaz zo Žiaru nad Hronom, prísažne vypovedal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 10 mariek, zaplatil jednu marku.
_____________________________
ID: 50189
Strana: 201
Názov farnosti: Nové Zámky
Citát: Item Nicolaus sacerdos de Anka (Anla) iuratus dixit, non credere beneficium ultra XVIII. grossos, quos solvit.
Preklad: Mikuláš, kňaz z Aňaly (teraz fil. Nových Zámkov), prísažne vypovedal, že (desiatok pre) jeho benefícium (nemá hodnotu) viac ako 18 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50190
Strana: 201
Názov farnosti: Svätý Anton
Citát: Item Martinus sacerdos de Pruster (Prinstorfi)iuratus dixit, non credere valere beneficii sui decimam ultra XII. grossos, quos solvit. Sumpma receptorum per dominum Raymundum a principio huius libri usque huc est ducente L. marce Budenses et tres fertones. i
Preklad: Martin, kňaz z Prenčova, prísažne vypovedal, že desiatok pre jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 12 grošov, ktoré zaplatil. Súčet desiatkov cez pána Rajmunda od začiatku tejto knihy až potiaľto je 250 budínskych mariek a tri fertóny.
_____________________________
ID: 50191
Strana: 201
Názov farnosti: Kostolná pri Dunaji
Citát: Item Nicolaus capellanus Sancti Andree iuratus dixit, non credere valere suum beneficium ultra marcam, nichil solvit.
Preklad: Mikuláš, kaplán z (kostola sv. Andreja) prísažne vypovedal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako marku, nič nezaplatil.
_____________________________
ID: 50192
Strana: 201
Názov farnosti: Mostová
Citát: Item Paulus de Visguelt iuratus dixit suum beneficium non ultra duas marcas cum media, solvit fertonem.
Preklad: Pavol, kňaz z Čierneho Brodu, teraz fil. Mostovej, prísažne vypovedal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako dve a pol marky, zaplatil fertón.
_____________________________
ID: 50193
Strana: 201
Názov farnosti: Veľké Úľany
Citát: Item Johannes sacerdos Sancti Mathei (S. Miguelis) iuratus dixit, suum beneficium non credere valere per annum ultra marcam et mediam, solvit VIII. grossos cum medio.
Preklad: Ján, kňaz z Veľkých Úľan, prísažne vypovedal, že jeho benefícium nemá hodnotu ročne viac ako marku a pol, zaplatil 8 grošov a pol.
_____________________________
ID: 50194
Strana: 201
Názov farnosti: Sládkovičovo
Citát: Item Paulus sacerdos [de] Dyosec iuratus dixit suum beneficium non ultra marcam et mediam, solvit VIII. grossos cum medio.
Preklad: Pavol, kňaz zo Sládkovičova, prísažne vypovedal, že jeho benefícium nemá hodnotu ročne viac ako marku a pol, zaplatil 8 grošov a pol.
_____________________________
ID: 50195
Strana: 201
Názov farnosti: Galanta
Citát: Item Johannes sacerdos de Salanta (Gualanta) iuratus dixit, non credere valere beneticium ultra V. fertones, solvit VII. grossos.
Preklad: Ján, kňaz z Galanty, prísažne vypovedal, že jeho benefícium nemá hodnotu viac ako 5 fertónov, zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 50196
Strana: 202
Názov farnosti: Veľké Úľany
Citát: Item Philippus de Podvas (Podans) iuratus extimavit beneficium ultra V. fertones per annum valere, solvit. VII. grossos.
Preklad: Filip z Veľkých Úľan, prísažne odhadol hodnotu benefícia na (nie) viac ako 5 fertónov ročne, zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 50197
Strana: 202
Názov farnosti: Majcichov
Citát: Item Paulus sacerdos de Moytech iuratus extimavit suum beneficium ad V. fertones, solvit VII. grossos.
Preklad: Pavol, kňaz z Majcichova, prísažne odhadol (hodnotu) svojho benefícia na ako 5 fertónov ročne, zaplatil 7 grošov.
_____________________________
ID: 50198
Strana: 202
Názov farnosti: Suchá nad Parnou
Citát: Item Jacobus sacerdos de Soch (Sokt) iuratus dixit, beneficium non ultra valere, quam V. fertones, solvit VII. grossos, est de Maiori Posonio. Sumpma huius pagine VI. marce cum uno fertone et medio grosso.
Preklad: Jakub, kňaz zo Suchej nad Parnou, prísažne vypovedal, že (jeho) benefícium nemá väčšiu hodnotu ako 5 fertónov, zaplatil 7 grošov, je z Bratislavskej župy. Súčet tejto stránky je 6 mariek, jeden fertón a pol groša.
_____________________________
ID: 50199
Strana: 202
Názov farnosti: Boleráz
Citát: (Fol. 73a. col. II.) Item Petrus plebanus de villa Dominarum dixit, beneficium non valere per annum ultra tres fertones, solvit grossum et denarium [et obulum].
Preklad: Peter, kňaz z Boleráza, vypovedal, že (jeho) benefícium nemá väčšiu ročnú hodnotu ako 3 fertóny, zaplatil groš a denár (a obolus).
_____________________________
ID: 50200
Strana: 202
Názov farnosti: Gáň
Citát: Item Georgius de Inang (Guan) iuratus dixit, beneficium non valere [ultra III. fertones, et est de Maiori Posonio,] 1 solvit IIII. grossos et unum denarium cum obulo. 1 E minuta.
Preklad: Juraj z Gáňa, prísažne vypovedal, že (jeho) benefícium nemá väčšiu hodnotu ako 3 fertóny,je z Bratislavskej župy, zaplatil 4 groše a jeden denár a obolus.
_____________________________
ID: 50201
Strana: 202
Názov farnosti: Šúrovce
Citát: Item Johannes de Sur sacerdos iuratus dixit, non credere [beneficium valere ultra] V. grossos, quos solvit.
Preklad: Ján, kňaz zo Šúroviec, prísažne vypovedal, že (desiatok pre jeho) benefícium nemá väčšiu hodnotu ako 5 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50202
Strana: 202
Názov farnosti: Bratislava - Svätý Martin
Citát: Item Bartholomeus vicearchidyaconus [ Posoniensis] 2 iuratus [dixit, non credere valere] beneficium ultra duas marcas et mediam, solvit I. fertonem. 2 Deest registro.
Preklad: Bartolomej, vicearchidiakon z Bratislavy, prísažne vypovedal, že (jeho) benefícium nemá väčšiu hodnotu ako dve marky a pol, zaplatil 1 fertón.
_____________________________
ID: 50204
Strana: 202
Názov farnosti: Modra
Citát: Item Jacobus sacerdos de Mader [iuratus extimavit beneficium] ad duas [marcas], solvit XI. grossos et denarium cum obolo.
Preklad: Jakub z Modry prísažne odhadol (svoje) benefícium na dve marky, zaplatil 11 grošov a denár a obolus.
_____________________________
ID: 50205
Strana: 202
Názov farnosti: Zavar
Citát: Item Benedictus sacerdos de Sauar iuratus dixit, [beneficium non ,credere] valere per annum VIII. grossos, quos solvit.
Preklad: Benedikt, kňaz zo Zavaru, prísažne vypovedal, že (desiatok za jeho) benefícium nemá väčšiu ročnú hodnotu ako 8 grošov, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50206
Strana: 202
Názov farnosti: Dolná Streda
Citát: Item Johannes sacerdos ecclesie Sancti Jacobi [iuratus seu Bertholdus vice] archiprepositure eius nomine solvit [pro decima III. grossos].
Preklad: Ján, kňaz z kostola sv. Jakuba (v Dolnej Strede), prísažne (vypovedal) a Bertold (zástupca prepošta) v jeho mene zaplatil ako desiatok 3 groše.
_____________________________
ID: 50207
Strana: 202
Názov farnosti: Cífer
Citát: Item Henricus de Patua (Pocna) sacerdos iuratus [seu dictus Bertoldus] eius nomine solvit pro decima XIII. [grossos].
Preklad: Henrich, kňaz z Páca v Cíferi, prísažne (vypovedal) a Bertold v jeho mene zaplatil ako desiatok 13 grošov.
_____________________________
ID: 50208
Strana: 202
Názov farnosti: Špačince
Citát: Item Stephanus de Spissa (Spassa) sacerdos iuratus [seu Bertoldus predictus eius nomine] iuratus solvit X. grossos.
Preklad: Štefan, kňaz zo Spačiniec, prísažne (vypovedal) a predchádzajúci Bertold v jeho mene prísažne zaplatil 10 grošov.
_____________________________
ID: 50209
Strana: 202
Názov farnosti: Voderady
Citát: Item Johannes de Pauli iuratus [seu Bertholdus eius nomine solvit etiam V. grossos].
Preklad: Ján z Pavlíc (teraz fil. Voderadov), prísažne (vypovedal) a Bertold v jeho mene zaplatil 5 grošov.
_____________________________
ID: 50210
Strana: 202
Názov farnosti: Ružindol
Citát: Item Paulus de Alba Ecelesia [sacerdos seu dictus Bertholdus eius] nomine dicit decimam suam [esse, ut credit, integram sui beneficii III. grossos].
Preklad: Pavol, kňaz z Bieleho Kostola (teraz filiálka Ružindola), a jeho menom Bertold vypovedal, že celý desiatok jeho benefícia, ako verí, je 3 groše.
_____________________________
ID: 50211
Strana: 202
Názov farnosti: Vinosady
Citát: Item Petrus [de] Chaguaua (Chognaria) iuratus [seu dictus Bertholdus eius nomine dixit decímam integram esse, ut credit, medium fertonem, quem solvit].
Preklad: Peter, (kňaz) z Vinosadov, časť Veľké Tŕnie, prisahal, a jeho menom Bertold vypovedal, že celý desiatok jeho benefícia, ako verí, je pol fertona, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50212
Strana: 202
Názov farnosti: Dubová
Citát: Friscus de Dombo [iuratus seu dictus Bertholdus eius nomine] rectam decimam esse [sui beneficii credit per annum medium fertonem, guem solvit].
Preklad: Friscus z Dubovej prisahal a jeho menom spomínaný Bertold (vypovedal), že celý ročný desiatok jeho benefícia, ako verí, je pol fertona, ktoré zaplatil.
_____________________________
ID: 50213
Strana: 203
Názov farnosti: Častá
Citát: Item Henricus sacerdos de Chastuc (Chastue) [iuratus seu Bertholdus predictus] eius nomine extimavit beneficii decimam integram esse VII. grossos, quos solvit, et sunt de Maiori Posonio].
Preklad: Henrich, kňaz z Častej prisahal a jeho menom spomínaný Bertold odhadol, že celý desiatok z jeho benefícia je 7 grošov, ktoré zaplatil a sú z Bratislavskej župy.
_____________________________
ID: 50215
Strana: 203
Názov farnosti: Brestovany
Citát: Item Jacobus sacerdos de Sila (Sili) [iuratus seu dictus Bertholdus eius] nomine dixit decimam sui [beneficii integram esse, ut credit, X. grossos, quos solvit, et sunt Posoniensis].
Preklad: Jakub, kňaz z Brestovan prisahal a jeho menom spomínaný Bertold vypovedal, že celý desiatok z jeho benefícia je 10 grošov, ktoré zaplatil a sú z Bratislavskej župy.
_____________________________
ID: 50216
Strana: 203
Názov farnosti: Vištuk
Citát: Item Henricus de Pista (Bista) [iuratus seu Bertoldus eius nomine iuratus] dixit decimam sui beneficii [esse, ut credit, integram tres grossos].
Preklad: Henrich, (kňaz) z Vištuku prisahal a jeho menom Bertold vypovedal, že celý desiatok z jeho benefícia (ako verí) sú 3 groše.
_____________________________
ID: 50218
Strana: 203
Názov farnosti: Veľký Meder
Citát: Item Michael sacerdos de Wamus [iuratus dixit, non credere] decimamm sui beneficii [valere ultra X. grossos, quos solvit, archidyaconatus Kamariensis est. ] Sumpma huius pagine II. . . . . .
Preklad: Michal, kňaz vo farnosti Veľký Meder (Desertum in Veľký Meder), ktorý prísažne vypovedal, že desiatok z benefícia nepresahuje 10 grošov, ktoré zaplatil. Komárňanský archidiakonát.
_____________________________
ID: 50230
Strana: 204
Názov farnosti: Nižná Myšľa
Citát: [Item Petrus prepositus de] Miske iuratus dixit, non credere [(decimam sive preposituram] ultra XII. marcas per annum [valere, marcam computando ad XLVIII. grossos], quos solvit, faciunt ad numerum Budensem X. marcas et XVI. grossos.
Preklad: Peter, predstavený v Nižnej Myšli, prísažne vypovedal, že benefícium z prepozitúry nemá hodnotu viac ako 12 mariek ročne, počítajúc marku za 48 grošov, podľa budínskeho počítania je to 10 mariek a 16 grošov; desiatok zaplatil.
_____________________________
ID: 50231
Strana: 204
Názov farnosti: Prešov
Citát: Item Henricus plebanus de Aperies, vicarius domini episcopi Agriensis, iuratus] dixit, [beneficium non ultra XXIIII. marcas per] annum valere, [et est archidyaconatus de Cyuar, solvit decimam], ad XVIII. (sic) grossos pro marca computando. Sumpma huius pagine ..... grossi cum dimidio.
Preklad: Henrich, kňaz z Prešova, vikár jágerského pána biskupa, prísažne vypovedal, že benefícium nemá hodnotu viac ako 24 mariek ročne, počítajúc marku za 18 grošov, desiatok zaplatil, je z abovského archidiakonátu.Súčet tejto strany je .... grošov a pol.
_____________________________
ID: 50252
Strana: 205
Názov farnosti: Nižná Myšľa
Citát: Item Stephanus sacerdos de Misk (Misla) iuratus dixit, suum beneficium ultra III. marcas cum media per annum valere, est archidyaconatus Novicastrensis, solvit pro decima XVII. grossos, marcam computando ad XLVIII. grossos.
Preklad: Štefan, kňaz z Nižnej Myšle, prísažne vypovedal, že benefícium nemá hodnotu viac ako 3 a pol marky ročne, je z abovského archidiakonátu, ako desiatok zaplatil 17 grošov, počítajúc marku za 48 grošov.
_____________________________
ID: 50253
Strana: 205
Názov farnosti: Nižná Myšľa
Citát: Item Albertus sacerdos de Misla iuratus dixit, beneficium non ultra duas marcas et mediam per annum valere, est Novi Castri archidyaconatus, solvit pro decima XII. grossos, marcam computando, ut supra.
Preklad: Albert, kňaz z Nižnej Myšle, prísažne vypovedal, že (jeho) benefícium nemá hodnotu viac ako marku a pol ročne, je z abovského archidiakonátu, ako desiatok zaplatil 12 grošov, počítajúc marku ako vyššie.
_____________________________